Movisie in de media mei 2024

‘Minimaal een miljard overhevelen van zorg naar welzijn’

De vergrijzing vraagt om veel meer actie dan de beoogde coalitiepartners voorstellen, schrijven Janny Bakker-Klein en Marcel Ham van Movisie in een opinie in Trouw. Movisie-onderzoeker Romy Santpoort sprak bij EenVandaag over vertrouwen in de overheid. Lees verder hoe Movisie in de media kwam.

De agenda van Janny Bakker-Klein

Voor de rubriek De agenda in Zorgvisie Magazine (verschijnt 13 juni 2024, maar artikel staat al online) gaf Janny Bakker-Klein een inkijkje in haar werkweek. Over de maandag: ‘Met mijn collega-bestuurder Silvie Janssen had ik een gesprek met Victor Everhardt van kennisinstituut Platform31 en Leonard Geluk van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Insteek was hoe wij de gemeenten met kennis kunnen ondersteunen bij de transitie die in onze ouder wordende samenleving nodig is van de zorg naar de sociale basis. In alle akkoorden, bijvoorbeeld het Integraal Zorgakkoord, komt ‘de sociale basis’ vaak naar voren als een panacee voor de toekomstige tekorten in de zorg. Zorgorganisaties en de centrale overheid denken dat die sociale basis er al is, dus dat daar verder geen kosten aan verbonden zijn. Zij vergeten dat dit niet vanzelf gaat. De gemeenten moeten het gaan organiseren. Zij zitten momenteel aan de IZA-tafels, maar weten vaak niet wat werkt bij het versterken van de sociale basis, waar ze moeten beginnen en wie dat moet bekostigen. Moet dit op buurt- of op wijkniveau worden aangepakt? Zijn er meer opbouwwerkers nodig om de samenleving in positie te brengen? De zorgverzekeraars trekken hun handen daarvan af, want het is geen zorg. Bij de transitie van de jeugdzorg is het eigenlijk ook zo gegaan, met alle gevolgen van dien. Gelukkig is er heel veel kennis over wat nodig is bij zo’n transitie.’

Opinie: Oudere is meer dan zorgklant, wil ook bijdragen aan de samenleving

‘Het aanstaande kabinet moet het volgens het akkoord aantrekkelijker maken om te gaan werken in de zorg. Dat zijn goede voornemens, maar volstrekt onvoldoende om de vergrijzing het hoofd te bieden’, schrijven Janny Bakker-Klein en Marcel Ham op 31 mei 2024 in Trouw. ‘Gezien het gigantische vraagstuk van de vergrijzing doen wij graag een voorstel om de tien punten uit het hoofdlijnenakkoord uit te breiden. Punt 11: De ouder wordende samenleving. De aanstaande financiële en arbeidstekorten in de zorg vragen echt een veel serieuzer antwoord dan ‘Hoop, lef en trots’ doet. Ook het behoud van de streekziekenhuizen, hoe belangrijk ook, is een uiterst mager antwoord op de ouder wordende samenleving. Graag noemen wij voor een aanvullende paragraaf over een ouder wordende samenleving een paar onmisbare ingrediënten. Verschuif om te beginnen als aanstaand kabinet nog een miljard meer, en wel van zorg naar welzijn. Meer dan 100 miljard euro besteden we nu aan medisch-specialistische zorg en geneesmiddelen. Tegen een schamele 3 miljard euro aan sociaal werk en maatschappelijke opvang.’

Een afbetaalde schuld mag je niet blijven achtervolgen

Senior ervaringsdeskundige schuldhulpverlening Marc Mulder was op 28 mei 2024 te gast bij het radioprogramma Spraakmakers (KRO-NCRV). Aanleiding was dat het kabinet nieuwe regels voor kredietregistratie introduceert op verzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Wanneer je schulden hebt kom je terecht in het register van het Bureau Krediet Registratie (BKR). Momenteel blijven je gegevens tot 5 jaar nadat je schuld is afbetaald in het register. Het nieuwe kabinet wil dit aanpassen naar 3 jaar. Marc Mulder. ‘Focus liever op begeleiding, ondersteuning en nazorg.’ Mulder schreef naar aanleiding van een eerder radio-optreden bij Een Vandaag op 1 mei 2024 een prachtige gastcolumn voor SUNN (Stichting Urgente Noden).

