Meld je nu aan: leernetwerk inclusieve mantelzorgondersteuning

Samen vorm geven aan inclusieve mantelzorgondersteuning

21 maart 2022

Wil je nieuwe kennis opdoen over inclusieve mantelzorgondersteuning en leren van elkaars praktijken en ervaringen? Meld je dan aan voor het leernetwerk inclusieve mantelzorgondersteuning! Vanaf het voorjaar tot het najaar organiseert Movisie drie bijeenkomsten over inclusieve mantelzorgondersteuning en doe je praktische kennis op voor je eigen werksituatie.

Tijdens de bijeenkomsten gaan we aan de slag met: 

 • kennisoverdracht: aanreiken van nieuwe kennis en ervaringen over inclusieve mantelzorg;
 • de vertaalslag: relevante kennis en inzichten toepasbaar maken voor de eigen praktijk;
 • kennisuitwisseling: leren van elkaar en elkaar helpen om de eigen leervragen te verkennen, aan te scherpen en ermee aan de slag te gaan. 

Dit alles om in de eigen (lokale) praktijk verder vorm te geven aan inclusieve mantelzorgondersteuning, samen met anderen. Leer jij met ons mee? Lees verder en meld je, samen met jouw lokale samenwerkingspartner, aan voor het leernetwerk!

Wat is inclusieve mantelzorgondersteuning? 

Veel mensen geven ondersteuning en mantelzorg aan familie, naasten en andere bekenden. Er zijn verschillende  redenen waarom deze ondersteuning noodzakelijk en belangrijk is en er zijn veel uiteenlopende situaties. Het kan bijvoorbeeld gaan om gezinnen die (tijdelijke) ondersteuning nodig hebben, ouderen, mensen met een migratieachtergrond, mensen met een verstandelijke beperking of mensen met psychische problemen. 

Tal van organisaties zijn daarbij betrokken zoals steunpunten, gemeentelijke organisaties, welzijn en zorg, en belangenorganisaties. Alle betrokken mensen en organisaties kunnen veel van elkaar leren, ongeacht de precieze doelgroep en achtergrond. Daarom spreken we over inclusieve mantelzorgondersteuning waarbij het vooral gaat om de overeenkomsten en gemeenschappelijkheid en waarbij de verschillende organisaties samenwerken om mantelzorgers te ondersteunen. 

We maken in het leernetwerk geen bijzonder onderscheid in doelgroepen, wel houden we rekening met de diversiteit binnen én tussen de verschillende groepen mantelzorgers. Ook is er oog voor de diversiteit van de verschillende betrokkenen. 

Het leernetwerk: van en met elkaar leren

Alle deelnemers vormen met elkaar het leernetwerk. Ieder heeft een eigen leervraag, gebaseerd op de eigen lokale of regionale praktijk en uitgangssituatie. Deelnemers gaan zelf aan de slag met een eigen vraagstuk. Movisie organiseert drie bijeenkomsten, waarin de combinatie van wetenschappelijke, praktijk- en ervaringskennis aan bod komt. Tijdens de bijeenkomsten is er veel ruimte voor uitwisseling, het bespreken van dilemma's en uitdagingen en het versterken van de samenwerking. Stapsgewijs gaan alle deelnemers aan de slag. We volgen verschillende stappen: 1) aanscherpen van vraagstuk en ambitie; 2) concretisering daarvan en betrekken samenwerkingspartners en 3) doorontwikkeling en borgen van de veranderingen in de praktijk. Movisie reikt hulpmiddelen en tools aan en kan zo nodig meedenken om de eigen opzet en aanpak te concretiseren. 

Voor wie?

We richten ons op diverse organisaties en deelnemers die behoefte hebben aan inspiratie, uitwisseling en ondersteuning om met lokale organisaties en/of samenwerkingspartners concreet vorm te geven aan inclusieve mantelzorgondersteuning. Bijvoorbeeld: medewerkers bij steunpunten voor informele zorg en mantelzorg, vrijwilligersorganisaties, gemeentelijke organisaties en belangenbehartigers (hulpverleners, beleidsmakers, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen, etc.). 

Het leernetwerk staat open voor diegenen die samen met anderen vorm (willen) geven aan inclusieve mantelzorgondersteuning, op lokaal, regionaal of landelijk niveau. Enthousiasme om samen met anderen aan de slag te gaan met veranderingen en verbeteringen voor inclusieve mantelzorg staat voorop. Ongeveer 15 samenwerkingsverbanden of netwerken uit een lokale omgeving kunnen deelnemen aan het leernetwerk met twee vaste contactpersonen.

Wat biedt Movisie?

 • Movisie organiseert drie leerbijeenkomsten. Er zijn gastsprekers en er is veel ruimte voor interactie en uitwisseling. 
 • Voorafgaand aan de eerste leerbijeenkomst is er een oriënterend gesprek met een van de contactpersonen om de uitgangssituatie en het vraagstuk te verkennen en te bespreken of onze aanpak daarbij past. 
 • Movisie biedt elke maand gelegenheid tot een contactmoment tijdens een digitaal inloopuur (met de vaste contactpersonen van de deelnemende organisaties). Tussentijds kun je kosteloos terecht bij een van de contactpersonen van Movisie. Ook de deelname aan de bijeenkomsten is gratis.

Wat vragen we van jou?

 • Motivatie en enthousiasme om meer te weten te komen over inclusieve mantelzorgondersteuning.
 • De intentie om in de eigen praktijk aan de slag te gaan met de zelfgekozen doelstellingen en vraagstukken.
 • Bereidheid om eigen ervaringen en praktijkkennis te delen met andere deelnemers.
 • Deelname aan de drie bijeenkomsten (max. 2 deelnemers per lokale praktijk).
 • Een beperkt aantal contactmomenten met Movisie voor tussentijds overleg/advies.

Data en aanmelden

 • 16 mei (in Utrecht) – 14.00 - 17.00 uur
 • 19 september – 14.00 - 17.00 uur
 • 14 november – 14.00 - 17.00 uur

Heb je interesse om deel te nemen? Je kan je opgeven via onderstaand formulier.

Voor vragen kan je terecht bij Carole Groenescheij en/of Sonja van Rooijen.

Aanmeldformulier Leernetwerk Inclusieve Mantelzorgondersteuning