Moreel appèl: Leven in vrijheid en veiligheid, dat wilt u toch ook?

Oproep aan de heer Klaas Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
artikel - 13 april 2016

Gemeenten, maatschappelijke organisaties en belangenbehartigers maken zich zorgen om de veiligheid van LHBT’s in asielzoekerscentra. Daarom doen deze partijen een moreel appèl op staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) om COA-locaties beter te faciliteren. De tekst van het moreel appèl en de steunbetuigingen werden donderdag 14 april aan staatssecretaris Dijkhoff aangeboden. U kunt de tekst hieronder lezen.

Op 1 april jl. organiseerde Movisie een LHBT-congres voor lokale overheden en hun uitvoeringspartners. Daarbij kwam een actueel vraagstuk aan bod: de veiligheid van LHBT’s in asielzoekerscentra. Als gemeenten, maatschappelijke organisaties en belangenbehartigers namen wij deel aan dit congres en spraken de gedeelde zorg uit over de veiligheid van LHBT’s in de opvanglocaties door het hele land. Velen van ons zijn bezig met het verbeteren van de positie van LHBT’s; sommigen zijn actief in maatjesprojecten, anderen bemiddelen bij incidenten en zetten zich in voor adequate opvang en hulpverlening. Samen zorgen wij er voor dat LHBT’s die vluchten voor geweld en discriminatie in hun thuisland zich verzekerd weten van steun en begrip.

U, als verantwoordelijk staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie, zult het met ons eens zijn dat iedereen die in Nederland een veilig leven in vrijheid zoekt, moet kunnen rekenen op dezelfde vrijheid en veiligheid die wij al eeuwen rekenen tot onze kernwaarden. De afgelopen tijd heeft u ook verschillende maatregelen toegezegd om de positie van met name kwetsbare mensen in de opvanglocaties te verbeteren, waaronder LHBT’s.

Onze zorg betreft de uitwerking van die maatregelen: regelmatig lopen wij tegen weerstand en onmogelijkheden aan binnen verschillende COA-locaties. Op de ene locatie wordt proactief aandacht besteed aan minderheden en meteen ingegrepen bij pesten en intimidatie, terwijl het op andere locaties moet komen tot geweld alvorens er ingegrepen wordt. En soms wordt het probleem zelfs helemaal ontkend. Bent u het met ons eens dat dit niet de manier is waarop we om willen en moeten gaan met mensen die huis en haard verlaten hebben voor een veilig bestaan?

Berichten over misstanden en (gewelddadige) incidenten hebben de Tweede Kamer ertoe bewogen specifieke voorzieningen voor LHBT’s te treffen. Voorzieningen die wij van harte toejuichen, maar waarover nog niet alle COA-locaties beschikken. Wij willen graag met alle COA-locaties samenwerken om de veiligheid om jezelf te kunnen zijn te waarborgen. We doen een moreel appèl op u om het COA te faciliteren.

Ons ideaalbeeld: wij gaan door met wat we al doen: als gemeenten, maatschappelijke organisaties en belangenbehartigers blijven we ons met hart en ziel inzetten voor de weerbaarheid en vrijheid van LHBT-asielzoekers door ontmoeting en weerbaarheidsactiviteiten. COA-professionals op locatie zijn vervolgens deskundig en adequaat om te signaleren en door te verwijzen. Zij stellen zich proactief op de hoogte van eventuele misstanden en schakelen daarbij de verantwoordelijke diensten in.

Op die manier geven we daadwerkelijk vrijheid en veiligheid door, voor iedereen die zich in Nederland bevindt. Voor u, voor ons, maar ook de transgender man uit Syrië en de lesbische vrouw uit Oeganda.

Namens 69 ondertekenaars, waaronder de gemeenten Amersfoort, Nijmegen en Schiedam. Landelijke organisaties COC Nederland, IHLIA LGBT Heritage, LNBi, EduDivers, Gay.nl, Movisie en Transgender Netwerk Nederland en vertegenwoordigers van lokale maatschappelijke en LHBT-organisaties.

