Movisie jaarbericht 2017

2 juli 2018

In 2017 zet Movisie de koers van 2016 voort. Samen met stakeholders werken we aan het realiseren van meer impact en actualiseren we onze meerjarenvisie. We intensiveren de samenwerking met andere kennisinstituten rondom de transformatie van de landelijke en regionale kennisinfrastructuur.

Ook leggen we verbindingen met het programma sociaal domein en de diverse betrokken ministeries en gemeenten. We ontwikkelen een lerende aanpak rondom lastige sociale vraagstukken zoals eenzaamheid. En we vieren samen met collega-instituten en oud-collega’s ons tienjarig bestaan.

In dit jaarbericht lees je meer over onze werkzaamheden in 2017. Veel aandacht voor onze thema's, een beknopte weergave van de cijfers, en alles over onze organisatie.

Naar het jaarbericht 2017