'Microagressies zijn een vorm van discriminatie, dus zijn ook gemeenten verantwoordelijk voor het bestrijden ervan'

‘Microagressies’ ook een taak voor gemeenten

Microagressies zijn een vorm van discriminatie, dus zijn volgens Movisie ook gemeenten verantwoordelijk voor het bestrijden ervan, meldt Binnenlands Bestuur op 3 juni 2024. De gemeente moet een actieve rol nemen in het tegengaan van 'microagressies', subtiele uitspraken of handelingen die je laten merken dat je wordt gezien als ‘anders’. Daarvoor pleit Movisie in de publicatie Microagressies op de werkvloer uitgelegd. In dat rapport vat het kennisinstituut de beschikbare literatuur over microagressies samen in een advies aan gemeenten.

Stopzetten salderingsregeling en verplichte warmtepomp zorgt voor onbegrip bij burgers en bedrijven: 'Mijn vertrouwen is weg'

Het alsnog stopzetten van de salderingsregeling en het schrappen van de verplichting om je cv-ketel te vervangen door een (hybride) warmtepomp heeft burgers en bedrijven geschokt. Het herwinnen van hun vertrouwen is voor een nieuwe coalitie moeilijk, meldt het tv-programma EenVandaag op 25 mei 2024. Voor Tom van Nieuwburg uit Nieuwveen komt het nieuws als een schok. Hij laat vorige week nog, na lang rekenen, zonnepanelen en een warmtepomp installeren. ‘Het was een hele uitgave, maar uiteindelijk is het met een soort duurzaamheidslening gelukt.’ (…) Ook onderzoeker Romy Santpoort, van Movisie, is verrast door de politieke draai. ‘Met name omdat er de afgelopen jaren vaak is gezegd dat de overheid moet stoppen met terugkomen op beslissingen waarmee ze de burger echt in de kou laat staan. Als de overheid steeds niet doet wat ze belooft, laat ze zien dat ze onbetrouwbaar is. En als de overheid niet betrouwbaar is, neemt het vertrouwen van mensen af’, vertelt ze. ‘Dus ik begrijp de stress en boosheid bij burgers wel. Dit is geen fijne start van het kabinet.’

Mythe van 'hogere pijngrens bij migranten' blijft een probleem in de zorg

Heb je een migratieachtergrond en pijnklachten? Dan kan het gebeuren dat zorgverleners je vanwege je afkomst niet serieus nemen, blijkt uit nieuw onderzoek. Eerder is al aangetoond dat 'hogere pijngrens bij migranten' een mythe is die schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Het onderzoek naar discriminatie in de Nederlandse zorg wordt binnenkort gepubliceerd in het gezaghebbend wetenschappelijk tijdschrift BMJ Open, schrijft NU.nl op 30 mei 2024. Onderzoeker Hanneke Felten van kennisinstituut Movisie is niet bij het BMJ Open-artikel betrokken, maar herkent de resultaten. ‘Uit Amerikaans onderzoek weten we dat witte mensen soms denken dat zwarte mensen beter tegen pijn zouden kunnen’, zegt ze. ‘Uit Europees onderzoek blijkt dat medische studenten minder snel sterke verdoving kiezen voor mensen met een migratieachtergrond. We weten ook dat huidskleur en afkomst een rol spelen in hoeverre we meeleven met iemands pijn.’ Naar aanleiding van het bericht op NU.nl stelde Tweede Kamerlid Ismail el Abassi van Denk Kamervragen aan minister Dijkstra voor Medische Zorg.

Fotocredits: Disability:IN