Nieuwe reeks Regenboogsteden Online Kennisateliers

Dit voorjaar organiseren we een nieuwe reeks Regenboogsteden Online Kennisateliers, een leerzame en inspirerende online sessie over een LHBTI-gerelateerd onderwerp. Van februari tot en met juni kun je elke derde donderdag van de maand van 15.00 tot 16.30 uur gratis deelnemen.

In steeds meer gemeenten wordt er op lokaal niveau LHBTI-beleid ontwikkeld of is er specifieke aandacht of aanbod voor LHBTI-inwoners. Een positieve ontwikkeling waar Movisie, samen met andere organisaties, graag aan bijdraagt. Tijdens deze nieuwe reeks Regenboogsteden Online Kennisateliers organiseren we vijf edities waar we met en van elkaar leren en inspireren. De Kennisateliers zijn in eerste plaats bedoeld voor uitvoerders, organisaties, initiatieven en samenwerkingspartners van Regenboogsteden en gemeenten die actief bezig zijn met LHBTI-beleid. Sociaal professionals en andere belangstellenden zijn ook van harte welkom om deel te nemen.  

Programma

Donderdag 17 februari 2022 – Onnodige Sekseregistratie 

Veel organisaties vragen in hun contacten met inwoners, consumenten of medewerkers om de sekse van de persoon met wie ze te maken hebben, ondanks dat dit lang niet altijd relevant is. Ook het overheidsbeleid is gericht op het beperken van ongewenste sekseregistratie. Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis Atria en Transgender Netwerk Nederland ontwikkelden een toolkit onnodige sekseregistratie met een afwegingskader en tips. In deze Kennissessie Regenboogbeleid lichten zij deze toolkit toe en gaan we in op wat je als gemeente of andere organisatie kan doen om onnodige sekseregistratie binnen je eigen organisatie te verminderen en personen genderinclusief te benaderen.  

Meld je aan!

Donderdag 17 maart 2022 – Sport voor iedereen

Lang niet alle LHBTI-personen zijn open over hun identiteit op de sportclub. Ook ontbreken in sommige topsporten LHBTI-personen die daar open over zijn. In een wereld waar bewegen steeds belangrijker lijkt te worden is het goed te kijken naar sport in een LHBTI-context. Hoe zit het met de LHBTI-acceptatie in sportclubs? Kunnen zij zichzelf zijn? Hoe is de deelname van LHBTI-personen in sportclubs? Sporten zij bij reguliere of specifieke verenigingen? Wat kun je als sportclub en gemeente doen om je aanbod inclusiever te maken? Hierover gaat het Kennisatelier: “Sport voor iedereen” in samenwerking met het Mulier instituut en de John Blankenstein Foundation.

Meld je aan!

Donderdag 21 april 2022 – Nederlandse lhbti+ geschiedenis 

In deze bijeenkomst over de Nederlandse LHBTI-geschiedenis blikken we heel kort terug op lang geleden, toen nog gesproken werd over sodomie, en bespreken we wat dat betekende. We gaan vooral in op de geschiedenis van de emancipatie vanaf 1946: de seksuele revolutie en de emancipatiebeweging en wat dat heeft betekent voor LHBTI-personen. Welke belangrijke gebeurtenissen vonden plaats en wat kunnen we eruit leren voor de huidige emancipatie? We illustreren het kennisatelier met mooie beelden uit het verleden en er is ruimte voor uitwisseling van ervaring en vooruitblikken.

Meld je aan!

Donderdag 19 mei 2022 - Lhbti+ personen met een beperking

Lhbti+ personen met een beperking hebben ervaringen waar andere lhbti+ personen niet mee te maken krijgen. Activiteiten voor lhbti+ personen zijn bijvoorbeeld niet altijd toegankelijk voor mensen met een beperking, lhbti+ personen met een beperking zijn minder zichtbaar dan lhbti+ personen zonder beperking, en seksuele- en genderdiversiteit is niet altijd bespreekbaar met hulpverleners. Hoe ervaren lhbti+ personen met een beperking dit zelf? En hoe kunnen zij beter ondersteund worden? Deze en andere vragen bespreken we aan de hand van de eerste resultaten van een aankomende handreiking over dit onderwerp. Ook zullen ervaringsdeskundigen in deze sessie aan het woord komen.

Meld je aan!

Donderdag 16 juni 2022 - Veiligheid en melden

Bij de gemeenten die meedoen aan de Programma’s Regenboogsteden en Veilige Steden, staat veiligheid van lhbti+ personen en meisjes en vrouwen hoog op de agenda. Gemeenten zijn zoekende naar hoe ze inzichtelijk kunnen maken wat er speelt op het gebied van veiligheid in de openbare ruimte en naar de manieren waarop meldingen van incidenten plaatsvinden. Ook is het een vraag hoe het aantal meldingen vergroot kunnen worden. We zien dat diverse gemeenten campagnes voeren om deze meldingsbereidheid te vergroten. In het kader hiervan organiseert Movisie (Regenboogsteden) in samenwerking met de Regioplan (Veilige Steden) een kennisatelier om gemeenten en andere belangstellenden te informeren en te helpen bij hun keuzes omtrent melden en meldpunten. 

Meld je aan!

Alle Online Kennisateliers starten stipt om 15.00 uur, vanaf 14.45 uur is er een digitale inloop. Rond 16.30 uur zullen ze worden afgesloten. Deelname is gratis en er zal gebruikt worden gemaakt van Zoom. 

Aanmelden en meer informatie 

Vanaf nu kun je je voor de eerste drie edities alvast aanmelden. Op de dag van het Online KennisAtelier ontvang je van ons een e-mail met een link naar de online sessie. Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons team: lhbti@movisie.nl