Movisie in de media september 2023: ‘Eigen schuld dikke bult klopt gewoon niet’

In de verkiezingsprogramma’s en de media gaat het momenteel over bestaanszekerheid en aanpak armoede. Er valt zoveel te weten over dit complexe vraagstuk dat begin en einde zoek dreigen te raken. Movisie brengt de laatste inzichten uit wetenschap, praktijk en ervaringskennis samen in het dossier Wat werkt bij de aanpak van armoede en schulden, berichtte Zorg+Welzijn afgelopen maand. Ook besteedde het platform aandacht aan de Challenge Armoede (9-13 oktober 2023) waaraan dit jaar duizenden mensen meedoen.

Aanpak armoede en schulden: ‘Eigen schuld dikke bult klopt gewoon niet’

Het dossier Wat werkt bij de aanpak armoede en schulden dateert oorspronkelijk uit 2020 en krijgt op dit moment een update. Projectleider Mirjam Andries van Movisie: ‘Voor de nieuwe versie hebben we nauw samengewerkt met ervaringsdeskundigen, om ervaringskennis als gelijkwaardige kennisbron toe te voegen. Dit levert naast onderbouwing en verdieping van wat we al wisten ook nieuwe, voor sommigen verrassende, inzichten op.’ Zorg+Welzijn deelt op 22 september 2023 acht voor sociaal professionals relevante inzichten. De eerste is: ‘aanpak armoede is geen individueel probleem. Het mensbeeld dat lang heerste in de politiek en maatschappij is aan het veranderen, ten gunste van de mensen om wie het gaat. Andries: ‘Er lijkt een einde te komen aan de gedachte dat je in een rijk land als Nederland geen geldproblemen hoeft te hebben. En als je ze wel hebt, dat het dan een individueel veroorzaakt en op te lossen probleem is. Eigen schuld dikke bult blijkt gewoon niet te kloppen.’

Waarom is een project met Regenboogsteden nog steeds nodig?

55 steden in Nederland die zich inzetten voor de lhbtiqa+ gemeenschap krijgen nog eens 4 jaar geld van de overheid om de acceptatie van deze gemeenschap te vergroten. Regenboogsteden worden deze plaatsen genoemd. Charlot Pierik is projectleider Regenboogsteden bij Movisie, dat gemeenten helpt bij het maken van beleid en de invoering daarvan en vertelde op 29 september 2023 over het project in het NOS Radio 1 Journaal.

Waarom vrienden maken (in een nieuwe omgeving) belangrijk is

Het nieuwe school- en studiejaar is begonnen. Dat betekent dat je weer een hoop nieuwe mensen ontmoet en misschien ook vriendschappen sluit. Maar hoe belangrijk is het eigenlijk om vrienden te hebben? Dat vroeg NU.nl zich af op 13 september 2023. Volgens Jan Willem van de Maat kan een vriendschap op verschillende manieren steun bieden. Van de Maat houdt zich bij Movisie, het landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken, bezig met sociale netwerken en eenzaamheid. ‘Emotionele steun is de belangrijkste vorm’, zegt hij. ‘Het is van belang dat je je verhaal bij iemand kwijt kan. Dat je je gezien en gehoord voelt. We weten dat als je die steun mist, je stressniveau omhooggaat, je minder goed slaapt en last kunt krijgen van allerlei andere nadelige gezondheidseffecten.’

Extra aandacht voor veiligheid van vrouwen en meisjes op straat

Twintig gemeenten zetten zich extra in voor de veiligheid van vrouwen en meisjes, meldt Gemeente.nu op 22 september 2023. ‘Zij nemen daarom deel aan het programma Veilige steden, zo schrijft Movisie dat vanaf nu het programma uitvoert en ondersteunt. Meisjes en vrouwen krijgen disproportioneel vaak te maken met onveiligheid in de openbare ruimte en bij het uitgaan, zoals naroepen, volgen en zelfs betasten. Dat schrijft Movisie. De organisatie is verantwoordelijk voor het programma Veilige Steden en ondersteunt gemeenten met kennis en praktische handvatten over hun aanpak.’

Meten in het sociaal domein: maak het vooral simpel

Welk effect heeft een interventie of beleid? Die vraag is vaak heel moeilijk te beantwoorden. Toch kan het, stelt Karin Sok, adviseur en projectleider bij Movisie op Sociaalweb.nl op 6 september 2023. Met een paar tips kan beleid volgens haar veel effectiever. Veel werk in het sociaal domein wordt gedaan op basis van de professionele kennis en ervaring, protocollen en intuïtie. Weinig interventies zijn wetenschappelijk onderzocht en bewezen effectief. De reden die hier vaak voor wordt gegeven is dat elke situatie anders is. ‘En toch kan je wel degelijk meer inzicht krijgen in of het waarschijnlijk is dat jouw aanpak datgene doet wat je beoogt’, vervolgt Sok. ‘De kunst zit hem erin dat je vooraf bedenkt wát je beoogt. Wil je dat mensen beter rondkomen? Dat ze minder eenzaam zijn? En dat moet je niet te ingewikkeld maken, maar vooral concreet. ‘Beter rondkomen’ is te vaag. Moeten ze 110% boven het bestaansminimum zitten of wil je dat ze 130 procent erboven zitten of wil je dat de kinderen mee kunnen doen met alle schoolactiviteiten?’

Michiel en Sonja over Expertisepunt Basisvaardigheden

Movisie-adviseur Sonja van Rooijen was op 8 september 2023 namens het Expertisepunt Basisvaardigheden te gast bij het Glazen Radiohuis in Zoetermeer. Samen met Michiel Sträter van Stichting Lezen en Schrijven vertelde zij wat de reden was om in 2020 het Expertisepunt op te richten. In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met basisvaardigheden: lezen, schrijven, rekenen en daardoor vaak ook met digitale vaardigheden. Het Expertisepunt Basisvaardigheden is er om mensen met beperkte basisvaardigheden te helpen bij het verbeteren van die basisvaardigheden. Het Expertisepunt Basisvaardigheden is een partnerschap tussen Movisie en Stichting Lezen en Schrijven.