Nieuw! DemoCreatieSpel – een vernieuwende werksessie voor het lokale samenspel

5 juli 2017

De samenwerking tussen overheid, markt en inwoners is in beweging. Deze ontwikkelingen vragen om eigentijdse manieren van keuzes maken, die aansluiten bij de dynamiek in de samenwerking tussen overheid en inwoners. Het DemoCreatieSpel helpt bewoners of ondernemers, ambtenaren en raadsleden om in concrete situaties tot een gedragen besluit te komen. Met begrip voor elkaars standpunten.

Met dit spel ervaren deelnemers wat het betekent om je te verplaatsen in de denkwijze van een andere partij en geeft je zo meer begrip en perspectief voor ieders wensen en belangen in de samenwerking. Deze inzichten neem je mee in de keuzes die je samen maakt.

 • Als initiatiefnemer: bedenk wat voor ambtenaren belangrijke voorwaarden zijn, en welke afwegingen de gemeenteraad maakt voordat hij 'ja' zegt tegen een burgerinitiatief;
 • Als ambtenaar: krijg oog voor de waarden van waaruit het initiatief handelt en de democratische afweging die de raad maakt;
 • Als raadslid: besluit vanuit een ja-mits houding met oog voor de maatschappelijke opbrengst.

Bekijk de flyer

'Het gaat er in dit spel over dat je elkaar verstaat, in plaats van dat je elkaar aan het overtuigen bent'

Dit biedt het spel

Het spel levert een gedragen besluit passend bij het lokale samenspel. En bouwstenen voor eigentijdse samenwerkingsvormen, waarin inwoners, ondernemers, raadsleden, bestuurders, ambtenaren, maatschappelijke instellingen met elkaar aan de slag gaan. Het spel biedt de spelers:

 • Inzicht en versterkt begrip in elkaars positie en rol:
  • Initiatiefnemers houden meer rekening met realiteit en haalbaarheid
  • Ambtenaren houden meer rekening met maatschappelijke waarden
  • De gemeenteraad heeft meer houvast om zich uit te spreken over het verloop van het democratische proces
 • Dieper besef en bewustzijn van de verschillende belangen van de verschillende spelers.
 • Versterkt gevoel van de mogelijkheden om ruimte te creëren in de regels.
 • Inspiratie en concrete ideeën over hoe het lokale samenspel optimaal kan worden georganiseerd.

'In een kleinere groep kun je snel tot de kern komen en los komen van je eigen waarheid of realiteit. Het helpt als de deelnemers hun vraag of dilemma helder voor ogen hebben.'

Dit spel spelen?

Neem contact op met adviseur Saskia van Grinsven of adviseur Shahrzad Nourozi. Meer informatie: www.democreatiespel.nl/ of mail  info@democreatiespel.nl. Het DemoCreatieSpel is ontwikkeld door Movisie en 7Zebra’s.