Nieuwe reeks Regenboogsteden Online Kennisateliers

19 oktober 2021

Dit najaar organiseren we een nieuwe reeks Regenboogsteden Online Kennisateliers, een leerzame en inspirerende online sessie over een LHBTI-gerelateerd onderwerp. Op 11 en 25 november en 9 december kun je van 16.00 tot 17.30 uur gratis deelnemen.

In steeds meer gemeenten wordt er op lokaal niveau LHBTI-beleid ontwikkeld of is er specifieke aandacht of aanbod voor LHBTI-inwoners. Een positieve ontwikkeling waar Movisie, samen met andere organisaties, graag aan bijdraagt. Tijdens deze nieuwe reeks Regenboogsteden Online Kennisateliers organiseren we drie edities waar we met en van elkaar leren en inspireren. De Kennisateliers zijn in eerste plaats bedoeld voor uitvoerders, organisaties, initiatieven en samenwerkingspartners van Regenboogsteden en gemeenten die actief bezig zijn met LHBTI-beleid. Sociaal professionals en andere belangstellenden zijn ook van harte welkom om deel te nemen. 

Programma
 

•    Donderdag 11 november 2021 – Huiselijk geweld bij LHBTI-personen

Uit recent onderzoek blijkt dat LHBTI-personen vaak te maken krijgen met huiselijk geweld. In het KennisAtelier lichten we deze problematiek toe. We hielden een survey onder professionals en presenteren de resultaten hiervan. Daarnaast komen er ervaringsdeskundigen  aan het woord. We bespreken welke rol een gemeente heeft of kan hebben. Met deze sessie geven we ook inzicht in de verschillende organisaties die bij huiselijk geweld een rol spelen.

Meld je hier aan!

•    Donderdag 25 november 2021 – Aanpak discriminatie van LHBTI-personen

Op 25 november verschijnt de handreiking voor gemeenten ‘Verschillende vormen van discriminatie aanpakken’. Deze handreiking is een aanvulling op de eerder verschenen handreiking: Lokaal antidiscriminatiebeleid. In de handreiking komen vijf verschillende vormen van discriminatie aan bod. Tijdens dit KennisAtelier presenteren we het LHBTI-hoofdstuk. Daarnaast komt er een voorbeeld uit de praktijk aan het woord en bespreken we de thematiek met elkaar.

Meld je hier aan!

•    Donderdag 9 december 2021 – LHBTI-lobby en gemeenteraadsverkiezingen

Aandacht voor LHBTI-inwoners en onderwerpen binnen de gemeentelijke politiek is niet vanzelfsprekend. Lobbyen kan dan een heel handige methode zijn om LHBTI op de agenda te krijgen en te houden. Op 16 maart 2022 zijn er weer Gemeenteraadsverkiezingen. Daarom gaan we tijdens dit KennisAtelier in gesprek over hoe je lobby kunt inzetten, wanneer doe je wat, tips en tricks. 

Meld je hier aan!

Alle Online Kennisateliers starten stipt om 16.00 uur, vanaf 15.45 uur is er een digitale inloop. Rond 17.30 uur zullen ze worden afgesloten. Deelname is gratis en er zal gebruikt worden gemaakt van Zoom.

Aanmelden en meer informatie

Vanaf nu kun je je per editie aanmelden voor deelname. Je vindt het aanmeldformulier in het agenda item. Op de dag van het Online KennisAtelier ontvang je van ons een e-mail met een link naar de online sessie. Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons team: lhbti@movisie.nl.