Movisie in de media - september en oktober 2022

Bij diverse nieuwsitems over discriminatie gaf Movisie expert Hanneke Felten commentaar. Bij het NOS-journaal kwam zij uitgebreid aan het woord over het onderzoek van TNO en het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) naar discriminatie op de arbeidsmarkt. NU.nl vroeg Felten en armoede-expert Marjet van Houten naar de oorzaken van armoede onder migranten en vrouwen. Verder sprak AD met Lou Repetur in het kader van Burendag, NU.nl met Simon Timmerman over Coming Out Dag en Zorg + Welzijn met Charlot Pierik over het regenboogsteden programma. Een greep uit hoe Movisie de afgelopen maanden in de media kwam.

Nog vaak discriminatie bij werven personeel, hoe bestrijd je dit?

Op 16 september besteedde het NOS journaal van 20.00 uur uitgebreid aandacht aan onderzoek van TNO en het Kennisplatform Inclusieve Samenleving (KIS) naar discriminatie op de arbeidsmarkt: 'Op zoek naar een nieuwe baan? Of je wordt aangenomen, heeft bij 98 procent van de bedrijven onder meer te maken met de 'klik' tijdens je sollicitatie.' Dat blijkt uit onderzoek van TNO en het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS). 'Het argument van werkgevers is dat ze iemand willen die in het team en de bedrijfscultuur past', zegt onderzoeker Wendela Hooftman van TNO. Hanneke Felten van KIS zegt dat selecteren op basis van een klik gelijke kansen in de weg staat. 'Als Jeroen en Marieke een nieuwe collega zoeken, is de kans groter dat zij meteen een klik voelen bij Maarten dan bij Mohammed. Dit terwijl Mohammed misschien wel beter geschikt is voor de functie.' Volgens onderzoekers Hooftman en Felten wordt er in Nederland veelvuldig gediscrimineerd bij werving en selectie van nieuw personeel. 'Daarom is het belangrijk om het proces zo in te richten dat je de invloed van vooroordelen en stereotypen vermindert.' Objectief werven en selecteren' is een effectieve manier om discriminatie tegen te gaan. 'Dat betekent dat je selecteert op basis van wat kandidaten kunnen en niet op gevoel. Bedenk vooraf wat iemand moet kunnen en beoordeel alle brieven en cv's op die dingen. Je nodigt de mensen uit die het best voldoen aan de vooraf vastgestelde wensen.'

Armoede onder migranten en vrouwen komt deels door discriminatie

Mensen met een migrantenachtergrond, vrouwen en mensen met een beperking leven relatief vaak in armoede. Dat is voor een deel te wijten aan discriminatie en racisme, stellen experts op 13 oktober tegen NU.nl. 'Denk aan vrouwen die minder geld krijgen dan mannen terwijl ze hetzelfde werk doen', geeft senior-onderzoeker Hanneke Felten van Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) een ander voorbeeld. 'Transgender personen, vrouwen en mensen met een beperking hebben minder vaak werk en minder geld te besteden. Dat komt deels door uitsluitingsmechanismen, zoals discriminatie.' Marjet van Houten, programmaleider bestaanszekerheid en waardevol werken bij Movisie stelt dat armoede te lang alleen als een geldprobleem is gezien. Hierdoor denken we in Nederland te veel in 'lapmiddelen'. Als voorbeeld geeft Van Houten het systeem van toeslagen. 'Zodra je een baan krijgt, kan een toeslag wegvallen. Mensen kunnen daardoor juist weer in de problemen komen.' De Movisie-onderzoeker zegt dat de overheid mensen betere kansen moet bieden in de samenleving. 'Ga er bijvoorbeeld voor zorgen dat leerlingen met een migratieachtergrond of een beperking niet uitvallen in het onderwijs. Regel dat ze daarna goede toegang hebben tot de arbeidsmarkt en voldoende betaald krijgen. Daar komt nu soms discriminatie en institutioneel racisme bij kijken. Dat moet je oplossen.'

