Nederland scoort hoog als het gaat om geweld tegen vrouwen

Blog van Lou Repetur, Movisie
artikel - 12 maart 2014
Afbeelding bij Nederland scoort hoog als het gaat om geweld tegen vrouwen

Waarom scoort Nederland zo hoog als het gaat om geweld tegen vrouwen? In Europa is 33 procent van de vrouwen slachtoffer geweest van geweld, in Nederland gaat het om 45 procent. Zeven procent van de vrouwen heeft in Europa te maken gehad met seksueel geweld door hun partner. In Nederland gaat het om elf procent. Het blijkt allemaal uit onderzoek van het Bureau van de Europese Unie voor de Grondrechten dat dit voorjaar is gepresenteerd. Nog een cijfer: elf procent van de vrouwen in Europa is slachtoffer geweest van seksuele intimidatie via internet. In Nederland is dat  zeventien procent.

Komt geweld tegen vrouwen in Nederland vaker voor? Ik denk het niet. Het onderzoek laat enorme verschillen zien tussen Griekenland, Spanje, Italië, Portugal die lager scoren dan Nederland, Duitsland en Zweden. Zou het niet alles te maken hebben met het feit dat geweld in Nederland meer bespreekbaar is? En dat vrouwen hier weerbaarder en mondiger zijn, dat ze minder het geweld dat hun aangedaan wordt accepteren? Misschien mogen we, na de eerste schrik, wel een beetje blij worden van de verschillen in cijfers. Niet blij over de hoeveelheid maar blij dat zo’n grote groep zich durft uit te spreken en dat we in een samenleving leven waar dit niet als normaal beschouwd wordt.

Wat kunnen we met de uitkomsten?

Kunnen we iets met de uitkomsten? De cijfers vragen wat mij betreft om een kritische blik op de manier waarop we dit geweld aanpakken. Zowel op het niveau van de Europese Unie als op nationaal niveau zijn overduidelijk maatregelen nodig om geweld tegen vrouwen te voorkomen en te bestrijden. Ik ben blij dat dit onderzoek om de vijf jaar wordt herhaald. Zo krijgen we de kans om deze maatregelen te vergelijken op het maatschappelijk rendement die zij opleveren.

Achterliggende oorzaken

Het biedt ons ook de kans om van anderen te leren. Want al hebben wij geweld tegen vrouwen goed op de agenda staan, de seksespecifieke aandacht voor dit thema is helaas nog minimaal. Wij gaan nog steeds te vaak uit van een sekseneutrale aanpak en daar doen wij vrouwen en mannen geen recht mee. Bovendien bereiken we daardoor niet het gewenste resultaat in onze samenleving. Daar zijn deskundigen, ngo’s en VN-vrouwen comité ons al jaren op aan het wijzen. Willen we geweld tegen vrouwen duurzaam aanpakken dan zullen we in ons beleid rekening moeten houden met de achterliggende oorzaken hiervan. Anders blijft het water naar de zee dragen.

Lees meer over het rapport van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA).

Lou Repetur is adviseur Huiselijk en Seksueel geweld en Veiligheid bij Movisie. Deze blog verscheen ook op de website van Zorg + Welzijn

Reacties

Reageer op dit artikel

5 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.