Meld je nu aan: leertraject sociale technologie benutten in jouw sociaalwerkorganisatie

5 juli 2023

Door de digitalisering van de samenleving wordt ook in het sociaal werk meer gebruik gemaakt van technologie om inwoners te ondersteunen bij hun hulpvraag. Denk aan het gebruik van chathulp, VR en kunstmatige intelligentie. Hoe benut jouw organisatie de mogelijkheden van sociale technologie? Hoe kunnen deze vormen van technologie methodisch worden ingezet? En hoe zorg je ervoor dat het goed aansluit op de behoeften van de inwoner? Wat zijn de grootste uitdagingen die je tegenkomt in de digitale hulpverlening? Over deze vragen organiseert Movisie in het najaar van 2023 een leertraject. Lees hieronder verder en meld je aan!

Voor wie?

Het leertraject is gericht op sociaalwerkorganisaties waar sociaal werkers, managers, beleidsmedewerkers, ervaringsdeskundigen en andere geïnteresseerden zich willen verdiepen in sociale technologie in het sociaal werk en samen willen leren. We zijn op zoek naar drie sociaalwerkorganisaties (groot, middelgroot, klein) die willen (door) ontwikkelen met sociale technologie. Denk hierbij aan: chathulp, apps, inzet van social media, VR, serious games, kunstmatige intelligentie etc. Samen verkennen we waar de mogelijkheden en uitdagingen liggen. De opgedane kennis in het leernetwerk zal gebruikt worden om digitaal vakmanschap binnen het sociaal werk te stimuleren en andere organisaties te helpen bij het innoveren op het gebied van inclusieve sociale technologie voor inwoners.

Wat gaan we doen?

  • Onderzoekers van Movisie komen naar jouw organisatie toe en nemen interviews af met sociaal werkers, inwoners en/of ervaringsdeskundigen en managers. We kijken mee hoe (sociale) technologie (methodisch) wordt ingezet in de praktijk en welke meerwaarde het biedt voor de hulpverlening, voor zowel de sociaal werker als inwoner. Ook onderzoeken we welke leervragen en uitdagingen er zijn.  
  • De resultaten worden verwerkt in een eindproduct wat wordt gedeeld met het werkveld. Deze vorm wordt bepaald samen met de deelnemers van het leertraject. 

Wat levert deelname op?

  • We sluiten af met een reflectiebijeenkomst met de deelnemende organisaties en sociaal werkers waarin experts kennis en oplossingsrichtingen meegeven over de specifieke vragen die we tijdens het onderzoek zijn tegengekomen in de praktijk. 
  • Sociaal werkers en organisaties ontmoeten elkaar op dit vraagstuk en je krijgt de kans om met elkaar te netwerken en samen te werken. 
  • We werken toe naar een gezamenlijke kennistool. 
  • Onze gezamenlijke missie: organisaties en sociaal werkers verder op weg helpen om sociale technologie te ontwikkelen ten dienste van de inwoner en de sociaal werker. 

Aanmelden

Wil je jouw organisatie hiervoor aanmelden? Of heb jij nog andere vragen? Neem dan contact op met Julia Ketel via j.ketel@movisie.nl of 06 - 55440608.