Mijlpalen voor databank Effectieve sociale interventies

artikel - 24 februari 2016

In 2015 werden 10.000 uitgebreide interventiebeschrijvingen gedownload in de databank Effectieve sociale interventies. Maar liefst 16 interventies zijn door de in 2015 gestarte de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid beoordeeld. Met 11 als Goed Onderbouwd erkende interventies als resultaat. Praktijkbeoordelaars beoordeelden in 2015 8 interventies als Goed Beschreven.

Welke interventiebeschrijvingen worden het meest gedownload?

De vernieuwde homepage werd in 2015 maandelijks door zo’n 1400 bezoekers bezocht. Ten opzichte van de voorgaande jaren blijft het aantal bezoekers stijgen en daar zijn we trots op. De achterliggende webpagina’s van individuele interventies worden maandelijks ruim 7000 keer bekeken. Bezoekers hebben in 2015 ongeveer 10000 uitgebreide interventiebeschrijvingen gedownload.

 1. Motiverende gespreksvoering (9.841 keer bezocht, 1129 keer gedownload)
  Een interventie met als doel gedragsverandering bij cliënten op gang te brengen, bijvoorbeeld om cliënten te motiveren tot werk of om hulp te accepteren om huiselijk geweld aan te pakken.
 2. Vlaggensysteem (5.399 keer bezocht, 1000 keer gedownload)
  Een interventie gericht op het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder en ten aanzien van kinderen van nul tot achttien jaar. De methode is gericht op het vergroten van competenties van ouders, opvoeders, leerkrachten en anderen die met kinderen en jongeren werken.
 3. Geweldloos verzet in gezinnen (3.876 keer bezocht, 792 keer gedownload)
  Doel van de methode is dat ouders een einde maken aan het gewelddadige of destructieve gedrag van hun kind. Zij worden hierbij geholpen door leraren, mensen uit de directe omgeving en hulpverleners.
 4. ABCD (3690 keer bezocht, 485 keer gedownload)
  ABCD biedt een wijkaanpak voor sociaaleconomische zwakkere wijken. De methode brengt sociale relaties tot stand en mobiliseert capaciteiten van bewoners, organisaties en instellingen binnen de lokale gemeenschap.
 5. Signs of Safety (2239 keer bezocht, 360 keer gedownload)
  Signs of Safety beoogt een veilige (opvoed)situatie voor kinderen te creëren. De methode wordt toegepast in situaties waarin kindermishandeling of verwaarlozing wordt vermoed of is aangetoond.
 6. 8-fasenmodel (6.422 keer bezocht, 356 keer gedownload)
  Een interventie om cliënten in de maatschappelijke opvang te ondersteunen met het doelgericht werken aan hun toekomst.

Start erkenningscommissie

In 2015 is de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid gestart met het beoordelen van interventies. Een onafhankelijke commissie met leden uit wetenschap, beleid en praktijk beoordeelt interventies in sociaal werk op onderbouwing en effectiviteit. 16 interventies zijn in 2015 door de commissie beoordeeld. Van deze beoordelingen zijn 11 interventies erkend op het niveau Goed Onderbouwd. Praktijkbeoordelaars beoordeelden in 2015 8 interventies als Goed Beschreven. Erkenning van interventies helpt professionals om weloverwogen voor een bepaalde aanpak te kiezen om sociale problemen op te lossen. En om deze keuze vervolgens te verantwoorden richting gemeenten en andere opdrachtgevers. Na beoordeling of erkenning worden de interventies opgenomen in de databank Effectieve sociale interventies. Het totaal aantal interventies in de databank komt hiermee op 127.

Jubileum: de databank bestaat vijf jaar!

In 2015 vierde de databank haar vijfjarige bestaan: een mijlpaal! Naar aanleiding van het jubileum is de databank in 2015 geheel vernieuwd. De gebruiker ziet nu in één oogopslag welke interventies zijn beoordeeld als Goed Beschreven of zijn erkend als Goed Onderbouwd of Effectief. Bovendien vindt men op de homepage eenvoudig de weg naar alle interventies en is er meer inhoudelijke en actuele informatie over bijvoorbeeld werkzame elementen en relevante publicaties.

Samenwerkingsverband

Movisie werkt samen met collega-databanken bij de uitvoering van de beoordeling en erkenning van interventies. Het erkenningstraject is een samenwerking tussen het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), het Centrum Gezond Leven (CGL) van het RIVM, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Kenniscentrum Sport, het Trimbos-instituut, Vilans en Movisie. Deze zeven landelijke kennisinstituten hanteren dezelfde werkwijze en criteria.

Nieuwgierig geworden?

Bezoek de databank Effectieve sociale interventies en lees de flyer met redenen om de databank te gebruiken. Wilt u uw interventie graag in de databank? Meldt uw interventie dan bij ons aan! Wij nemen contact met u op voor meer informatie en over de mogelijkheden.

Kennisdossier

Reacties

Reageer op dit artikel

12 + 4 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.