Movisie Scriptieprijs voor onderzoek naar alleenstaande moeders en de Tegenprestatie

7 december 2017

Dee Dee Smeets heeft de Movisie Scriptieprijs 2017 gewonnen. Haar onderzoek naar alleenstaande moeders en de Tegenprestatie in Rotterdam levert nieuwe inzichten op vanuit zowel de doelgroep als professionals. ‘Het doorbreken van de heersende beeldvorming dat alleenstaande moeders geen tegenprestatie willen leveren is één van de belangrijke resultaten uit dit onderzoek’, aldus de jury.

De jury heeft de vijf genomineerde scripties met belangstelling gelezen. Alle vijf leveren ze een mooie bijdrage aan de lokale en landelijke praktijk. Toch springt er één scriptie echt bovenuit. Alleenstaande moeders & de Tegenprestatie van Dee Dee Smeets is met grote voorsprong tot winnaar gekozen. Ze wordt beloond met een geldprijs van € 1.000 en krijgt daarnaast ondersteuning bij het schrijven van een artikel voor de debatsite socialevraagstukken.nl. Dee Dee rondt met haar scriptie de opleiding Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam af. Staying strong and sexy van Anke van den Dries en Samen (blijven) leren van Margo te Roller delen een tweede plaats.

Movisie Scriptieprijs

Met de Movisie Scriptieprijs wil Movisie als kennisinstituut de wetenschappelijke basis en effectiviteit van methoden in het sociaal werk ondersteunen. De prijs moet onderzoek stimuleren naar zelfregie, zelfredzaamheid, de participatie van burgers en de rol van professionals daarbij. Movisie ontving dit jaar 34 inzendingen voor de Scriptieprijs. Een jury beoordeelde deze scripties op kwaliteit van het onderzoek, het innovatieve karakter en de leesbaarheid.

Het juryoordeel over de genomineerde scripties

Alleenstaande moeders & de Tegenprestatie – Dee Dee Smeets
Buitengewoon interessant onderzoek naar alleenstaande moeders en de Tegenprestatie in Rotterdam, met onthullende inzichten vanuit zowel de doelgroep als de professionals. Smeets heeft heel veel werk verzet: door het combineren van de vignetmethode met dossieranalyse en interviews met alle betrokken partijen zijn de handelingsperspectieven en worstelingen van de alleenstaande moeders én de professionals goed neergezet. Het doorbreken van de heersende beeldvorming dat alleenstaande moeders geen tegenprestatie willen leveren is één van de belangrijke resultaten uit dit onderzoek. Het is knap hoe zij als onderzoeker zoveel openheid bij de professionals heeft weten te realiseren.

De jury is erg te spreken over deze theoretisch sterk onderbouwde scriptie. De rijke data uit de vignetmethode biedt nog wel ruimte voor een verdiepingsslag. Al met al een waardevol onderzoek naar de principes van wederkerigheid voor de Rotterdamse praktijk, maar zeker ook voor andere gemeenten. Een terechte winnaar!

De winnares Dee Dee Smeets was niet fysiek, maar via Skype aanwezig bij de uitreiking. Haar ouders namen de prijs in ontvangst.

Samen (blijven) leren – Margo te Roller
Mooi voorbeeld van praktijkgericht participerend onderzoek. Het geeft inzichten in de zoektocht van wijkteams om te leren en zich te ontwikkelen en wat de do’s en dont’s zijn. Hierdoor is het niet alleen relevant voor de onderzochte wijkteams in Zwolle, maar ook voor andere wijkteams. Casusleren lijkt een goede methode, maar had wat steviger uitgewerkt mogen worden.

Staying strong and sexy – Anke van den Dries
Een gedurfd en taboedoorbrekend onderzoek naar wat het werken met sekswerkers betekent voor de seksualiteit van professionals zelf. De jury was aangenaam verrast dat hierbij ook de positieve invloeden zijn meegenomen. Belangrijk dat dit thema bespreekbaar is gemaakt. De aanbevelingen voor de beroepspraktijk hadden wat scherper en vernieuwender gekund.

De werkzaamheid van zelfsturende gebiedsteams – Inge Bekhuis
Zelfsturing is een hot item. Dit onderzoek biedt inzicht in de doorontwikkeling van dit principe bij gebiedsteams. Bekhuis heeft veel werk verzet en laat zien dat er grenzen zitten aan zelfsturing. De combinatie met het sociaal domein had beter uitgediept kunnen worden.  

Arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk – Jeanine Kuiperij – van der Veen
Een relevant thema, omdat dagbesteding en werk & inkomen steeds dichter bij elkaar komen.
Het interviewen van meer respondenten had mogelijk tot sterkere conclusies kunnen leiden.

De jury

De jury van de Movisie Scriptieprijs bestaat uit:

  • Yvonne van Mierlo, Raad van Bestuur Movisie
  • Jean-Pierre Wilken, lector Participatie, Zorg & Ondersteuning Hogeschool Utrecht
  • Monique Kremer, bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap Universiteit van Amsterdam en senior-onderzoeker WRR)
  • Annelies Bakelaar, bestuurslid Verdiwel en directeur Welzijnswerk Midden-Drenthe
  • Marcel Ham, hoofdredacteur Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken

De scripties zijn door de jury beoordeeld op de kwaliteit van het onderzoek, het innovatieve karakter en de kwaliteit van de presentatie.