Movisie jaarbericht 2018

13 juni 2019

Movisie zet zich in voor duurzame positieve verandering voor mensen in kwetsbare situaties. Ook in 2018 werken we intensief samen met ministeries, gemeenten, kennisinstituten, maatschappelijke organisaties, sociale professionals en ervaringsdeskundigen aan het realiseren van meer impact bij de aanpak van diverse sociale vraagstukken waar mensen in kwetsbare situaties mee te maken hebben.

In dit jaarbericht lees je meer over onze werkzaamheden in 2018. Met een voorwoord van onze voorzitter Janny Bakker-Klein, veel aandacht voor onze thema's, een beknopte weergave van de cijfers, en alles over onze organisatie.

Bekijk het jaarbericht 2018