MOVISIE in 2012 - wat en hoe

artikel - 24 januari 2012
Afbeelding bij MOVISIE in 2012 - wat en hoe

2012 is een spannend jaar. Er staat veel onder druk: bezuinigingen bij gemeenten (met name op welzijn en de ggz), de decentralisaties, en de vraag of de zorg en participatie van kwetsbare groepen overeind blijft. Onze missie blijft onverminderd actueel: werken aan een krachtige samenleving met burgers die zoveel als mogelijk zelfredzaam zijn.

MOVISIE heeft veel kennis in huis over bovenstaande thema’s. ‘Wij kunnen hier veel in betekenen voor gemeenten en maatschappelijke instellingen’, zegt Marijke Steenbergen van MOVISIE. ‘We gaan onze landelijke kennisfunctie versterken om juist in deze tijd meer impact te kunnen maken.’

Meer focus en samenhang

MOVISIE werkt in 2012 vanuit minder programma’s. ‘We willen meer focus en samenhang in onze activiteiten, zodat we meer impact kunnen realiseren en beter kunnen aansluiten bij ontwikkelingen in het werkveld’, legt Marijke Steenbergen uit. ‘Dat is juist nu belangrijk. De sociale sector heeft te maken met minder geld waarmee hetzelfde en soms zelfs meer moet worden gedaan. Het is belangrijk dat we slimme combinaties maken en dat de middelen effectief worden ingezet.’

Kernprogramma: Effectiviteit en vakmanschap

‘Effectiviteit en vakmanschap’ is niet voor niets het kernprogramma van MOVISIE. Marijke Steenbergen: ‘Met dit programma gaan we ervoor zorgen dat professionals meer en beter gebruik gaan maken van onderbouwde kennis met een bewezen effectiviteit. We willen graag vaker het verschil maken met onze kennisfunctie. We merken dat er in de sector meer behoefte is aan gedreven en bedreven professionals die op effectieve wijze maatschappelijke vraagstukken aanpakken. Daarom vormt dit programma het hart van MOVISIE.’

Werken aan een stevig kennisfundament

MOVISIE werkt komende jaren aan een stevig kennisfundament en vakmanschap voor de sociale sector. ‘Dat gaan we samen doen met welzijnsinstellingen, gemeenten en  vrijwilligersorganisaties. We gaan ook nadrukkelijk inzetten op visieontwikkeling, debat en agendering. Uit de in 2011 uitgevoerde evaluaties van MOVISIE blijkt dat onze klanten en stakeholders dit graag willen’, aldus Marijke Steenbergen.

Inhoudelijke programma’s

Naast het kernprogramma werkt MOVISIE vanaf 2012 met inhoudelijke programma’s: ‘We willen dat iedereen naar vermogen mee kan doen in de maatschappij. Daarom hebben we een apart programma ‘Participatie en actief burgerschap’. Bij het programma ‘Sociale zorg’ gaat het erom dat mensen met zorg- of hulpvragen zoveel mogelijk zelfredzaam zijn en zeggenschap hebben over hun eigen leven. Een belangrijk programma onderdeel is gebiedsgericht werken, waarin de focus ligt op de eigen verantwoordelijkheid van burgers in hun eigen leefgebied. Met het programma ‘Huiselijk en seksueel geweld’ gaan we meer inzetten op de preventie van geweld in relaties en werken aan een veilig leefklimaat in instellingen.’

Kleiner en scherper

Dit jaar bestaat MOVISIE vijf jaar. Is er veel veranderd? ‘Vergeleken met vijf jaar terug is er nu meer aandacht voor thema’s als zelfregie, eigen kracht, burgerparticipatie en veiligheid. Tegelijk heeft de sector te maken met minder middelen en ja, dat geldt ook voor MOVISIE. Na jaren van groei vallen er in 2012 door de bezuinigingen ook bij MOVISIE gedwongen ontslagen en worden we kleiner. Maar voor MOVISIE geldt wat voor de hele sociale sector geldt: we gaan nog scherper en inventiever worden en we blijven investeren in kwaliteit en vernieuwing!’

Deze tekst is een bewerking van het artikel 'Wat gaat MOVISIE in 2012 doen?' uit MOVISIES 13, februari 2012.

Trefwoorden

Reacties

Reageer op dit artikel

1 + 3 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.