Movisie in de media - mei 2021

Oproep aan Tweede Kamer om samen kloof te dichten

4 juni 2021

Vijftien burgemeesters en diverse maatschappelijke partners, onder wie Movisie, deden aan de Tweede Kamer een opvallende oproep om gezamenlijk de kloof te dichten tussen de mensen die vooruit gaan en die achterop raken. Daarnaast bleek dat Movisie-onderzoeken steeds vaker door zeer uiteenlopende media aangehaald worden. En onze wetenschappelijk directeur Saskia Keuzenkamp hield in de Eerste Kamer een inleiding over antidiscriminatiewetgeving op de arbeidsmarkt.

Dicht de kloof!

Help gemeenten en maatschappelijke partijen om de kloof te dichten tussen de mensen die vooruit gaan en die achterop raken. Dat is in een notendop de oproep 'Dicht de Kloof!' die burgemeester Halsema (Amsterdam), burgemeester Aboutaleb (Rotterdam), burgemeester Buma (Leeuwarden), burgemeester Hamming (Zaanstad en tevens voorzitter van de Raad van Toezicht van Movisie) en burgemeester Weterings (Tilburg) namens 15 burgemeesters en verschillende maatschappelijke partners deden aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer. De oproep, die door Movisie werd ondersteund, haalde diverse media. In de oproep wordt gevraagd om samen met bewoners, gemeenten en maatschappelijke partners een nationaal herstel- en perspectiefprogramma voor leefbaarheid en veiligheid op te richten, langjarige extra investeringen te doen en meer uitzonderingen in wetgeving en onorthodoxe maatregelen mogelijk te maken.

Verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van start

Op 17 mei startte de verkiezing van de Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland. Iedereen in Nederland moet mee kunnen doen, daarom doen ook alle gemeenten automatisch mee aan de verkiezing: iedereen in Nederland kan meebepalen welke gemeente de winnaar wordt. Na twee publieksrondes kiest een jury op 7 oktober, tijdens de Week van de Toegankelijkheid, de uiteindelijke winnaar. Het is vijf jaar geleden dat het VN-verdrag Handicap door Nederland is geratificeerd. Het verdrag verplicht overheden zich ervoor in te spannen dat mensen met een beperking of chronische ziekte gelijkwaardig kunnen meedoen. Nog niet alle gemeenten zijn goed genoeg ingericht voor mensen die bijvoorbeeld doof of blind zijn, in een rolstoel zitten, hersenletsel of een andere beperking hebben. Uit de jaarlijks uitgevoerde flitspeiling van Movisie blijkt dat steeds meer gemeenten hier actief aan werken, meldde de VNG in een bericht dat door verschillende media werd overgenomen.

Effectiviteit antidiscriminatiewetgeving op de arbeidsmarkt

Op dinsdag 1 juni 2021 hield de parlementaire onderzoekscommissie naar de effectiviteit van antidiscriminatiewetgeving een tweede deskundigenbijeenkomst, meldt de Eerste Kamer. Het thema van deze bijeenkomst was de werking van het ketenmodel (van Grondwet en verdragen tot aan de ervaringen van burgers) op het gebied van de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt maakt deel uit van het parlementaire onderzoek, omdat het hebben van werk mensen in staat stelt mee te doen in de maatschappij en zich te ontwikkelen. Na een korte inleiding van een aantal deskundigen, onder wie Saskia Keuzenkamp, reageerden onderzoekscoördinator prof. dr. A.B. Terlouw en de commissieleden op de inleiders tijdens een vragenronde. 

Transgender kinderen hebben erkenning nodig. Ook van jou

Het Tv-programma Brandpunt Plus besteedde op NPO3 aandacht aan transgenderjongeren: 'Van sommige onderwerpen hoop je, nee verwacht je, dat het verstrijken van de tijd als vanzelfsprekend gepaard gaat met voortschrijdend inzicht. In het geval van trans-emancipatie in Nederland klopt dat ten dele. Hoewel het aandeel transgender personen dat in zijn, haar of diens leven te maken krijgt met discriminatie en geweld nog altijd schrikbarend hoog is, is de houding van de gemiddelde Nederlander ten aanzien van de transgemeenschap volgens de laatste cijfers wel degelijk verbeterd.' De programmamakers baseerden zich onder meer op de Movisie-publicatie Feiten en cijfers op een rij.

‘Maak jongeren weerbaarder om messenbezit terug te dringen’

Ze halen regelmatig het nieuws: steekpartijen onder jongeren, soms met fatale gevolgen. Het lijkt erop dat het probleem toeneemt. De vraag is natuurlijk hoe we dat tegengaan en nog beter: hoe voorkomen we het? Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) – het programma waarin Movisie en het Verwey-Jonker Instituut samenwerken – deed er onderzoek naar en Jamila Achahchah, projectleider inclusie en diversiteit bij Movisie en KIS schreef er samen met Liselotte van Loon-Dikkers, onderzoeker bij Verwey-Jonker Instituut en KIS een column over voor Zorg + Welzijn.