Movisie en partners op VNG Jaarcongres: 'Wij laten kennis stromen’

14 juni 2018

Gemeenten zoeken dagelijks contact met Movisie, op zoek naar werkbare oplossingen voor belangrijke maatschappelijke problemen. ‘Wij helpen ze, op basis van actuele kennis over wat werkt’, zegt Movisie-directeur Saskia Keuzenkamp. Op het aankomende VNG Jaarcongres van 26 en 27 juni kunnen gemeenten direct met Keuzenkamp en collega-experts van Movisie in gesprek.

‘Wat wij doen is kennis laten stromen’, zegt Keuzenkamp. ‘Als kennispartner willen wij gemeenten helpen om sociale vraagstukken zo aan te pakken dat ze daadwerkelijk tot maatschappelijke oplossingen leiden. Wij lopen graag mee in lerende praktijken. Daar brengen we bestaande kennis en goede voorbeelden in en halen we lessen op, zodat ook anderen daarvan weer kunnen leren.’

Handzame informatie

Movisie verwerkt de lessen uit de lerende praktijken in een groot aantal ‘Wat-werkt-bij…’-dossiers. Deze bieden handzame informatie over werkzame factoren bij de aanpak van sociale vraagstukken, gebaseerd op de laatste stand van zaken in de wetenschappelijke literatuur en (inter)nationaal effectonderzoek. De dossiers en de bijbehorende handzame tools helpen bij het reflecteren op de bestaande aanpak in een gemeente en bij het ontwikkelen van nieuwe en verbeteren van bestaande werkwijzen.

Movisie vertaalt belangrijke sociale thema’s toegankelijk vertaald in ‘Wat-werkt-bij…’-dossiers: eigen regie, schuldhulpverlening, cliëntenparticipatie, preventie partnergeweld, aanpak armoede, eenzaamheid, sociaal en gezond, sociale innovatie, outreachend werken, mantelzorg, hulp na seksueel misbruik, culturele interventies, implementatie, activering en integraal werken. Al deze dossiers geven snel inzicht in wat werkt bij grote thema’s in het sociaal domein.

Armoede

Keuzenkamp is zelf gespecialiseerd in het bevorderen van participatie en de bestrijding van armoede. Ze legt uit hoe het werkt bij het dossier Aanpak armoede. ‘Het is belangrijk dat een gemeente eerst een juiste analyse maakt van de lokale situatie. Welke doelgroepen betreft het bij ons precies en wat zijn de oorzaken van armoede onder deze burgers?’

‘Armoede is niet alleen een financieel probleem, maar heeft vaak ook te maken met een gebrek aan psychologisch, sociaal of economisch kapitaal van mensen. Denk bij dat laatste aan bijvoorbeeld opleiding. Het maakt uit of een gemeente veel hoogopgeleide inwoners heeft, meer uitvoerende mbo-geschoolden of veel vluchtelingen. Ook kunnen er tussen gemeenten grote verschillen zijn in leeftijdsopbouw, gezinsstructuren, etnische verschillen en in de kracht van sociale netwerken. Weten hoe het zit is cruciaal voor een effectieve aanpak.’

Onderscheidend

Een goede startanalyse is ook van belang om te voorkomen dat gemeenten te snel in de actiestand schieten, zegt Keuzenkamp. ‘Veel politici tonen graag daadkracht, en daar zijn ze voor benoemd. Maar de actiestand kan ook een valkuil zijn. Het is beter eerst te onderzoeken welke opgave er ligt en te weten wat wel en niet werkt. Deze focus op wat werkt, maakt Movisie echt onderscheidend.’

Daarna volgt natuurlijk wel de actiestand, en zijn er achteraf de evaluaties. Die horen immers bij lerende praktijken. De actiestand begint met het formuleren van de ambitie, het liefst met alle betrokken partijen. Van burger tot professional tot winkeliers aan toe, iedereen gaat meedoen, vanuit eigen expertise en ervaringskennis. ‘De juiste betrokkenen aan tafel krijgen is een kern in onze aanpak’, besluit Keuzenkamp. ‘Want het is niet goed als alleen de gemeente bepaalt wat goed is voor de inwoners. Bovendien kan de gemeente het zeker ook niet alleen oplossen.’

Cijfers
Op het VNG Jaarcongres op 26 en 27 juni in Maastricht is Movisie met een stand aanwezig. Bezoekers krijgen er op aanvraag op een scherm cijfers te zien over hoe hún gemeente scoort op de thema’s armoede en eenzaamheid. Bij de stand kunnen ze terecht voor achtergrondinformatie en mogelijke vervolgstappen. Saskia Keuzenkamp is een van de experts die Movisie vertegenwoordigen.

Movisie deelt de stand met collega-organisaties Vilans en het NJi. Locatie: de beursvloer, stand 40 en 41.

Dit artikel is eerder verschenen in Binnenlands Bestuur.