Niet problematiseren, gewoon meedoen

Mensen met een beperking actief in de wijk
artikel - 5 september 2016
 492 keer gelezen

Bij VoedselLoket Almere zijn vrijwilligers met een beperking de normaalste zaak van de wereld. Op elke tien vrijwilligers zijn er drie die begeleiding hebben vanwege een of andere beperking. Dat dit goed verloopt, heeft volgens hen alles te maken met een positieve houding van de vrijwilligersorganisatie.

We kunnen het altijd proberen, zegt Voedselbank-directeur Peter Mons als hij de vraag krijgt of iemand met een beperking vrijwilligerswerk kan doen bij het VoedselLoket. Mons is oprichter en directeur van VoedselLoket Almere. Met 130 vaste vrijwilligers en 700 tijdelijke vrijwilligers is dit de grootste professionele vrijwilligersorganisatie in Almere. Veel van de vrijwilligers hebben een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking. ‘Drie op de tien vrijwilligers heeft begeleiding nodig. Die verhouding is goed werkbaar.’

Talenten inzetten

Mons is positief over het inschakelen van vrijwilligers met een beperking. ‘Het is leuk. Ik vind het vooral motiverend om te zien hoe deze vrijwilligers zich ontwikkelen. Als je ze vertrouwen geeft, kunnen ze meer dan ze zelf denken. Zo hebben we iemand die instroomde met als diagnose ernstig autisme. Nu helpt hij elke dag vrijwilligers en soms zelfs klanten. En dat vindt hij heel erg leuk. We proberen zelfs om zijn diagnose te laten veranderen.’ En zo heeft Mons meer voorbeelden. Jongens die begonnen met vakken vullen en nu de kassa draaien.

Ontwikkelen

Hoe dit lukt? ‘Je moet een beetje kunnen inschatten hoe je ze kunt prikkelen’, zegt Mons. ‘Het helpt ook dat wij een middelgrote vrijwilligersorganisatie zijn. Ik ken alle vrijwilligers en ik ken alle vrijwilligersklussen die moeten worden gedaan. Ik kan vrij makkelijk zeggen: jij doet nu dit, maar wat vind je ervan om dat te proberen?’ Een tweede voorwaarde is dat mensen elkaar accepteren zoals ze zijn. ‘Dat is de sleutel. Niemand vraagt waar hij vandaan komt of wat hij mankeert. We hebben allemaal wel wat. De één doet een beetje zus, de ander een beetje zo. We hebben geen vooroordelen en we gaan mensen geen label opplakken.’

Gesprekje

Wat ook bijdraagt aan het succes: open praten. De cursus ‘Focus Op Talent’ besteedt hier aandacht aan. Deelnemers brengen naast wat zij goed kunnen, ook in kaart waar hun gevoeligheden liggen. Wat moet de vrijwilligersorganisatie over je weten? Mons: ‘Ik vraag in het allereerste contact met een nieuwe vrijwilliger altijd: wat zijn je aandachtspunten? Waar kun je echt niet tegen en wat doe je dan? Dan zegt iemand bijvoorbeeld dat hij wegloopt als er iets gebeurt waar hij niet tegen kan. Dan zeg ik: dus je loopt weg terwijl je eigenlijk wil dat ik naar je toe kom? Ja, knikt hij. Dan zeg ik: zullen we het eens omdraaien, dat jij naar mij toe komt als je merkt dat je er niet meer tegen kan?’ Op deze manier, legt Mons uit, ontstaat een open en veilige sfeer. Zijn advies aan andere vrijwilligersorganisaties? ‘Ga het doen. Niet zenuwachtig worden of het ingewikkeld maken. Een vrijwilliger met een beperking komt binnen. Dat is Jan of Aicha en dat is het dan.’

Talentvolle mensen met een beperking actief in de buurt

Vrijwilligerswerk geeft mensen met een beperking kansen om hun talenten in te zetten. Bijvoorbeeld in hun buurt. Maar dan moeten zij wel aan de slag kunnen!

Met het project Talentvolle mensen met beperkingen actief in de buurt zetten samenwerkingspartners Movisie, Heliomare en MEE IJsseloevers in op een goede match tussen mensen met een beperking en vrijwilligersorganisaties. Het project is met steun van het Oranje Fonds in 2015 tot stand gekomen en loopt door tot en met 2016. Het doel: meer mensen laten profiteren van de mogelijkheden die vrijwilligerswerk biedt. Inmiddels draait het project op volle toeren in drie steden: Almere, Deventer en Zaanstad.

Mensen met een beperking krijgen op deze locaties een training om te ontdekken wat hun talenten en wensen zijn. Er wordt ingezet op duurzame (keten)samenwerking tussen zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en vrijwilligersorganisaties om de drempel naar vrijwilligerswerk te verlagen. Vrijwilligersorganisaties krijgen hulp bij het begeleiden van hun vrijwilligers.

In Almere werken MEE IJsseloevers, InteraktContour en de Vrijwilligerscentrale samen om (meer) mensen met een beperking in hun eigen buurt naar vrijwilligerswerk toe te leiden. Zo heeft nu één van de cliënten van InteraktContour, organisatie voor niet-aangeboren hersenletsel, de training gevolgd en is inmiddels aan de slag bij VoedselLoket Almere. Andere cursisten zijn bij andere organisaties als vrijwilliger actief.

Reacties

Reageer op dit artikel

1 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.