De moed om weer mee te doen

Vier vragen aan het Enik Recovery College
artikel - 17 juni 2016

Op 14 juni organiseerde Movisie in samenwerking met Tranzo, de Universiteit voor Humanistiek en het Trimbos-instituut de conferentie Empowerment, meer kracht en meer macht. Een van de 8 workshops werd verzorgd door Enik Recovery College. Peer-support, een werkzaam element van empowerment, staat hierin centraal. In het werkveld zijn veel blikken op het Enik gericht, omdat het college erin lijkt te slagen een opgegeven doelgroep weer te verbinden met de samenleving. Vier vragen aan Martijn Kole, werkzaam als coördinator van het Enik Recovery College.

Wat is Enik Recovery College?

'Enik is een plek waar mensen die ver van de samenleving zijn komen te staan hun kracht en talent kunnen (her)vinden. Deelnemers hebben allemaal te maken gehad met lijden door psychiatrische problemen of problemen met verslaving. Het college is vorig jaar gevestigd in Utrecht als onderdeel van een RIBW (beschermende woonvorm). Het afgelopen jaar hebben 450 mensen deelgenomen.'

Wat is het vernieuwende van Enik?

'Enik wordt 100% gerund door ervaringsdeskundigen die elkaar peer-support bieden. Deelnemers kunnen zelf nieuwe groepen opzetten. Enik is gebaseerd op een helder omschreven concept. We bieden vrije ruimte. Bij alles wat we doen gaan we uit van vier waarden: wederkerigheid, gelijkwaardigheid, hoop en betekenis. Het Enik is niet therapeutisch maar educatief. Deelnemers leren van elkaar in cursussen, trainingen en herstelwerkgroepen en (her)vinden en ontwikkelen daarin weer een eigen identiteit.'

'Enik wordt 100% gerund door ervaringsdeskundigen die elkaar peer-support bieden'

Wat is er empowerend aan Enik?

'Bij Enik werken mensen (weer) aan hun eigen kwaliteiten. Van daaruit gaan mensen nadenken over hun positie in de samenleving. Het college zet daar ook zwaar op in. We creëren gezamenlijk een hoopvolle omgeving, waardoor mensen de moed kunnen opbrengen om weer actief te worden in de  samenleving. Die constante link met de samenleving zie je ook terug in het gebouw waar wij samen werken met studenten die er ook wonen.' 

Wat was de insteek van de workshop?

'Deelnemers konden kennismaken met een antwoord op een probleem waar de afgelopen jaren geen antwoord meer voor leek te zijn, een missing link in het totaalaanbod van zorg. Onze deelnemers van het Enik Recovery College waren opgegeven en hadden zichzelf vaak ook opgegeven. We bieden een plek waar mensen zich - vanuit een ontzettende achterstandspositie - weer verbinden met de samenleving. Deze ervaring wilden we in de workshop delen.'

Lees meer over Enik Recovery College. Bekijk de impressie van de conferentie 'Meer kracht en meer macht' op 14 juni 2016.