Movisie ondersteunt 'Geweld hoort nergens thuis'

26 april 2018

Ministers De Jonge (VWS) en Dekker (Rechtsbescherming) lanceerden op 25 april 2018 met de VNG het programma aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling ‘Geweld hoort nergens thuis’. In het programma zetten het Rijk en gemeenten een aantal maatregelen op een rij: hoe het geweld terug te dringen, de schade ervan te beperken en intergenerationele overdracht te doorbreken?

De actielijnen zijn gericht op het eerder en beter in beeld krijgen van de problematiek, stoppen en duurzaam oplossen en op specifieke groepen. Movisie zal in samenwerking met andere partners zoals gemeenten en professionals een actieve bijdrage leveren aan de uitvoering van deze actielijnen.

Multidisciplinair en systeemgericht samenwerken

In het programma wordt onder andere het belang onderstreept van multidisciplinair en systeemgericht samenwerken. Er is vooral lef nodig om over eigen kaders heen te stappen en om gezamenlijk en structureel te leren en te verbeteren over domeinen heen. Hierbij is ook het tijdig signaleren, het bespreekbaar maken én het doorbreken van handelingsverlegenheid essentieel.  

Movisie onderschrijft de speerpunten en zal de inzet op de integrale aanpak van huiselijk geweld in de komende tijd intensiveren.

Cijfers

Ieder jaar worden naar schatting 200.000 personen slachtoffer van evident/ernstig huiselijk geweld en 119.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling. Movisie slaat graag de handen ineen om met alle betrokken partijen te werken aan het substantieel en structureel terugdringen van het aantal slachtoffers. Zodat we - met elkaar - het verschil kunnen maken.

Meer informatie