In Memoriam Ronald Hetem

21 september 2021

In de nacht van 17 op 18 september 2021 is tot onze grote schrik en enorm verdriet onze oud-collega Ronald Hetem op zestigjarige leeftijd volkomen onverwacht overleden. We missen onmiddellijk en diep zijn vriendelijke en rustige verschijning, zijn humor, stille activisme en grondige deskundigheid.

Nooit meer zal hij binnenstappen, vriendelijk en bedaard vragend hoe het gaat. Nooit meer zal hij ons uitnodigen op natuurkampeerterrein Thyencamp die hij runde met Loes, ons vertellen over zijn zoon Simon en ons aan het lachen maken met zijn anekdotes over meer dan 20 jaar NOV, CIVIQ en Movisie.

De mens Ronald

Ronald was geen druktemaker, maar wel iemand die verandering te weeg wist te brengen. Hij drong daarbij niemand zijn principes op, maar stond in relatieve stilte wel vierkant voor de goede zaak. Voor hem vanzelfsprekend was hij vegetariër, deed hij er alles aan om groen te zijn, hing bovenin de bomen tijdens de bomenkap voor de A27 in Amelisweerd in 1982, streed tegen dierenleed bij Proefdiervrij en stelde de mens centraal bij NOV, CIVIQ en Movisie. Hij kon lyrisch vertellen over de op thermiek steeds hoger cirkelende kraanvogels en de groene techniek op natuurkampeerterrein Thyencamp. Een inhoudelijke botsing of een verschil van mening, bracht hem niet van zijn stuk; wat hem betreft kon je evengoed met elkaar opschieten. Met een gezonde dosis zelfspot omschreef hij zijn eigen geduld met de anekdote rond zijn afstudeerscriptie, waarbij hij letterlijk keek hoe gras groeide. Altijd had hij de verwachting dat iets ten positieve zou keren. Wellicht dat al deze eigenschappen verklaren waarom hij bij ons, zijn collega’s, altijd een lach op het gezicht wist te toveren zodra hij binnenkwam. 

De expert wet- en regelgeving

Ronald, afgestudeerd in 1989, was van oorsprong bioloog in een tijdperk waarin niemand aan de bak kwam met zijn studie. Met zijn nauwgezetheid, wens om complexe zaken te doorgronden en hart voor goede doelen werd hij actief in onze sector. Hoewel hij vaak actief was met onderzoek, cijfers en de letter van de wet, was hij toch veeleer een belangbehartiger en een verenigingsmens. De laatste negen jaar werkte Ronald voor zowel Movisie als Vereniging NOV.

Als expert wet- en regelgeving bij Vereniging NOV gaf hij samen met leden input op wetten die het vrijwilligerswerk aangingen en adviseerde soms ook tegen invoering zoals deze zomer bij de internetconsultatie over de Wet Transparantie Maatschappelijke Organisaties. Als dat allemaal niet hielp in de strijd tegen het veelkoppige wettenmonster, werkte hij middelen uit om ermee om te gaan. Recente voorbeelden hiervan zijn het veelgeprezen AVG-stappenplan en de evenzeer stukgelezen checklist WBTR. Super praktisch en enorm veel benut is de Instructie Verantwoord Alcohol schenken voor vrijwilligers, waarmee inmiddels tegen de 16.000 barvrijwilligers hun werk mogen doen. Super alert was hij in het bijhouden van een Corona-overzicht voor vrijwilligersorganisaties en vrijwilligerscentrales. Onvermoeibaar dook hij in de steeds wisselende regels en protocollen om, vaak in overleg met allerlei instanties, vrijwillig Nederland zo goed en zo kwaad als het ging overeind te houden en inzicht te geven.

De expert vrijwilligerswerk en onderzoek

Tegelijkertijd maakte Ronald bij Movisie veel middelen om het werken met en voor vrijwilligers te vergemakkelijken. Zo was hij co-auteur van het Basisboek Vrijwilligersmanagement, het standaardwerk voor elke vrijwilligerscoördinator (in opleiding). Met zijn drive om het voor iedereen mogelijk te maken zich als vrijwilliger in te zetten, stond hij aan de wieg van maatschappelijke stage en was hij zeer betrokken bij de invoering ervan. Voor zowel Movisie als NOV deed hij onderzoek naar vrijwilligerswerkbeleid bij gemeenten, nieuwe vormen van ondersteuning van vrijwilligersorganisaties en bijvoorbeeld tevredenheid van vrijwilligers over hun organisatie. Hij combineerde cijfers uit verschillende onderzoeken van onder meer CBS en Geven in Nederland (VU) tot inzichtelijke stukken over hoe het er nu werkelijk voorstond in Nederland qua vrijwillige inzet. Hij was ook medeaanjager van de samenwerking tussen Vereniging NOV en Movisie in een nieuw Platform Vrijwillige Inzet met de url www.vrijwilligerswerk.nl

De expert sociale veiligheid

Een ander belangrijk onderwerp dat hem aan het hart ging was sociale veiligheid binnen vrijwilligersorganisaties. Samen met fondsen organiseerde hij trainingen In Veilige Handen en werkte samen met de NOV-adviseurs Sociale Veiligheid aan de gratis ondersteuning van organisaties en gemeenten, zodat zoveel mogelijk organisaties konden deelnemen aan de regeling Gratis VOG. Samen met NOC*NSF, het Instituut Sportrecht en grote NOV-leden werkte hij onverdroten voort aan veiligheid en het opzetten van tuchtrecht.

Als we een boek konden schrijven

Een mensenleven, zeker één als dat van Ronald, laat zich niet vatten in een pagina tekst. Een ieder van ons heeft zo zijn eigen herinneringen aan hem. Wil je die persoonlijk met ons delen of heb je een mooie aanvulling op dit In Memoriam? Aarzel dan niet om Mark Molenaar (m.molenaar@nov.nl, 06 1092 2192), Joost van Alkemade (j.vanalkemade@nov.nl, 06 1076 4885) of Silvie Janssen (s.janssen@movisie.nl) te mailen of te bellen.

Herdenken kan ook op: 
Ter herinnering aan Ronald Hetem | Memori.nl

Wij zullen Ronald enorm missen en zijn in gedachten bij zijn partner Loes en zoon Simon.
Collega’s & Bestuur Vereniging NOV
Collega’s en Raad van Bestuur Movisie