Movisie aan de slag met suïcide-preventie onder LHBT-jongeren

Het ministerie van VWS stelt extra geld beschikbaar om het hoge aantal zelfdodingen en zelfmoordpogingen terug te dringen. 113 Zelfmoordpreventie ontvangt €2 miljoen extra subsidie en gaat met Movisie en COC Nederland na de zomer een campagne starten om suïcide onder LHBT-jongeren tegen te gaan.

Een Vandaag besteedde op 18 juli aandacht aan de toename van het aantal zelfdodingen. Uit onderzoek blijkt dat zelfmoordpogingen onder lesbische, homo- en biseksuele jongeren 4,5 keer vaker voorkomt dan onder heteroseksuele jongeren. Een steekproef van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onder transgender personen - waaronder jongeren van 16 tot 24 jaar - leert dat 21% een zelfmoordpoging heeft gedaan.

Campagne

Reden voor extra inspanningen om suïcide onder lhbt-jongeren te voorkomen, vinden 113 Zelf-moordpreventie, COC Nederland en Movisie. Samen ontwikkelen ze een online en offline-campagne voor jongeren, ouders en professionals in het onderwijs. Bij het uitvoeren van de campagne wordt voortgebouwd op de bestaande succesvolle interventie www.iedereenisanders.nl, waarop informatie en aanpakken rond suïcidepreventie voor LHBT-jongeren worden verbeterd, uitgebreid en verduurzaamd. Ook wordt er aangesloten bij de Gender and Sexuality Alliances (GSA’s), een goedlopende interventie op scholen. Ouders worden voorzien van toegankelijke informatie over het signaleren van suïcidaal gedrag en handvatten om hierover in gesprek te gaan. Professionals krijgen beschikking over een combinatie van masterclasses en een online training over de kwetsbaarheid van LHBT-jongeren voor suïcidaal gedrag en vaardigheden over hoe zij hiermee om kunnen gaan. De campagne van 113 Zelfmoordpreventie, COC Nederland en Movisie start na de zomer en loopt tot en met 2020.

Infographic LHBT

15 miljoen

Het extra geld voor 113 Zelfmoordpreventie is een onderdeel van een forse extra investering van VWS voor zelfmoordpreventie. Er komt ook extra geld om meer professionele en vrijwillige hulpverleners aan te trekken en extra trainingen te geven. Verder komt er ook extra geld voor andere activiteiten om zelfmoord te voorkomen zoals gemeentelijke of provinciale initiatieven en onderzoek. Daar is 15 miljoen euro voor beschikbaar.

Een recent rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde onlangs dat het aantal zelfmoorden vorig jaar is toegenomen tot 1.917, dat zijn er 23 meer dan in 2016. Met name het aantal zelfmoorden onder jongeren liet een flinke stijging zien. In 2017 maakten 81 jongens en meisjes een einde aan hun leven, tegenover 48 een jaar eerder.