Nieuw: Mediation voor zwerfjongeren

Herstel van relatie met ouders
artikel - 14 oktober 2015
Nieuw: Mediation voor zwerfjongeren

In Groningen is de pilot Tussenstop gestart. In deze pilot wordt mediation ingezet om de relatie tussen zwerfjongeren en hun ouders te herstellen als er thuis conflicten zijn. Mediator Erna vertelt over het nut van mediation voor zwerfjongeren.

Waarom mediation voor zwerfjongeren?

‘Mediation steekt in op herstel van de relatie tussen de jongere en het gezin. Contactherstel betekent voor de zwerfjongere heel veel. Verbroken contact heeft grote gevolgen voor de rest van het leven van de jongere. Zelfs als partijen eenmalig via mediation contact hebben, betekent dit wat voor het onderlinge contact. Mijn ervaring is dat mediation preventief werkt – escalatie kan worden voorkomen – en kosten bespaart.’

Wat doe je als mediator?

‘Als erkend mediator faciliteer ik gesprekken tussen partijen die in conflict zijn met elkaar. Wanneer twee partijen het met elkaar oneens zijn, kunnen zij met hulp van een onafhankelijke mediator tot een oplossing proberen te komen. Het oplossen van problemen verbetert vaak de relatie tussen de jongere en de ouders. In sommige gevallen kan de jongere zelfs weer thuis komen wonen.’

'Hans ging zwerven en had zulke depressieve gevoelens dat hij een zelfmoordpoging deed'

Kun je een voorbeeld geven?

‘Ik heb bemiddeld tussen Hans en zijn moeder. Zij wilde hem niet meer in haar huis laten wonen vanwege zijn agressieve gedrag. Hans was diep geschokt omdat hij nooit had gedacht dat zijn moeder hem de deur zou wijzen. Hij vertelde dat er voor hem iets was gebeurd met de onvoorwaardelijkheid. Hans ging zwerven en had zulke depressieve gevoelens dat hij een zelfmoordpoging deed. Hij kwam bij de psychiater van het ziekenhuis en hij zou antidepressiva krijgen. Ze stonden open voor een mediationgesprek. Tijdens dit gesprek spraken Hans en zijn moeder veel naar elkaar uit. De moeder gaf aan dat Hans terug in huis mocht komen wonen. De jongen hoefde geen zware medicatie meer doordat het contact tussen moeder en zoon werd hersteld. Als Hans en zijn moeder niet aan mediation waren begonnen, was de situatie mogelijk verder geëscaleerd.’

Meer lezen over Family Mediation?
Movisie schreef de methode Family Mediation om de mogelijkheden van mediation als aanvulling op de hulpverlening te beschrijven. Deze methode is bedoeld voor hulpverleners en andere belangstellenden die werken met zwerfjongeren of andere groepen kwetsbare jongeren. Het helpt je situaties te herkennen waarbij zwerfjongeren via mediation (weer) in gesprek kunnen komen met hun ouders. Lees de methodebeschrijving Family Mediation voor jongeren.

Hoeveel gesprekken zijn er nodig?

‘Dat hangt er vanaf. Een moeder nam onlangs contact met me op. Haar zoon logeerde al drie weken bij zijn grootouders vanwege een geëscaleerde ruzie. De moeder dacht dat haar zoon niet zonder mediation terug naar huis kon komen. Ik maakte een afspraak met het hele gezin. Tijdens de mediation bleek dat alle gezinsleden compleet in hun eigen wereld leefden. Ze misten de binding met elkaar. Hierdoor was er geen ruimte voor gezamenlijke gezinsactiviteiten. Na één mediationgesprek waren de problemen voor zo’n groot deel opgehelderd dat de jongen weer in huis kon komen wonen. De moeder en zoon vertelden dat de sfeer compleet was veranderd: ze deden veel meer samen, aten elke avond samen aan tafel, en er was een positieve sfeer in huis.

Wat is het verschil tussen mediation en hulpverlening?

