Meppel dementievriendelijk: ‘Verzand niet in beleidsplannen, maar ga aan de slag’

20 januari 2020

Uit cijfers van Alzheimer Nederland blijkt dat dementie een steeds prominentere plek in onze samenleving inneemt. Om mensen met dementie de juiste zorg te bieden, ondertekende de provincie Drenthe in 2018 het Convenant Dementievriendelijk Drenthe. Mariska Bloemberg licht toe wat dit convenant voor de gemeente Meppel inhoudt, welke obstakels zijn overwonnen en welke uitdagingen er nog liggen voor de toekomst.

Mariska: 'De afdeling Drenthe van Alzheimer Nederland en het Netwerk Dementie Drenthe benaderden ons met de vraag of we ons als provincie de komende jaren sterk wilden maken om een dementievriendelijke samenleving te realiseren. Zodoende heeft de provincie Drenthe en de Drentse gemeenten vorig jaar september het Convenant Dementievriendelijk ondertekend.

Het past binnen onze doelstelling om een betere samenwerking binnen de integrale ouderenzorg te realiseren in onze provincie. Het convenant is door onze twaalf gemeenten, maar ook door zorgverzekeraar Zilveren Kruis ondertekend. De samenleving vergrijst en dementie is hard op weg volksziekte nummer een te worden, dus alle hens aan dek. Dat proberen we als gemeente steeds voor ogen te houden.'

Lees het hele artikel op Dementiezorg voor Elkaar

Logo van dementiezorg voor elkaar

Over Dementiezorg voor Elkaar

Het programma Dementiezorg voor Elkaar is ontwikkeld door Movisie, Nivel, Pharos, Trimbos-instituut en Vilans, in het kader van het Deltaplan Dementie. Doel van het programma is het verbeteren van de kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie, door de zorg en ondersteuning nog meer af te stemmen op hun persoonlijke leefwereld, over de grenzen van wonen, zorg en welzijn heen.

dementiezorgvoorelkaar.nl