Nieuwe toolbox voor gespreksleiders Verandering van Binnenuit

23 mei 2018

Movisie presenteert binnenkort een nieuwe ‘gereedschapskist’, speciaal voor alle voorlichters en gespreksleiders die zich gaan inzetten tijdens 700 bijeenkomsten van de Alliantie Van Binnenuit. Deze toolbox bevat informatie over hoe je de effectiviteit van een bijeenkomst kunt vergroten, tips hoe je LHBTI-acceptatie én gelijkheid tussen vrouwen en mannen kunt bevorderen, werkvormen die zich in de praktijk hebben bewezen plus handige achtergrondinformatie.

Op verschillende plekken in het land worden regelmatig voorlichtingen of bijeenkomsten gehouden door zelforganisaties van mensen met een migranten- of vluchtelingenafkomst, ook wel migranten- en vluchtelingenorganisaties genoemd. Dat zijn vaak bijeenkomsten over gelijkheid tussen vrouwen en mannen en over het tegengaan van eergerelateerd geweld, huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap, achterlating en andere vormen van geweld dat voorkomt uit opvattingen over man-vrouwverhoudingen (‘gender based violence’). Ook komt het onderwerp seksuele en genderdiversiteit in deze bijeenkomsten vaak aan de orde, met de bedoeling de tolerantie of acceptatie ten aanzien van lesbische vrouwen, homo mannen, biseksuelen en transgenders (LHBTI’s) te bevorderen.

Jarenlange ervaring

Migranten- en vluchtelingenorganisaties houden deze voorlichtingen of bijeenkomsten op basis van hun jarenlange ervaring met de thematiek en hebben verschillende speciaal hiervoor methodieken ontwikkeld. Deze organisaties weten als geen ander welke vragen er leven onder de mensen, hoe je met bepaalde gevoeligheden kunt omgaan en op welke manier je constructieve gesprekken kunt voeren.

Meer impact

Om de impact van deze voorlichtingen en bijeenkomsten verder te vergroten, heeft Movisie als aanvulling op de praktijkervaring, wetenschappelijke informatie verzameld en vertaald in praktische informatie en tips. Deze informatie en tips komen voort uit honderden wetenschappelijke studies over de thema’s en in het bijzonder over hoe je gendergelijkheid en LHBTI-acceptatie bevordert en ‘gender based violence’ vermindert. Met deze toolbox kunnen migranten- en vluchtelingenorganisaties – ook die buiten de alliantie Verandering van Binnenuit - hun bestaande methodieken optimaliseren en onderhouden, zodat zij de ‘verandering van binnenuit’ bij de diverse gemeenschappen verder kunnen bevorderen. De komende jaren zal Movisie de toolbox regelmatig aanvullen.
 
Vanaf 09 september staat de toolbox op movisie.nl/veranderingvanbinnenuit.

Verandering van Binnenuit
De alliantie ‘Verandering van binnenuit’ heeft tot doel veiligheid, gelijkheid en acceptatie van vrouwen en LHBTI’s (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen). De alliantie richt zich specifiek op de diverse migranten- en vluchtelingengemeenschappen in de Nederlandse multiculturele samenleving en werkt niet 'van boven af' maar van 'binnenuit'. Verandering van binnenuit bestaat grotendeels uit organisaties voor en door mensen met een migranten- of vluchtelingenachtergrond. Lees meer over de alliantie.