Netwerk? Mijn cliënt heeft geen netwerk!

Interview met Wilco Kruijswijk
artikel - 10 april 2014
Afbeelding bij Netwerk? Mijn cliënt heeft geen netwerk!

Je eigen netwerk aanspreken is de mantra die in zorg en welzijnsland klinkt. Een jubelstemming is het soms, stelt Wilco Kruijswijk van Movisie. ‘Als we het sociale netwerk van een persoon maar aanspreken dan zullen alle problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Maar zo eenvoudig is het niet.’

Het sociale netwerk is een hot item, zegt Kruijswijk. 'De buurt en de mantelzorger komen, ook noodgedwongen, steeds meer onder de aandacht. En de vragen daarbij zijn: hoe moeten de professional en de cliënt dit netwerk aanspreken en welke methoden gebruiken we daarbij?'

Heilig

We moeten ervoor zorgen dat het sociale netwerk niet heilig verklaard wordt, vindt Kruijswijk. Hij snapt ook wel de wanhoop bij de professional wanneer die te maken heeft met een cliënt in een isolement.  Netwerk? Mijn cliënt heeft geen netwerk!  Sterker nog, soms zitten er juist mensen in het sociale netwerk die helemaal niet goed zijn voor de cliënt.  Mensen die juist het probleem verergeren of in stand houden.

Creatief

'Je kunt zeggen: ik doe het niet, ik kan niks met dit netwerkgericht werken. Je kunt ook creatief zijn. Ook in die moeilijke situaties waarin geen netwerk lijkt te bestaan, of bij een zwak netwerk.  Kijk daarvoor eerst eens naar welke  methoden er bestaan en hoe je die kunt inzetten.' Movisie inventariseerde daarom in samenwerking met ActiZ en Vilans 44 methoden en instrumenten voor netwerkgericht werken.  Van die inventarisatie is een wegwijzer gemaakt voor professionals waarmee zij in verschillende instrumenten en methoden kunnen grasduinen.

Mantelzorg

'Doe je kennis op, raak geïnspireerd. Je hoeft niet per se een ecogram te gebruiken, maar zoek een manier die bij jou en jouw cliëntsituatie past', moedigt Kruijswijk aan. 'Het Expertisecentrum Mantelzorg ontwikkelde de  MantelScan om het mantelzorgnetwerk in kaart te brengen. In Twente hebben ze deze methode gekoppeld aan de Geluksroute. Een geluksgerichte benadering waarbij een cliënt ook wordt gevraagd welke activiteiten hem gelukkig maakt. Zo ontstaan er allerlei hybride vormen van netwerk gericht werken.'

Aan de slag met sociale netwerken! Lees hier negen tips voor netwerkgericht werken>>

Werkveld

'Het mooie is, dat we met de samenwerking met ActiZ en Vilans gelijk de instrumenten uit de zorg én de instrumenten uit het welzijnswerk konden bundelen', vertelt Kruijswijk. ' Zo kunnen professionals leren wat er in andere werkvelden speelt. De thuiszorgmedewerker is zo ook op de hoogte van welke methoden er zijn om eenzaamheid tegen te gaan.'

Download de publicatie: Aan de slag met sociale netwerken.

Reacties

Ja hoor, leve het netwerk. Mooi niet dus. IK heb verre familieleden, geen vrienden, wel een paar mensen die ik zo nu en dan zie, maar... GEEN NETWERK! Heeft te maken met mijn persoonlijkheidsstoornis (manifesteert zich o.a. in gebrekkige sociale vaardigheden e.d.) en diezelfde stoornis is ook de oorzaak van alle andere problemen. Ben nu een goed end in de 50. Het wordt alleen maar moeilijker en ik word alleen maar kwetsbaarder. Als ik ook maar één hulpverlener over "mijn netwerk" hoor loeien... dan... oké, dat mag ik niet zeggen want dan komt er hier geen hulpverlener meer over de vloer. En.. jawel, tot nu toe heb ik het allemaal nog alleen kunnen bolwerken, maar dat gaat nu geleidelijk aan steeds moeilijker. Wat nou, netwerk? Pff. Fl... toch op met je visnet.

Ik ben van mening dat je eigen netwerk goed van pas zou kunnen komen. Maar zoals ik je bericht lees heb je een punt. Wat als er inderdaad anders gekeken moet worden naar mensen met persoonlijkheidstoornissen etc. Mijn vraag aan u is dan eigenlijk: Wat had u voor oplossing kunnen bedenken ? Bent u inderdaad op zoek naar mensen om je heen of is het iets wat de maatschappij ons een beetje verplicht om aan deel te nemen. Netwerken, ik weet het soms ook niet!!!

Reageer op dit artikel

8 + 12 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.