Movisie in de Media: januari 2023

Hoe een onderzoek van Movisie en KIS naar gemeenten en hun discriminatiebeleid tot Kamervragen leidde is te volgen in dit mediaoverzicht van afgelopen maand. Ook de reactie van Movisie op het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld bleek voor media interessant. En Tim ’S Jongers refereerde in De Volkskrant nog eens naar een van onze meest succesvolle activiteiten in 2022.

Gemeenten kunnen een hoop verdriet voorkomen: wacht niet tot de eerste racistische leus verschijnt

Op 13 januari publiceerde het Nederlands Nieuwsblad een opinie van Hanneke Felten, senior onderzoeker en projectleider effectief discriminatie bestrijden, over de rol van gemeenten: ‘Met slogans als ‘white lives matter’ op de Erasmusbrug en op een Limburgs gebouw proberen extremistische groepen racisme te normaliseren. Wil je discriminatie en racisme effectief tegengaan, dan moet je het tegenovergestelde doen: stel als overheid een stevige anti-discriminatienorm. Dat is ook een taak voor gemeenten, want dit waren lokale acties. Gemeenten kunnen veel meer doen tegen discriminatie, blijkt uit recent onderzoek van Movisie en Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS). De hoop voor 2023 is dan ook dat meer gemeenten actief discriminatie gaan aanpakken.’ Meer media besteedden aandacht aan dit rapport. Veel gemeenten doen nog weinig aan het bestrijden van racisme. Ze zouden meer moeten doen’, citeerde Publiek Denken op 19 januari Hanneke Felten.

Gemeenten doen te weinig om discriminatie tegen te gaan, vinden Kamerleden

Kamerleden van PvdA, GroenLinks en DENK vinden dat gemeenten te weinig doen om discriminatie tegen te gaan, schrijft De Hoevelaker op 28 januari: ‘Zij hebben minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken gevraagd in te grijpen. Een op de drie gemeenten heeft beleid tegen discriminatie. De parlementariërs willen dat gemeenten verplicht worden een deel van het budget dat ze van de rijksoverheid krijgen te besteden aan maatregelen ter bestrijding van discriminatie.’

We hebben in de aanpak van seksueel geweld een kantelpunt nodig

‘Een structureel probleem vraagt om een structurele oplossing én een kantelpunt. Het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld dat op vrijdag 13 januari uitkwam zou dat kunnen zijn, schreef HSG deskundige Saskia Daru op 16 januari op Movisie.nl. Haar reactie op het actieprogramma werd op 20 januari in zijn geheel overgenomen door GGZnieuws: ‘Het Actieprogramma komt op een moment dat er vanuit de samenleving erkenning is voor de gevolgen van seksueel geweld. En voor de noodzaak om seksueel geweld niet als een privézaak te zien, maar als verantwoordelijkheid van de samenleving en overheid om aan te pakken. Movisie is dan ook blij met het plan en de inzet van de regeringscommissaris. Om het actieprogramma een kantelpunt te laten zijn is structurele inzet en doorzettingsvermogen nodig. Met specifieke aandacht voor geweld in huiselijke kring en de rol van (mannelijke) omstanders.’

Hoe een interview in de Volkskrant het leven van Tim ‘S Jongers op z’n kop zette

De Movisie Participatielezing 2022 en de daarop gebaseerde publicatie ‘Beledigende broccoli’ komen natuurlijk aan bod in het interview dat Tim ’S Jongers op 2 februari aan De Volkskrant gaf: ‘Anderhalf jaar geleden was Tim ‘S Jongers nog een onopvallende medewerker van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Nu schrijft hij als directeur van het wetenschappelijk bureau van de PvdA aan een gezamenlijke linkse visie en is hij een toonaangevende stem in het debat over de kloof in de samenleving.’ Ben je ook benieuwd wie dit jaar de Participatielezing gaat geven? Een tipje van de sluier: Het wordt een bijzondere vrouw met een verfrissende opinie.