Ondertekenaars

 • Elise van Alphen, Transgender Netwerk Nederland, Coördinator
 • Arieke van Andel, Gemeente Amersfoort, Beleidsambtenaar LHBT
 • Nicky de Boer, Elagabalus, Administratief ondersteuner
 • Dinah Bons, HVO Querido, Persoonlijk begeleider
 • Marten Bos, Alle Kleuren Oost, Vrijwilliger
 • Else Boss, Movisie, Adviseur Inclusie en Diversiteit
 • Mellouki Cadat, Stichting Makassarplein, Community Secretaris
 • Peter Dankmeijer, EduDivers, Directeur
 • Jikke van Deelen, Stichting LGBT Groningen, Penningmeester
 • Adrie van Diemen, Elagabalus, Arts
 • Koen van Dijk, COC Nederland, Directeur
 • Ursela van Dijk, COC Nijmegen, Coördinator Asielzoekers Support Groep
 • Manon van Driel, The Hangout 010, Humanistisch raadwerker
 • Corine van Dun, Transgender Netwerk Nederland, Voorzitter
 • Hammadi Eddehbia, persoonlijke titel, Freelancer / vrijwilliger
 • Geert-Jan Edelenbosch, COC Nederland, Projectleider
 • Wielie Elhorst, Europees forum christelijke LHBT, Voorzitter
 • Ria Ettes, Mirre/ ambassadeur Regen-boogstad Alkmaar, Voorzitter
 • Jolanda van Gool, COC Noord-Oost Brabant, Vicevoorzitter
 • Johan Grit, LGBT Asylum Support, Secretaris
 • Bianca van Guine, The Hangout 070, Projectleider
 • Margreet van Hensber-gen, Roze 50+ Utrecht, Ambassadeur
 • Erwin Heyl, Landelijk Netwerk Biseksualiteit, Voorzitter
 • Juul van Hoof, Movisie, Programmaleider LHBT
 • Lonneke van den Hoonaard, IHLIA LGBT Heritage, Directeur
 • Martijn Kamphorst, GAY.nl, Hoofdredacteur
 • Sandy Kardolus, Schiedamslef, Oprichter
 • Willemijn van Kempen, COC Limburg, Bestuurslid
 • Oot Kerkhoven, COC Nijmegen, Vrijwilliger
 • Eva Kiemeney, Student, Buddy LHBT vluchteling
 • Maaike Kluit, persoonlijke titel
 • Arnout van Kooij, COC Haaglanden, Voorzitter
 • Sandro Kortekaas, LGBT Asylum Support, Voorzitter
 • Henk Kosters, Stichting LHBT-Netwerk Zeeland, Penningmeester
 • Stefano La Heijne-Frans, COC Zeeland, Secretaris coördinator
 • Peter van Maaren, Buurthuis Plan C Amsterdam, Bestuurslid
 • Jessica Maes, Sozo Limburg, Coördinator
 • Els Meijsen, Movisie , Senior adviseur Inclusie en Diversiteit
 • Rineke Mesman, Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, Regenboogambassadeur
 • Mandy Mienes, Movisie, Coördinator kennisdossier LHBT
 • Yvonne van Mierlo, Movisie, Voorzitter Raad van Bestuur
 • Wim Monasso, Emancipatie-ambassadeur Den Haag
 • Marijke van Mulken, Roze 50+ Ambassadeur
 • Margo Niestadt, Anbo, Projectleider
 • Henk Peereboom, Gemeente Nijmegen, Adviseur LHBT beleid
 • Charlot Pierik, Movisie, Adviseur LHBT beleid
 • Bram Ploeger, HVO Querido , Zorgcoördinator
 • Mario Postma, Stichting Orpheus, Bestuurslid
 • Ursula Ramkisoensing, Gemeente Schiedam, Beleidsmedewerker LHBT-beleid
 • J. van Ruitenbeek, Seniorenparij Heerhugowaard
 • Thomas van der Sande, COC Nijmegen, Coördinator LHBT Heumensoord
 • Sigrun Scheve, Natuurlijk Samen, Projectleider
 • Thea Sibbel, IHLIA LGBT Heritage, Medewerker
 • Niels van der Spijk, COC Leiden, Coördinator Vluchtelingen
 • Marcel van Steijn, COC Amsterdam, Coördinator veiligheid
 • Philip Tijsma, COC Nederland, Manager public affairs
 • Annette Valent, Senioren Heerhugowaard, Fractievoorzitter
 • Evert van der Veen, COC Midden Nederland, Voorzitter
 • André Veldhoven, Regiegroep LHBT Schiedam, Voorzitter
 • Jan van Velthoven, COC Noord-Oost Brabant, Voorzitter
 • Gert-Jan Verboom, The Hangout 010, Voorzitter
 • Tom Verweij, Hoofdagent en voorzitter, Roze in Blauw eenheid Noord-Holland
 • Anneke Voeten, Gemeente Nijmegen, Ambtelijk secretaris adviescommissie LHBT-beleid
 • Anna de Vries-Asselbergs, persoonlijke titel
 • Annique Weezepoel-Elenbaas, CZW bureau, Projectleider LHBT Zeeland
 • Chris van Wijk, Steunfonds De Kringen, Voorzitter
 • Janine Willemsen, Movisie, Medewerker trainingsbureau
 • Petra Ybeles Smit, COC Nijmegen, Bestuurslid
 • Jessica van Zadelhoff, COC Nederland, Projectleider

Reacties

Reageer op dit artikel

2 + 4 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.