‘Een hulpverlener helpt de jongere en zijn ouders om het contact te herstellen. Omdat de jongere centraal staat voor de hulpverlener, is een hulpverlener bij voorbaat (onbewust) partijdig. Ik ben als mediator onafhankelijk. Ik ga als mediator in gesprek met beide partijen en oordeel niet. Ik geef geen inhoudelijk advies en faciliteer alleen het gesprek. Ik merk dat er zo begrip voor de ander ontstaat.’

Mediation kan de huidige hulpverlening versterken

Is mediation een aanvulling op hulpverlening?

‘Ja, mediation moet volgens mij veel meer onderdeel worden van de hulpverlening. Er liggen veel kansen. Zo is mediation een goede aanvulling op het familie netwerkberaad of sociale netwerkstrategieën. Mediation past goed in de huidige hulpverlening. Zelfregie krijgt immers een centrale plek. Adolescenten én ouders worden in mediation gestimuleerd hun ideeën en gevoelens te uiten. Ze worden serieus genomen. Mediation kan de huidige hulpverlening versterken.’

Reacties

Ik werk in de daklozen zorg. Daarin ontmoeten wij een groeiend aantal jongeren. Dat maakt dat ik alle initiatieven die tot een kort verblijf in de opvang kunnen leiden ondersteun.

Kunt u ons adviseren over opleidingen die onze medewerkers zouden kunnen doen voor dit mediation.

beste Paul. Fijn dat je laat weten dat je de meerwaarde van mediation herkent. Zeker met jongeren valt hier zoveel leed te voorkomen. We adviseren om met opgeleide mediators te werken in jouw regio. Namen kun je vinden bij de Mediators Federatie Nederland: http://mfnregister.nl/. Het mediaten is echt een vak apart en uit ons onderzoek blijkt dat je dit het beste door afafhankelijke mediators kunt laten uitvoeren en niet door hulpverleners. Mijn ervaring is dat je dan niet de kwaliteit of gewenste uitkomst krijgt. In de pilots trainen we hulpverleners wél in het sgnaleren en doorverwijzen naar mediators. Een soort basisworkshop zodat je weet wanneer mediation geschikt zou kunnen zijn voor jongeren. De workshop kun je laten geven door de lokale mediator met wie je afspraken kunt maken over zijn/haar inzet. De opzet voor zo'n basistraining hebben we bij Movisie ontwikkeld in samenwerking met mediators. Als je wilt, kun je me bellen voor meer informatie of zo'n 'kennismakingsworkshop' inplannen met een van onze collega mediators. Laat maar weten als we daarin iets kunnen betekenen.

Bedankt voor jullie relevante aanvullingen!

Met veel plezier heb ik de publicatie 'Family Mediation voor jongeren' gelezen. Wat ik persoonlijk mis is de aandacht voor de culturele aspecten van mediation bij zwerfjongeren met aan bi-culturele achtergrond. Het merendeel van de zwerfjongeren bestaat namelijk uit jongeren met een bi-culturele achtergrond. Met name de schaamte en het taboe die er rust bij bi-culturele zwerfjongeren met een crimineel verleden maken dat ze na detentie vaak niet kunnen terugkeren naar hun familie.

Mijn mantra bij mijn eigen mediations, lezingen en trainingen is dat zowel conflict als mediation cultureel bepaald zijn. Wanneer er intrinsiek rekening wordt gehouden met de culturele aspecten van conflicten tussen familieleden dan vergroot de mediator de kans dat de geboden hulp wordt geaccepteerd en dat het hulpverleningstraject van begin tot einde wordt doorlopen.

Uit de 3.800 MfN mediators in Nederland ben ik de eerste en voorlopig de enige mediator met een Marokkaanse achtergrond. Met dit unieke profiel laat ik mij graag matchen! Ik kom graag ter kennismaking langs bij reclassering, WMO- en GGZ-instellingen en gemeenten om kennis en ervaringen over dit onderwerp met elkaar te delen.

Ik ben het er mee eens dat er binnen verschillende culturen ook verschillend met conflicten wordt omgegaan. In Groningen is er al een verschil tussen de Oost-Groninger cultuur in vergelijking met de stadse cultuur. Het is de kunst voor een mediator om hier steeds bij aan te sluiten.

Reageer op dit artikel

1 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.