Niet praten maar luisteren

26 juni 2020

Mensen met psychische problemen zijn lang niet altijd gebaat met lange gesprekken en verstandige adviezen. In plaats daarvan zou de hulpverlener beter moeten aangesloten bij de leefwereld van zijn cliënt. Wat wil die zelf graag bijdragen?

Sinds het begin van de coronacrisis neemt de vraag naar zorg en ondersteuning voor mensen met psychische kwetsbaarheid toe. In een artikel van prof. Guus Schrijvers - en een interview daarover met Bert van der Hoek, directeur van het Trimbos Instituut - wordt uiteengezet hoe dat komt, Ook worden er vijf hoofdlijnen onderscheiden om de oorzaken van de toenemende vraag naar de GGZ (geestelijke gezondheidszorg) aan te pakken.

Ik raakte hierover in gesprek met Hans van Eeken, die als onafhankelijk ervaringswerker veel mensen is tegengekomen die vaak langdurig afhankelijk zijn (geweest) van GGZ.  Wat hem opviel in zowel het artikel als het interview is dat de oplossing van het geschetste probleem vooral wordt gezocht in de wetenschappelijke richting en in de techniek.

Lees verder op hetgoedeleven.nl

Dit is een korte versie van een column van Janny Bakker-Klein, voorzitter van de Raad van Bestuur bij Movisie voor de bijlage ‘Het goede leven’ van het Friesch Dagblad. Deze column stond eerder in de uitgave van juni.

Lees het volledige artikel