Nieuwe digitale kennisbundel voor mbo: Samenspel met informele zorg

6 juni 2016

Het thema 'samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers' mag niet ontbreken in de mbo-opleidingen zorg en welzijn. Daarom maakte het Expertisecentrum Mantelzorg samen met docenten en onderwijsontwikkelaars een actuele, praktijkgerichte kennisbundel Samenspel. Twee betrokken docenten leggen uit waarom het thema belangrijk is voor de mbo-studenten zorg en welzijn en wat deze nieuwe kennisbundel te bieden heeft.

Nieuwe visie

'Mantelzorgers en vrijwilligers dragen enorm bij aan kwaliteit van zorg', legt Anneke Boink Meijer uit. Zij is docent verpleegkunde bij het Summa College in Eindhoven. 'Zelf word ik ook liever verzorgd door mensen die ik ken dan door een ‘vreemde’ beroepskracht. Het is belangrijk dat professionele zorg ingezet wordt wanneer deze echt nodig is, in samenspraak met de zorgvrager en de mantelzorgers. De zorgvrager heeft de regie.' Maar hoe leer je studenten nu om samen te werken met mantelzorgers en vrijwilligers? Anneke werkte mee aan de ontwikkeling van een nieuwe kennisbundel voor het mbo over dit onderwerp. 'De opdrachten in de bundel dragen eraan bij dat studenten zich bewust zijn van deze nieuwe visie.'

Goed voorbereid

'Kracht en eigenaarschap van de cliënt.' Dat is waarom het draait, vindt ook Welmoed Osinga, onderwijsontwikkelaar sociaal werk bij ROC Midden Nederland. Ook zij dacht mee over de inhoud van de kennisbundel. 'Wij willen graag dat onze studenten in samenspel met de cliënt kijken wat deze nodig heeft. Dat vraagt om nieuwe werkwijzen en methodieken.' En is het opeens dan allemaal anders? Welmoed: 'Natuurlijk speelden we ook voor de transities in het onderwijs al in op ‘meer werken vanuit wens van cliënt’ en ‘beroep doen op eigen kracht’. Maar nu wordt nog sterker van beroepskrachten verwacht dat zij de omslag maken naar samenwerken met cliënt en zijn netwerk. We willen dat studenten hier goed op voorbereid zijn.'

Pluspunten kennisbundel Samenspel voor mbo
+    Bundel sluit één-op-één aan op kwalificatiedossier, biedt de basis én is compleet.
+    Bundel biedt nieuwe, interactieve werkvormen die u zo kunt gebruiken in uw lessen, en veel filmpjes en beeldmateriaal.
+    Bundel kent een logische opbouw en biedt een goede dosering van theorie en praktijk.
+    Bundel is gemaakt door onderwijsexperts
+    De bundel is digitaal beschikbaar en materialen zijn gratis te downloaden op www.expertisecentrummantelzorg.nl/kennisbundelmbo.

Sluit aan bij kwalificatiedossiers

Hoe draagt  de nieuwe kennisbundel bij aan deze vernieuwing? Welmoed: 'In één zin: de nieuwe kennisbundel is actueler dan welk lesboek ook, goed inpasbaar, sluit aan op het werkveld en is flexibel inzetbaar. Dat laatste betekent dat je een uitwerking van een onderwerp (of een reeks van opdrachten) direct over kunt nemen, maar ook dat je onderdelen uit de kennisbundel kunt gebruiken en die kun inpassen in je eigen onderwijs.' Anneke weet zeker dat de bundel docenten helpt om meer gericht les te geven over informele zorg. 'De inhoud is afgestemd op de nieuwe kwalificatiedossiers. Er ligt een compleet pakket dat bruikbaar is voor de verschillende beroepsopleidingen voor zorg en welzijn.'

'De nieuwe kennisbundel is actueler dan welk lesboek ook, goed inpasbaar, sluit aan op het werkveld en is flexibel inzetbaar'

Gemeenschappelijke taal

Maar er is meer: een breed scala aan opleidingen heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de bundel. Anneke: 'Dat betekent dat we echt met zijn allen gekeken hebben of alles er in zit voor de verschillende beroepsopleidingen. Tegelijkertijd heeft die samenwerking ook een andere meerwaarde: in de praktijk moet een verpleegkundige ook samenwerken met bijvoorbeeld een verzorgende of een maatschappelijk werker. De kennisbundel kan er aan bijdragen dat (toekomstige) beroepskrachten een gemeenschappelijke taal spreken.'

Bekijk de Kennisbundel Samenspel met mantelzorgers.