Nieuw: Werkwijzer Tegenprestatie

18 april 2014

Vanaf 2015 kunnen gemeenten mensen met een uitkering om een tegenprestatie vragen. De gedachte hierachter is dat iemand iets terug doet voor de uitkering die hij ontvangt. Hoe pak je zoiets als gemeente aan? Movisie presenteerde onlangs samen met Divosa, Stimulansz en RCF Kenniscentrum Handhaving de ‘Werkwijzer Tegenprestatie’. De Werkwijzer helpt om keuzes te maken voor de tegenprestatie in uw gemeente. In de Werkwijzer zijn ook wijzers opgenomen voor maatschappelijke organisaties die plekken aanbieden en geïnteresseerde mensen met een uitkering die een tegenprestatie moeten doen. Vier vragen aan Annemarie van Hinsberg (Movisie) over de Werkwijzer.

Is het wel een tegenprestatie?

“Er is veel spraakverwarring over de tegenprestatie. Kort gezegd gaat het om een maatschappelijk nuttige activiteit door mensen met een uitkering. Let wel, het is geen re-integratie-instrument. Al is het mooi meegenomen als het wel leidt tot werk. Het gaat ook niet om regulier werk. Verder is zo’n tegenprestatie altijd tijdelijk en gaat het niet om een fulltime activiteit. Een rechter heeft in een aantal zaken uitgesproken dat 20 uur per week een acceptabel maximum is.”

Wat zijn de randvoorwaarden?

“Is er voldoende passend werk en passende begeleiding beschikbaar? Dat zijn belangrijke vragen om vooraf te beantwoorden. Denk als gemeenten na over de mensen die de tegenprestatie moeten doen: wat kunt u van ze verwachten en wat niet? En hoe sluit je aan bij de drijfveren van mensen? Verder moet natuurlijk de veiligheid en de verzekeringen goed geregeld zijn.”

Hoe komt een gemeente aan plekken voor een tegenprestatie?

Gemeenten zijn verantwoordelijk dat er voldoende plekken zijn. Advies van Van Hinsberg: “Ga het wiel niet opnieuw uitvinden. Er is al heel veel kennis beschikbaar. Binnen een gemeente zit die kennis vooral bij de Wmo-afdelingen die zich bezig houden met vrijwilligerswerkbeleid. De tegenprestatie is een verantwoordelijkheid van sociale zaken. Ga dus met elkaar overleggen.”

Hoe communiceer je dit?

Het succes staat of valt met een goede communicatie. Dat begint bij de persoon die de tegenprestatie biedt. Van Hinsberg: “Er zijn gemeenten die een brief sturen dat iemand zich moet melden bij de Vrijwilligerscentrale, zo niet dan wordt de uitkering gekort. Zo’n benadering werkt averechts. Er zijn ook gemeenten die aangeven dat ze niet willen dat iemand langs de kant blijft staan. Gemeente Helmond richt zich met de tegenprestatie vooral op jongeren. Want het is onacceptabel dat zij worden afgeschreven in de bijstand. Die insteek werkt beter.”

Ook wijzers voor aanbieders en belanghebbenden

Als bijlage bij de Werkwijzer zijn wijzers opgenomen voor aanbieders van plekken (maatschappelijke organisaties) en belanghebbenden (mensen die in het kader van hun uitkering een tegenprestatie gaan leveren). De Werkwijzer Tegenprestatie is een gezamenlijk product van Divosa, Stimulansz, Movisie en RCF Kenniscentrum Handhaving. De publicatie is onderdeel van het Implementatieprogramma Participatiewet en WWB-maatregelen van de Programmaraad. In de Programmaraad werken VNG, Divosa, Cedris en UWV samen aan betere dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden.

Hulpmiddelen voor organisaties en gemeenten

De Werkwijzer tegenprestatie helpt u om stapsgewijs keuzes te maken hoe de tegenprestatie naar vermogen binnen uw gemeente of organisatie vorm te geven. Maar hoe brengt u dit vervolgens concreet in de praktijk? De afgelopen jaren zijn er veel tools, concepten en andere hulpmiddelen ontwikkeld die u ook bij het uitvoeren van de tegenprestatie goed kunt gebruiken. Een aantal daarvan heeft Movisie op een rij gezet in de leaflets ‘Als organisatie aan de slag met de tegenprestatie naar vermogen’ en ‘Hoe kunnen gemeenten aan de slag met tegenprestatie?’. Movisie denkt graag met u mee welke hulpmiddelen goed passen bij uw keuzes en hoe deze op maat in te zetten zijn in de praktijk van de tegenprestatie.