Nieuwe factsheets beschikbaar over huiselijk geweld en kindermishandeling

50 zorg- en welzijnsorganisaties bundelen kennis

22 november 2018

Meer dan 50 organisaties die werken aan de preventie en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling hebben hun kennis en expertise gebundeld in meer dan 25 factsheets die in de Week tegen Kindermishandeling en voorafgaand aan de Dag voor het Uitbannen van Geweld tegen Vrouwen (25 november) beschikbaar komen. De factsheets zijn bedoeld om professionals te helpen bij het signaleren van verschillende vormen van geweld en bij hoe te handelen wanneer er signalen bestaan.

Er bestaan veel verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Denk bijvoorbeeld naast (ex-)partnergeweld en kindermishandeling aan ouderenmishandeling, aan de opkomst van online seksuele intimidatie van jongeren, aan jongeren of volwassenen die uitgebuit worden door mensenhandelaren of aan eergerelateerd geweld. Bij al deze geweldsvormen kunnen er specifieke signalen, risicofactoren en doorverwijs-overwegingen spelen. Daarom is er in het kader van dit project voor elke geweldsvorm een factsheet ontwikkeld, waarmee de professional in één oogopslag al deze informatie voor handen heeft.

'Het project genereert vooral extra aandacht voor die groepen slachtoffers van geweld, die wel aandacht verdienen, maar dat vaak niet genoeg krijgen,' vertelt Rik Viergever, projectleider bij CoMensha, het landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel, die het gezamenlijk project heeft geïnitieerd.

De nieuwe factsheets bieden praktische tips bij het signaleren van alle vormen van geweld en bij wat te doen wanneer je als professional signalen tegenkomt. Ook geven de factsheets een aanzet tot handelen voor alle beroepsgroepen die met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling werken, zoals artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, paramedici, psychologen, jeugdhulpverleners, maatschappelijk werkers, onderwijzend personeel, kinderopvangmedewerkers, wijkteammedewerkers, en anderen.

Unieke samenwerking

'Een belangrijk onderdeel van dit project is de brede betrokkenheid van organisaties met expertise op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling en van beroepsverenigingen van professionals die de factsheets gaan gebruiken', zegt Viergever. Marianne van der Krans, van Veilig Thuis: 'Het is goed dat we bij de ontwikkeling van elke factsheet betrokken zijn. De kracht van samenwerking en partnerschap komt naar voren in het resultaat. Dat past goed bij onze werkwijze als Veilig Thuis.'

'Niet alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling worden tijdig gesignaleerd, een voorbeeld daarvan is seksueel geweld', zegt Wilma Schakenraad van Movisie. 'De factsheets bieden veel informatie, ook over specifieke vormen. Wij participeren in dit project omdat wij het belangrijk vinden dat deze informatie breed beschikbaar is en actueel gehouden wordt.' En Robinetta de Roode, van de artsenfederatie KNMG: 'Deze factsheets bieden een waardevolle praktische aanvulling op de nieuwe KNMG-meldcode, die eind november verschijnt. We vinden het als artsenfederatie mooi om te zien hoe CoMensha en andere partijen uit het veld zich inzetten om vanuit hun deskundigheid deze informatie bijeen te brengen.'

Alle informatie overzichtelijk bij elkaar

De factsheets zijn gratis en openbaar beschikbaar op de website:

www.huiselijkgeweld.nl

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit project kan contact opgenomen worden met Bernette Venema b.venema@comensha.nl +31 (0)6 44 94 43 42 of Rik Viergever r.viergever@comensha.nl  +31 (0)6 38 74 32 94.