Regenboogsteden verbeteren emancipatie van lhbti+ personen

Op 14 oktober spreekt minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op het vijfde Congres Regenboogsteden. Sociaal werkers, beleidsmedewerkers en vrijwilligers kunnen zich laten bijpraten over het aanbod voor lhbti+ personen. Dat is hard nodig, want diverse groepen ervaren zelfs dubbele discriminatie. Regenboogsteden zijn gemeenten die zich actief inzetten voor de emancipatie, veiligheid en sociale acceptatie van lhbti+ personen. En dat is hard nodig, stelt Charlot Pierik van Movisie op 12 oktober in Zorg + Welzijn. Als adviseur inclusie en diversiteit weet ze dat het over het algemeen best goed gaat met lhbti+ personen, maar dit geldt lang niet voor iedereen. Movisie adviseert en ondersteunt gemeenten bij het maken en uitvoeren van regenboogbeleid, ontwikkelt kennis én organiseert kennisuitwisseling. Dit alles gebeurt in samenwerking met lokale (lhbti+) organisaties, sociaal professionals en vele vrijwilligers. Inmiddels zijn 56 gemeenten aangesloten bij het landelijke programma. In totaal zijn er nu 113 regenboogsteden, waarvan een deel ondersteuning krijgt via het subprogramma RegenboogProvincie.

Coronapandemie maakte coming-outs voor jongeren soms nóg lastiger

De coronapandemie maakte het voor jonge lhbti+ers soms nóg lastiger om uit te komen voor hun seksuele oriëntatie en/of genderidentiteit. Dat zeiden hulporganisaties dinsdag 11 oktober tijdens Internationale Coming Out Dag tegen NU.nl. Ze konden buitenshuis geen steun meer halen, maar kregen die thuis ook niet altijd. Coming Out Dag. Movisie herkent de worsteling. 'Jongeren die thuis niet voor hun identiteit uit konden of wilden komen, vonden voorheen op school of bij activiteiten gelijkgestemden', zegt Movisie-onderzoeker Simon Timmerman. 'Maar door de pandemie, vooral tijdens de eerste golf, lag alles stil.' Movisie hield in 2020, na de eerste golf, een peiling onder lhbti+ personen. Daaruit bleek dat 32 procent van de 1.200 ondervraagden last had van de maatregelen, specifiek vanwege het lhbti+ zijn. 

Forse kritiek op rapport gemeente na discriminatiezaak Giethoorn

Het onderzoek dat de gemeente naar aanleiding van de discriminatiezaak in Giethoorn heeft laten uitvoeren, is volgens deskundigen gebrekkig. De gemeente Steenwijkerland liet in het voorjaar de werkwijze van de gemeente bij signalen van de discriminatie onderzoeken. Aanleiding voor het onderzoek was de uitzending van Zembla uit januari 2022. De uitzending zorgde voor ophef en Kamervragen. De gemeente gaf na de uitzending onderzoeksbureau Ecorys de opdracht om naar de werkwijze van de gemeente te kijken bij signalen van discriminatie. Op 29 september vroeg Zembla aan experts om een reactie op het onderzoek: ‘Hanneke Felten van kennisinstituut Movisie en expert discriminatiebestrijding, Cyriel Triesscheijn, zijn vooral zeer kritisch op het feit dat de gemeente niet heeft laten analyseren wat is misgegaan in de discriminatiezaak rond mevrouw Yilmaz en haar zoon. Daarover staat in het rapport dat die zaak de aanleiding is voor het onderzoek, maar: 'hij wordt niet in dit onderzoek geëvalueerd. Daarom doen we geen uitspraken met betrekking tot de casus.' Een gemiste kans dat de casus Yilmaz niet is geanalyseerd, vindt Hanneke Felten van Movisie: 'Daardoor weten we niet goed of het een incident is geweest of dat het een structureel probleem is. We komen er niet goed achter hoe de processen in de organisatie zijn ingericht en hoe ze beter zouden kunnen. Het gaat nu vooral over de algemene lijnen van aanpak van de gemeente.'

‘Schrijf jij brieven voor je buren, passen zij op je kind’

Goed contact met de buren zorgt voor veiligheid en sociale cohesie zegt Lou Repetur, programmadirecteur bij Movisie in het Algemeen Dagblad in een interview op 24 september in het kader van Nationale Burendag. 'De maatschappij is individualistischer en minder homogeen dan vroeger. Oudere bewoners, expats, tweeverdieners en studenten wonen door elkaar. Juist door die verscheidenheid aan groepen kun je van grote betekenis voor elkaar zijn. Schrijf jij een paar brieven voor je buren, passen zij een keer op je kind. Haal jij boodschappen voor je oude buurvrouw, kookt zij voor je na een lange werkdag. Zo ontstaat er een win­winsituatie. Je leert elkaar kennen en de samenhorigheid neemt toe.’' Lou geeft ook tips: 'Deel je idee en bedenk wat je anders zou willen in je buurt. schrijf je idee op, verspreid het in de buurt en vorm een denk en actietank.'