‘Mijn inzet wordt gewaardeerd. Ik heb weer hoop op een baan’

Stichting Ik Wil is een bewonersinitiatief in Eindhoven. Met een inloop, dagbesteding en activiteiten. ‘Mensen ontmoeten elkaar, we willen dat zij zich welkom en veilig voelen,’ zegt Esra Altmis, mede-oprichter en een van de drijvende krachten achter Ik Wil. ‘Mensen weten de weg vaak niet naar instanties en leggen hun vragen bij ons neer.’

Ik Wil hoopt een proces van bewustwording, zingeving en gelijkwaardigheid op gang te brengen. Ook kennisontwikkeling en het delen van expertise over bijvoorbeeld diversiteit behoren tot de activiteiten. ‘We willen bijdragen aan een inclusievere samenleving.’ Een aantal vrijwilligers ontvangt een vergoeding voor hun inzet.

Ik Wil bereikt wijkbewoners in kwetsbare situaties en bevordert hun zelfredzaamheid

Herstel

Met gezellige huiskamer, keuken, een ruilwinkel, het inloop spreekuur en altijd een luisterend oor is Ik Wil een laagdrempelige plek in de wijk. Ik Wil biedt ook basisdagbesteding, een WMO-voorziening zonder indicatie. Zo bereikt Ik Wil wijkbewoners in kwetsbare situaties. Zij komen uit hun isolement en hebben de mogelijkheid te herstellen. Een volgende stap kan zijn een cursus volgen of meedoen aan activiteiten. De stichting activeert mensen om zelf iets bij te dragen. Ik Wil geeft structuur aan de levens van mensen in kwetsbare omstandigheden en bevordert hun zelfredzaamheid. Ook worden mantelzorgers ontlast. ‘Men luisterde naar me en ik kreeg praktische hulp,’ zegt een buurtbewoner. ‘Er waren zoveel dingen die ik niet wist of begreep. Door de ondersteuning van Ik Wil weet ik nu waar ik terecht kan.’

Ontwikkeling

Ik Wil biedt verschillende activiteiten en cursussen, die worden gefinancierd door de gemeente Eindhoven waaronder de basisdagbesteding voor 60 deelnemers per week. Buurtbewoners kunnen er digitale vaardigheden leren, lessen Nederlands, Engels, naaien of schilderlessen volgen en verbindend leren communiceren.  De trainingen worden gegeven door vrijwilligers en betaalde krachten. ‘Bij de activiteiten staat zelfontwikkeling centraal,’ zegt Leyla Kalender, mede-oprichter en bestuurder van Ik Wil. ‘Ze bieden niet alleen zingeving en dagstructuur. Mensen ontdekken er hun talenten. Ook doen zij werknemersvaardigheden op om een eventuele volgende stap te zetten, naar vrijwilligerswerk, studie of arbeidsparticipatie. Mensen krijgen inzicht in hoe ze weer mee kunnen doen in de samenleving.’ ‘We zoeken naar activiteiten waar mensen goed in zijn,’ vult Esra Altmis aan. ‘Zoals ondersteunen bij het inloopspreekuur, een yoga activiteit voor buurtbewoners of meehelpen koken tijdens de ramadan.’

Tekst gaat verder onder de foto

Portretfoto Esra Altmis

Portretfoto Esra Altmis

Wederkerigheid

De stichting richtte zich aanvankelijk op alle wijkbewoners. Iedereen mag meedoen, iedereen hoort erbij, staat op de homepage van www.stichtingikwil.nl. In de praktijk bezoeken vooral vrouwen met een migratieachtergrond of een verleden als vluchteling Ik Wil. Hoewel alle buurtbewoners en mannen welkom zijn, zijn vrouwen met een migratieachtergrond nu expliciet de doelgroep. Zoals een vrouw die erg geïsoleerd leefde en dankzij Ik Wil nieuwe mensen leerde kennen. ‘Ik voel me minder eenzaam en weet me geholpen. Ik ben meer mens geworden.’ Ze wil zelf graag iets bijdragen maar weet nog niet wat ze kan doen. Wederkerigheid is belangrijk bij Ik Wil. Esra Altmis: ‘Mensen willen iets terug doen, bijvoorbeeld een huiskamerdienst draaien of schoonmaken bij Ik Wil. Ze helpen elkaar ook onderling. Zo ruimde een groepje bewoners samen de tuin op van iemand wier dochter ging trouwen.’ Dergelijke werkzaamheden versterken de eigenwaarde van vrijwilligers en hun gevoel van gelijkwaardigheid.

