Nieuwe e-learning objectief werven en selecteren voor ondernemers

De e-learning: ‘Het nieuwe werven en selecteren, vind talent zonder vooroordelen’ is gelanceerd. De cursus is in samenwerking met een groep ondernemers ontworpen om werkgevers te helpen bij het objectief werven en selecteren van personeel en loopt vooruit op de Wet Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie.

Het hoofddoel van de e-learning is dat Nederlandse werkgevers hun werving en selectie zó gaan inrichten dat iedereen gelijke kansen krijgt. De e-learning reikt interactieve tools aan die kunnen helpen bij het op papier zetten van een werkwijze voor objectief werven en selecteren.

Discriminatie tegengaan

Volgens Hanneke Felten van Movisie spelen (onbewuste) vooroordelen en discriminatie nog veel te vaak een rol in werving en selectie van nieuw personeel. ‘Je hebt vaak de neiging om iemand sneller aardiger te vinden als deze persoon op je lijkt. Een gevolg is dat wanneer je een vrij witte organisatie hebt, je vaak een witte organisatie houdt.’

De e-learning zorgt ervoor dat je juist selecteert op basis van competenties en daarmee veel beter in staat bent om werknemers met andere profielen binnen je bedrijf te krijgen. In deze e-learning wordt die aanpak toegankelijk uitgelegd met veel praktische tips en voorbeelden van andere werkgevers.

Divers personeel

De e-learning is ontwikkeld door Movisie en SER Diversiteit in Bedrijf. Een analyse van hulpvragen van werkgevers aan SER Diversiteit in Bedrijf toont aan dat veel werkgevers, vooral vanuit het mkb, moeite hebben met het aanscherpen van hun instroombeleid. De meeste hulpvragen die Diversiteit in Bedrijf ontvangt, gaan over het aantrekken van divers personeel. Het aantal vragen daarover is na het indienen van het wetsvoorstel sterk toegenomen. Om aan deze hulpvragen tegemoet te komen is de samenwerking met ondernemers gezocht om een tool te ontwikkelen die écht werkt.

Nieuwe wet

De e-learning loopt vooruit op de nieuwe Wet Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Wanneer de nieuwe wet van kracht is, moeten werkgevers met meer dan 25 werknemers namelijk een werkwijze voor objectief werven en selecteren vastleggen. Als een werkgever dit niet doet, dan kan deze een boete krijgen van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wanneer een werkgever minder dan 25 medewerkers in dienst heeft, hoeft de werkwijze niet omschreven te worden, maar mag er geen vermoeden bestaan dat discriminatie een rol speelt. Als dit vermoeden er wel is, kan de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid de werkgever alsnog verzoeken om een werkwijze schriftelijk vast te leggen.

Ga naar de e-learning