Netwerkbijeenkomst Inclusieve Gemeenten: hoe breng je een inclusieve samenleving dichterbij?

24 juni op het stadskantoor van Goes

6 juni 2019

In een inclusieve gemeente kan iedereen die dat wil, optimaal meedoen – ongeacht allerlei (identiteits)kenmerken. Een inclusieve gemeente is gebouwd op de talenten en interesses van al haar inwoners. Maar wat betekent dit nu precies? En hoe zorg je dat de inclusieve gemeente werkelijkheid wordt?

Over deze vragen vindt op 24 juni een bijeenkomst plaats, bedoeld voor bestuurders, beleidsadviseurs, ervaringsdeskundigen, en andere geïnteresseerden die zich willen inzetten voor en/of verdiepen in inclusie.

Achtergrond

Steeds meer gemeenten werken actief aan lokaal inclusiebeleid of een lokale inclusieagenda. Andere gemeenten hebben het voornemen dat te gaan doen. Overal in Nederland zijn beleidsmakers, bestuurders, en politici bezig om hun woonplaats en hun gemeente inclusiever te maken, om te zorgen dat meer en verschillende groepen inwoners kunnen meedoen, meedenken, en meebeslissen.

Sommige gemeenten gebruiken hiervoor het VN-Verdrag Handicap als haakje, andere gemeenten zijn Regenbooggemeente geworden en maken actief LHBTI-beleid. Weer andere gemeenten gingen direct met een brede aanpak van start.

Feit is dat inclusie, de inclusieve samenleving, en inclusief beleid thema's zijn die leven bij de lokale overheid. In dat kader faciliteren we graag uitwisseling en inspiratie door deze bijeenkomst te organiseren.

Wat staat je te wachten?

Als je op zoek bent naar manieren om van jouw gemeente een inclusievere gemeente te maken zonder aan doelgroepenbeleid te doen, en als je hierover wilt uitwisselen met anderen, dan ben je bij deze bijeenkomst aan het goede adres. Tijdens de bijeenkomst worden vier workshops aangeboden, over het samenstellen van een lokale inclusieagenda, het werken aan een inclusieve arbeidsmarkt, het inspireren en stimuleren van ondernemers, zorg, en onderwijs, en het meten van impact en outcome.