Mensen met dementie kun je het best ontvangen in een buurthuis

Hoe kunnen dementerenden onderdeel blijven uitmaken van hun buurt?
artikel - 17 augustus 2016
 1277 keer gelezen

Ruim vijfentwintig jaar geleden was er nauwelijks begeleiding voor de mantelzorgers van thuiswonende mensen met dementie. Nu zijn er ongeveer 135 ontmoetingscentra waar zij elkaar kunnen treffen en ondersteunen.

Rose-Marie Dröes, hoogleraar psychosociale hulpverlening voor mensen met dementie aan de Vrije Universiteit, is een van de initiatiefnemers van de ontmoetingscentra voor mantelzorgers en mensen met dementie. ‘Uit onderzoek begin jaren negentig van de vorige eeuw bleek dat er nauwelijks begeleiding was voor de verzorgers van mensen met dementie. Tegelijkertijd was er wel een enorme behoefte aan praktische hulp, informatie, en sociale en emotionele ondersteuning. Als je geluk had, besteedde een medewerker van de RIAGG of de huisarts aandacht aan de mantelzorger maar structureel was er helemaal niets geregeld. Dat moest en kon beter.’

Mensen met dementie kun je het best ontvangen in een buurthuis

Droës vervolgt: ‘Uitgaande van de visie dat je een mantelzorger niet goed kunt ondersteunen als je de persoon die hij verzorgt, niet kent, heb ik samen met anderen een gecombineerd ondersteuningsprogramma ontwikkeld. Een programma dat idealiter aangeboden wordt op een laagdrempelige, sociaal geïntegreerde locatie zodat mensen met dementie onderdeel blijven uitmaken van de sociale omgeving en niet gelijk worden afgezonderd in een zorginstelling. Het buurthuis leek ons daarvoor het meest geschikt.’

‘De eerste ontmoetingscentra zijn opgezet in twee Amsterdamse buurthuizen, Quellijn in stadsdeel De Pijp en De Coenen in stadsdeel Zuid. Al doende hebben we daar, samen met mensen met dementie en mantelzorgers, een programma ontwikkeld dat aansluit op de interesses en talenten van de doelgroep. Er zijn nu over het hele land ongeveer 135 ontmoetingscentra. En de ontwikkeling gaat door, op 1 februari 2016 startten we in het kader van het Deltaplan Dementie met de invoering van een opgewaardeerd model, Ontmoetingscentra 3.0, waarbij nieuwe en effectieve interventies worden toegevoegd aan 16 bestaande ontmoetingscentra. Het gaat daarbij om drie interventies - DementTalent, - waarbij nog meer dan voorheen ingespeeld wordt op wat mensen nog kunnen en willen, Dementelcoach en STAR online training voor mantelzorgers.

Er wordt nóg meer ingespeeld op wat mensen kunnen en willen

DemenTalent is erop gericht om mensen met dementie overeenkomstig hun talenten en interesses mogelijkheden te bieden om als vrijwilliger te werken bij bijvoorbeeld bedrijven, sportclubs, groenvoorziening en scholen; Dementelcoach biedt telefonische ondersteuning voor mantelzorgers, en de STAR online training is een interactieve e-Learning cursus over het omgaan met dementie met praktische tips, oefeningen, filmpjes en kleine testen om te zien of de cursist –zowel mantelzorger als professional – heeft begrepen waar het over gaat.’

Ontmoetingscentrum is zijn geld meer dan waard

Dröes is een betrokken wetenschapper die zich bekommert om het lot van de mensen met dementie en hun mantelzorgers, maar ze verliest het kostenaspect daarbij niet uit het oog. ‘Ontmoetingscentra zijn hun geld uiteindelijk meer dan waard. Immers: mantelzorgers van mensen met dementie kampen vaak zelf met gezondheidsklachten, veelal van psychosomatische aard: hoofdpijn, angst, depressies, maar ook lichamelijke klachten, zoals maagpijn, omdat ze constant onder te hoge stress leven. Hoe hoog de stress is, hangt mede af van hoe de persoon met dementie functioneert en hoe deze in staat is emotioneel in evenwicht te blijven.’

In de gespreksgroepen leren mantelzorgers hoe hun lotgenoten inspelen op de gedrags- en stemmingswisselingen van de huisgenoot dat zij verzorgen. En krijgen ze tips om zaken thuis onder controle te houden. Door elkaar te steunen houden mantelzorgers de zorg veel langer vol.’

Dit artikel verscheen eerder op Buurtwijs.nl en is geschreven door Jan van Dam. Het interview is onderdeel van Gezond en wel in de wijk, magazine voor gemeenten over werken aan gezondheid en welzijn in de wijk.

Reacties

Wat een geweldig initiatief! Dit lijkt mij ook iets voor de regio waarin ik werk. Indien de mogelijkheid bestaat voor ondersteuning bij opzetten van zo´n ontmoetingscentrum, dan houd ik mij zeker aanbevolen.

Beste M. Hanvey,

Dank voor uw reactie!

Meer informatie over de Ontmoetingscentra als methode vindt u op http://www.vilans.nl/databank-interventies-ontmoetingscentra.html.

Er is ook een landelijke helpdesk die u kan begeleiden als u zelf een Ontmoetingscentrum in uw regio wilt opzetten: https://www.vumc.nl/afdelingen/ontmoetingcentradementie/helpdesk/

Veel succes en plezier gewenst,

Kitty van den Hoek
Movisie

Reageer op dit artikel

9 + 10 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.