Nieuwe versie inventarisatie Methoden en instrumenten zelfregie

artikel - 23 januari 2014
Afbeelding bij Nieuwe versie inventarisatie Methoden en instrumenten zelfregie

In december 2013 is een nieuwe versie verschenen van de inventarisatie ‘Methoden en instrumenten zelfregie’. Deze kunnen hulpverleners gebruiken om (meer) zelfregieversterkend te werken en cliëntbetrokkenheid te vergroten. Movisie-adviseur Cora Brink is één van de auteurs van de inventarisatie en licht de nieuwste versie toe.

Waarom deze inventarisatie?

‘Movisie wil bijdragen aan vormen van ondersteuning die zorgen dat mensen ook in kwetsbare situaties zelf aan het roer blijven. Zelfregieversterkend werken zorgt ervoor dat mensen hun zelfbeschikkingsrecht behouden en niet onnodig afhankelijk worden. Er zijn al veel mooie methoden en instrumenten die professionals en vrijwilligers hiervoor kunnen gebruiken, maar die nog niet bij iedereen bekend zijn. De inventarisatie geeft een overzicht van deze methoden en instrumenten.'

Welke nieuwe informatie staat in deze versie?

‘Er zijn nieuwe methoden en instrumenten toegevoegd, de verwijzingen naar meer informatie zijn geupdatet en nieuwe publicaties zijn toegevoegd. Daarnaast is per methode en instrument informatie toegevoegd over waar en door wie ze worden gebruikt, wat de ervaringen zijn met het gebruik en wat bekend is over de effectiviteit en onderbouwing. Ook staat vermeld welke methoden en instrumenten uitgebreid beschreven staan in de databank Effectieve Sociale Interventies van Movisie.'

Hoe kunnen hulpverleners deze inventarisatie gebruiken?

‘Door de beknopte beschrijvingen kunnen hulpverleners die meer vanuit de eigen regie van mensen willen werken snel zien of er methoden of instrumenten in staan die passen bij hun werk en hun cliënten. Niet alle methoden en instrumenten in deze inventarisatie zijn bedoeld voor gebruik door hulpverleners. Een deel is bedoeld voor mensen in een kwetsbare situatie zelf; hulpverleners kunnen hen hier dan op wijzen. Bij iedere beschrijving staat duidelijk vermeld waar meer informatie te vinden is.'

Op welke manier helpt deze inventarisatie bij het zelfregieversterkend werken?

‘De inventarisatie geeft ideeën over wat hulpverleners heel concreet kunnen doen in het contact met klanten of cliënten om ruimte te geven voor de eigen regie. Het overzicht varieert van relatief kleine en simpel toepasbare instrumenten zoals de Wondervraag, tot uitgebreide methoden zoals motiverende gespreksvoering. Daarnaast zijn er instrumenten die hulpverleners kunnen gebruiken om in de intervisie het thema zelfregie te bespreken, zoals QueZ of de Drama- en winnaarsdriehoek.'

Wat zijn de verwachtingen?

‘Uit reacties weten we dat hulpverleners het praktische karakter van de inventarisatie waarderen. We hopen dat meer hulpverleners én hun cliënten kunnen profiteren van de mooie instrumenten en methoden in de inventarisatie. En dat dat bijdraagt aan een betere hulpverlening waarin cliënten de regie in hun leven kunnen behouden.'

Welke vervolgstappen worden genomen?

‘De inventarisatie wordt in principe jaarlijks aangevuld. Methoden en instrumenten die er nog niet in staan, zijn dan ook welkom!’

Meer informatie

Download de inventarisatie 'Methoden en instrumenten zelfregie. Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties’.

Lees ook: Vijf tips voor een goed implementatie van zelfregie.

 

Reacties

Reageer op dit artikel

7 + 2 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.