Van vrijwilligerswerk naar (arbeids)participatie

Mensen kunnen bij Ik Wil verschillende soorten vrijwilligerswerk doen. Zoals zelf activiteiten organiseren, activiteiten van anderen ondersteunen, meehelpen in de huiskamer, klussen in het gebouw, taalles geven of taalmaatje worden. De ambitie is mensen voor te bereiden op participatie. Esra: ‘We investeren veel in de vrijwilligers. We geven trainingen, inspireren hen een opleiding te beginnen en bieden informatie. We rusten hen toe op betekenisvol deelnemen in de samenleving, bijvoorbeeld als betaald vrijwilliger. De “ontvangers” van onze vrijwilligers, zoals zorgorganisaties, vragen we hen een beroepsopleiding te bieden en/of de kans op een betaalde baan.’ Door voorbereiding op maatschappelijke- of arbeidsparticipatie draagt Ik Wil bij aan sociale stijging van buurtbewoners in (voorheen) kwetsbare leefomstandigheden.

Tekst gaat verder onder de foto

Portretfoto Leyla Kalender

Portretfoto Leyla Kalender

Diversiteit

Ik Wil bouwde expertise op rond Diversiteit. Leyla Kalender: ‘We delen die met de buitenwereld. We geven trainingen en workshops over de inclusieve samenleving en arbeidsmarkt, ook aan werkgevers. Zij zijn immers verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Onze vrijwilligers horen cliënten in de ouderenzorg soms zeggen “Wij verstaan haar niet” of “Ik wil niet geholpen worden door haar”.’ ’We willen bijdragen dat ontvangende partijen ook zover zijn om diversiteit te omarmen’, voegt Esra Altmis toe.

Professionalisering

Ik Wil begon in 2012 als burgerinitiatief. De stichting huurde met eigen middelen een gebouw of maakte gebruik van leegstaande panden. Sinds 2 jaar huurt Ik Wil een vaste locatie in een fijn pand waarbij ze ook een gedeelte onderverhuren om andere initiatieven te ondersteunen en de huurkosten te delen. De stichting is in loop der jaren professioneler geworden. Leyla Kalender: ‘We zijn erg gegroeid, de vraag in de stad is groot. Door vier jaar lang mee te doen aan het programma Samen uit de armoede van het Oranjefonds, maakten we een professionaliseringsslag. Aan de orde kwam wat je theory of change is, wat je hebt nodig om een organisatie te zijn, de bedrijfsvoering, verzekering, monitoring, relaties en netwerken. We hadden een bedrijfscoach en kregen inzicht in professionalisering van de bedrijfsvoering en samenwerking met de gemeente.’ Ook werden de initiatieven van Ik Wil gemonitord. Welke aanpak van armoede werkt, en dergelijke.

De stichting werkt nu met jaarplannen en een duidelijke focus, monitort de voortgang en heeft een zakelijke bedrijfsvoering. Met behulp van Movisie brengt Ik Wil met impactmetingen de ontwikkeling van deelnemers in kaart. En daarmee de waarde van participatie voor de inclusieve samenleving en arbeidsmarkt waarnaar zij streeft.

Tekst: Annemiek Onstenk
Foto's: MacSiers Imaging

Anders kijken naar sociale posities en werk

VSBfonds en Movisie werken samen met zeven initiatieven aan de beweging naar een inclusieve arbeidsmarkt. Het project heet ‘Anders kijken naar sociale posities en werk’, omdat we beter willen begrijpen wat een inclusieve arbeidsmarkt inhoudt en wat een verbeterde positie voor mensen zelf betekent. In netwerkbijeenkomsten leren we elkaars werkwijze kennen. En we onderzoeken welke impact de initiatieven hebben, welke aanpak echt impact heeft en hoe we dat kunnen bepalen. De zeven initiatieven zijn Natuurzorg Veluwe-Vallei, Mensen in beeld houden/Steppingstones Tilburg, BuurtBanen Amsterdam, Ik wil Eindhoven, Pak je Kans Velsen, Buurtmaaltijden Utrecht en Stichting Richter Education Boxtel. Zij worden in deze serie van zeven artikelen voorgesteld. Dit is het vierde artikel.

Bekijk de artikelenreeks

Anders kijken naar impact gaat verder dan cijfers en de ‘klim omhoog op de maatschappelijke ladder’. We definiëren vooruitgang vanuit de ogen en ervaringen van mensen en hoe zij die routes naar waardevol werk vormgeven. De beweging naar de inclusieve arbeidsmarkt is niet alleen een individueel ontwikkelvraagstuk. Empowerment van mensen die aan de zijlijn van de samenleving staan is een tweezijdig proces: het gaat ook om verandering aan de maatschappelijke kant. Dat is een collectieve uitdaging waar de initiatieven elk eigen kennis en ervaring in hebben opgedaan.