Nieuwe alliantie voor emancipatie in migranten- en vluchtelingengemeenschappen

Verandering van binnenuit

Veiligheid, gelijkheid en acceptatie van vrouwen en lhbti+ personen (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen); dat is wat de nieuwe alliantie ‘Verandering van binnenuit’ wil bereiken. De alliantie richt zich specifiek op de diverse migranten- en vluchtelingengemeenschappen in de Nederlandse multiculturele samenleving en werkt niet 'van boven af' maar van 'binnenuit'. Verandering van binnenuit bestaat grotendeels uit organisaties voor en door mensen met een migranten- of vluchtelingenachtergrond.

Met subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, gaat de alliantie vijf jaar lang aan de slag. Verandering van binnenuit organiseert 700 bijeenkomsten binnen migranten- en vluchtelingengemeenschappen, professionals krijgen een training om – in samenwerking met de organisaties - problemen rond veiligheid en ongelijkheid te signaleren en slachtoffers te begeleiden en gemeenten krijgen advies over hoe zij verandering in de gemeenschappen binnen in hun regio kunnen faciliteren. Doel is om samen effectief te werken aan verandering van 'sociale normen' binnen de diverse gemeenschappen.

'Binnen gemeenschappen gaan mensen uit die gemeenschap zelf de gelijkheid tussen vrouwen en mannen en een respectvolle houding naar LHBTI’s bepleiten. Deze mensen zijn daar vaak al mee bezig maar door dit project krijgen ze veel meer mogelijkheden om anderen mee te nemen in die verandering', vertelt Hanneke Felten, projectleider Verandering van binnenuit bij Movisie.

Ervaren uitvoerders

Verandering van binnenuit bestaat uit bevlogen, betrokken en ervaren organisaties die vaak al decennia bezig zijn met de thema’s gender en seksuele diversiteit. Deze organisaties hebben hun krachten nu gebundeld onder de noemer ‘Consortium Zelfbeschikking’. Het gaat om het Inspraakorgaan Turken (IOT), Stichting Kezban, Federatie van Somalische associaties in Nederland (FSAN), Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), Stichting Landelijke Werkgroep Mudawwanah, HTIB (Turkse arbeidersvereniging in Nederland) en Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON). De coördinator van dit consortium, Ahmet Azdural, heeft door de jaren heen verschillende veranderingen gezien: 'Uit de cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt bijvoorbeeld dat de opvattingen over de gelijkheid van mannen en vrouwen en over homoacceptatie in migrantengemeenschappen aan het veranderen zijn. Dat is voor een belangrijk deel te danken aan het optreden van migrantenorganisaties die de moed hebben om deze vraagstukken bij hun achterban aan de orde te stellen. Kenmerkend voor hun werkwijze is een inclusieve benadering die groepen niet behandelt als passieve ontvangers, maar als actieve participanten in een veranderingsproces.'

Frisse wind

De alliantie krijgt versterking van Doetank Peer, een idealistische organisatie met veel jonge, actieve mensen. Doetank Peer wil anderen inspireren en motiveren om zelf de wereld te veranderen. Daarbij zetten zij sociale media en in het oog springende ludieke activiteiten in. Bij Verandering van binnenuit gaan zij het gebruik van sociale media ondersteunen, helpen bij het bereiken van jonge mensen en zij willen de alliantie op originele manieren in de schijnwerpers zetten. Olave, bestuurslid van Doetank Peer, zegt plagend: 'Als het niet op Facebook gepost is, is het ook niet gebeurd. Wij zien het als een kans om de kracht van verbinding, uitdaging en archivering van sociale media maximaal voor Verandering van binnenuit in te zetten.'

Effectiviteit

Thumbnail

Om te zorgen voor een zo groot mogelijk effect van Verandering van binnenuit, delen de gemeenschappen hun kennis en maken zij gebruik van wetenschappelijke kennis over ‘wat werkt’, die Movisie de afgelopen jaren heeft verzameld en die het kennisinstituut vertaalt naar handige tips voor de praktijk. Ook zet Verandering van binnenuit in op goede evaluatie van de bijeenkomsten en gaan organisaties hun interventie inbrengen bij de databank Effectieve sociale interventies.