Nieuw: Kennisnetwerk ‘Grip op het sociaal domein’

5 oktober 2020

Het nieuwe kennisnetwerk ‘Grip op het sociaal domein’ helpt gemeenten om grip te krijgen op inhoud en financiën in het sociaal domein. Gemeenten kunnen zo de tekorten in het sociaal domein te lijf te gaan, zodat ze duurzaam de juiste dienstverlening aan inwoners kunnen bieden. Op 5 november 2020 organiseert het kennisnetwerk de Community of Practice: Datagedreven onderzoek naar 10 duurste gezinnen. Gemeenten kunnen zich bij de VNG aanmelden.

Het kennisnetwerk is opgezet door de VNG, Divosa, Movisie, NDSD, Programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein en het NJi, op advies van de Visitatiecommissie ‘Grip op het sociaal domein’. Deze Visitatiecommissie helpt gemeenten sinds mei 2019 grip te krijgen op de financiële beheersbaarheid in het sociaal domein. Het animo voor de diensten van de Visitatiecommissie (100 aanmeldingen) is groter dan de capaciteit toelaat en mede daarom is dit netwerk opgericht, als ondersteuning voor alle 355 gemeenten.

Wat biedt het kennisnetwerk?

In het kennisnetwerk kunnen raadsleden, bestuurders en ambtenaren deelnemen aan een van de ‘Communities of Practices’ en/of leergangen die worden opgezet. Denk bijvoorbeeld aan datagedreven werken, uitvoeringsvraagstukken en werken met maatschappelijke partners. Ook delen de betrokken partijen via dit netwerk interventietools, handreikingen en goede praktijkvoorbeelden waar gemeenten zelf mee aan de slag kunnen. Het netwerk wordt geïnitieerd en aangejaagd door de voorgenoemde organisaties, maar is van en voor de deelnemers. De deelnemers leren mede van elkaar en zijn dan ook bepalend voor de doorontwikkeling van het netwerk.

Community of Practice: Datagedreven onderzoek naar 10 duurste gezinnen

Op donderdag 5 november 2020 onderzoeken deelnemers in deze Community of Practice welke data beschikbaar zijn over de ingezette zorg en ondersteuning voor de huishoudens die de duurste zorg en ondersteuning krijgen vanuit de gemeente. Hierop wisselen ze hun ervaringen uit en leren ze beter gebruik te maken van data om ondersteuning vanuit gemeente te verbeteren. Deelnemers gaan met elkaar en de begeleiding aan de slag met eigen data-onderzoek. Zo gebruiken ze data die ze tot hun beschikking hebben om grip te krijgen op de zorg voor en uitgaven aan gezinnen met een grote ondersteuningsbehoefte. Hiermee versterken zij de lerende beweging in de eigen organisatie, wisselen ze ervaringen uit en verbeteren ze de ondersteuning aan de inwoners. Deze Community of Practice wordt georganiseerd door VNG, Divosa, Movisie, en NJi, en is bedoeld voor gemeentelijke medewerkers sociaal domein die enthousiast zijn over de Community of Practice-methode. Deelname is gratis.

Kijk voor meer informatie op de website van de VNG.