Movisie ook aan de slag bij de Regenboogprovincies

Na de zomer gaat Movisie, op verzoek van de Regenboogprovincies en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), ook aan de slag bij de Regenboogprovincies. Het traject loopt van september 2021 tot en met december 2022.

Nadat Drenthe in 2016 als eerste Regenboogprovincie werd volgden er rap meer provincies. In 2020 sloot de provincie Friesland zich als laatste bij de provincies aan. 

Concretiseren

In de afgelopen jaren is er in de Regenboogprovincies al het nodige in gang gezet, al dan niet in samenwerking met de (Regenboog)gemeenten, de provinciale en lokale lhbti+ belangenorganisaties en het maatschappelijk middenveld. In verschillende provincies zijn er al mooie initiatieven en bijeenkomsten georganiseerd en met dit programma wordt er nog meer mogelijk.

Het vertrekpunt van de provincies daarbij is verschillend: een aantal provincies zijn al enkele jaren Regenboogprovincie, sommigen zijn pas net begonnen. Bovendien vullen zij hun rol als Regenboogprovincie verschillend in en doen wat beste past bij de politieke agenda. Nancy de Klerk, beleidsadviseur Emancipatie bij het ministerie van OCW, vertelt: ‘Met dit programma hoopt OCW dat de regionale en provinciale infrastructuur op het gebied van lhbti+(emancipatie)beleid versterkt wordt en ook de wat kleinere gemeenten mee kunnen doen. We zetten in op het verder vullen van de kaart met Regenboogsteden!’

Maatwerk

Tot en met 2022 zal er gewerkt worden aan versterking van het provinciale lhbti+ netwerk en het uitwisselen van kennis en ervaringen. Samen met de provincies kijken we naar wat er nodig is: er is ruimte voor maatwerk per Regenboogprovincie. De provinciale inventarisatie is geüpdatet en tweemaal per jaar organiseren we een uitwisselingsmoment tussen de provincies. Aan het eind van 2022 presenteren we de resultaten van dit traject op het grote Regenboogstedencongres.