Mirnou Baeten: ‘Stel de beperking niet voorop’

Niets over ons, zonder ons

Mirnou Baeten woont in Tilburg en draagt als workshopgever, begeleider en adviseur bij aan de inclusie van mensen met een beperking. ‘Mijn missie is het helpen realiseren van een inclusieve samenleving waarin iedereen kan en mag meedoen, en waar gedacht wordt in mogelijkheden in plaats van beperkingen.’

In haar werk combineert Mirnou Baeten ervaringskennis met professionele kennis. ‘Ik noem mezelf niet altijd ervaringsdeskundige. Dat kan geïnterpreteerd worden alsof ik mijn werk alleen op basis van eigen ervaring doe. Maar ik ben ook maatschappelijk werker en docent omgangskunde. Die twee soorten kennis mix ik in mijn werk’, aldus Baeten.
Baeten is zzp’er en dat bevalt haar goed, omdat ze kan werken op een manier die bij haar past. Ze vertelt: ‘Ik ben trots op wat ik tot nu toe bereikt heb en sta in mijn kracht. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Ik sta voornamelijk in mijn kracht omdat ik omgevingscondities heb gecreëerd die bij mij passen. Ik heb ervoor gekozen om als zzp’er te gaan werken omdat ik dan mijn eigen uren kan indelen en de zwaarte van het werk kan bepalen door bijvoorbeeld meer of minder projecten aan te nemen.’ 

Drieluik ervaringsdeskundigen beperking en werk

In oktober 2022 organiseerden Movisie en SBCM (Kenniscentrum en A&O-fonds sociale werkgelegenheid) in samenwerking met Onbeperkt aan de slag, Meetellen en de Realisten de bijeenkomst ‘Niets over ons, zonder ons’. Deze bijeenkomst ging over mensen met een beperking en werk. Dit thema werd besproken aan de hand van drie sub-thema’s: duurzaam werk, toegankelijkheid en stigma & discriminatie. De ervaringen van mensen met een beperking stonden centraal tijdens deze bijeenkomst. Doel was om de aanwezigen te laten ervaren dat het grote meerwaarde heeft als ze eerst luisteren naar de mensen om wie gaat en hen betrekken bij beleid en uitvoering. In een reeks van drie artikelen delen we de verhalen van een aantal van deze ervaringsdeskundigen. 

Lees verder over het drieluik

Voordat Baeten zzp’er werd, werkte ze twee jaar in loondienst als docent op een praktijkschool. Haar leidinggevende dacht daar met haar mee en ze werkte er met veel plezier. Omdat het werk fysiek te zwaar bleek, ging ze aan de slag in de jeugdhulpverlening. Daar kwam ze de nodige obstakels tegen. ‘In die tijd zijn er dingen gebeurd waardoor ik me gekwetst heb gevoeld. Ik heb mijn eigen grenzen ontdekt en geleerd dat de sommige mensen inderdaad vinden dat tijd geld is.’

Toegankelijkheid

Het creëren van een werkplek die toegankelijk is voor mensen met een beperking vraagt volgens Baeten meer dan het regelen van praktische zaken, zoals drempels wegnemen, een toegankelijk toilet regelen en zorgen dat er kasten staan waar men bij kan. ‘Als je wilt dat ik met mijn kwaliteiten het team kom versterken, zul je moeten investeren. Het werven van personeel met een extra hulpvraag begint bij het vooropstellen van de kwaliteit. En die zit hem niet altijd in productiviteit, aanwezigheid of weinig ziekteverzuim. Stel de beperking, opleidingsniveau, werktempo, of wat het kost om de werknemer in dienst te nemen niet voorop. Als je net hebt gedacht: “Ze heeft niet verteld waarom ze in een rolstoel zit”, dan hebben we nog een lange weg te gaan. Stel in plaats daarvan de vragen: wat heb je te bieden, wat heb je nodig om jezelf te ontplooien, en: hoe kunnen we je daarbij helpen?’