‘Moreel leiderschap brengt de samenleving meer dan pessimisme’

Een interview over Gelijk=Gelijk? met Femke Pluymert van Diversion

13 december 2017

Binnen het project Gelijk=Gelijk? van Diversion staan islamitische, joodse en lhbti-jongeren gezamenlijk voor klassen om seksuele, culturele en religieuze diversiteit bespreekbaar te maken. In 2013 won dit project de Movisie Participatieprijs. Hoe gaat het nu met deze rolmodellen en wat is voor hen de ideale participatiesamenleving? We vroegen het aan Femke Pluymert, senior adviseur en junior directielid van Diversion: 'Je moet gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor het onderhouden van democratische waarden.'

Femke Pluymert: ‘De Movisie Participatieprijs heeft het programma Gelijk=Gelijk? zichtbaarheid gegeven en onze peer educators erkenning voor het lef en maatschappelijk leiderschap dat zij tonen. In 2015 heeft het programma tevens de lhbt-innovatieprijs van het Ministerie van OCW en de CIDI Respect Award gewonnen. Al deze prijzen geven erkenning aan het vaak lastige werk dat onze peer educators uitvoeren. Iets wat helaas noodzakelijk is; het wordt namelijk steeds lastiger om je hardop uit te spreken. Het werk wat onze peer educators doen wordt hen niet altijd in dank afgenomen, en sterker nog, afgeraden. Soms door mensen uit hun omgeving die niet snappen dat tolerantie alleen kan bestaan bij wederkerigheid, maar vooral door mensen die vinden dat je in deze tijd maar beter kunt zwijgen in plaats van je mond opendoen.’

Beweegredenen

Femke Pluymert: ‘Diversion vindt dat deze jongeren meer steun moeten krijgen. Ze komen op plekken waar homoseksualiteit niet wordt geaccepteerd, waar jongeren opgroeien met het idee dat joden met duivelshoorntjes worden geboren en waar ze vinden dat je asielzoekers op een lekke boot moet terugsturen. Door met het programma de confrontatie over deze denkbeelden niet uit de weg te gaan, veranderen ze het wereldbeeld van opgroeiende jongeren bij wie dit eerder rotsvast leek. Onze peer educators zijn het levende bewijs dat moreel leiderschap de samenleving meer brengt dan pessimisme. Diversion pleit voor steun van dit soort jongeren om te voorkomen dat het draagvlak voor onze rechtstaat verder wordt uitgehold.’

Bekijk deze korte film van Diversion over het werk van Said, Ella en Leroy binnen Gelijk=Gelijk?

Ideale participatiesamenleving

‘Een participatiesamenleving is niet alleen een samenleving waarin je verantwoordelijkheid neemt voor de zorg van mensen om je heen. Je moet gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor het onderhouden van democratische waarden. Durf te botsen en ga het gesprek aan. Dat betekent dat je je nek durft uit te steken waar nodig en soms een dikke huid moet hebben. Een participatiesamenleving kan namelijk alleen bestaan bij wederkerigheid.

'Durf te botsen en ga het gesprek aan'

Uit onderzoek van het Kohnstamm blijkt dat docenten het soms lastig vinden om burgerschapsthema’s in de klas te bespreken. Wij spreken dagelijks docenten die graag het gesprek aangaan met de klas maar niet weten hoe. Via het programma Gelijk=Gelijk? bieden wij docenten handvatten in het bespreekbaar maken van botsende waarden. We hebben lange wachtlijsten voor Gelijk=Gelijk? door heel Nederland.’

Buitenwereld in het klaslokaal

‘In tijden waarin de samenleving zo snel verandert is het van belang dat ook in het klaslokaal de buitenwereld binnenkomt. En er komt een herziening op het burgerschapsonderwijs. Toch zijn er veel docenten die niet willen en kunnen wachten. Informeel onderwijs, zoals het programma Gelijk=Gelijk?, biedt hierin uitkomst. De ambitie met het programma Gelijk=Gelijk? is om samen met lokale bestuurders ervoor te zorgen dat docenten hierin ondersteund worden.’

Movisie-adviseur Hanneke Felten over Gelijk=Gelijk?

Hanneke Felten: ‘Het mooie aan Gelijk=Gelijk is dat zij het goede voorbeeld geven als peer-educators: drie mensen die onderling van elkaar verschillen (de een Joods, de ander Moslim en een ander homoseksueel), geven samen voorlichting en zetten zich gezamenlijk in tegen discriminatie. Uit ons KIS-onderzoek “Goed voorbeeld doet volgen?” blijkt dat het plausibel is dat deze onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen mensen die verschillen van elkaar een voorbeeld kan zijn voor jeugdigen om ook goed met elkaar samen te werken, ondanks onderlinge verschillen.’

Kijk voor meer informatie over Gelijk=Gelijk op de website van Diversion.