Een nieuwe weg naar de inclusieve arbeidsmarkt

Platform Werk Inclusief Beperking brengt een inclusieve arbeidsmarkt dichterbij

Het Platform Werk Inclusief Beperking brengt een inclusieve arbeidsmarkt dichterbij. Expert inclusieve arbeidsmarkt Marjet van Houten initieerde het Platform dat zij in een kennisdeelbijeenkomst in maart presenteerde: ‘Hoe kan het in vredesnaam dat er zoveel mensen met een beperking zijn die willen werken maar niet aan de slag komen. We hebben daar natuurlijk al best veel voor gedaan en geprobeerd, en ja, er gebeuren ook veel dingen die goed zijn. Maar ik denk dat we nieuwe wegen moeten bewandelen.’

Het waarom en het hoe van het platform

Movisie heeft een twee belangrijke rollen in het Platform Werk Inclusief Beperking: het scouten van beloftevolle initiatieven, en vervolgens de ontwikkeldroom van die initiatieven verder helpen. ‘We richten ons met het platform speciaal op mensen met psychische kwetsbaarheid of verstandelijke beperkingen, omdat we weten dat die mensen het minste deelnemen aan de arbeidsmarkt’, zegt Harry Michon van Movisie. Collega Marjet van Houten vult aan: ‘Ongeveer 30 procent van die brede groep van anderhalf miljoen mensen participeert in arbeid. Kan de rest dan niet werken? Jawel! Minstens de helft zou wel willen werken. Dat geeft wel een antwoord op het waarom van het platform.’ Harry: ‘Mensen hebben maatwerk nodig. Mensen lopen hun eigen route. De een wil snel, hup, meteen een betaalde baan. De ander wil stapjes zetten. Met het platform willen we ontdekken welke routes naar werk dat zijn en hoe we die routes verder kunnen ontwikkelen.’

Bekijk hieronder de video over de kennisdeelbijeenkomst. Tekst gaat door onder de video.

Gemeenschappelijke werkvloeren

FLOORjongerencoaching, Werkdag BV, WerkWeb-Autisme en Campus Woudhuis zijn allen vanuit het platform bezig om nieuwe wegen naar werk te ontwikkelen voor mensen met een psychische beperking. Campus Woudhuis realiseert met inclusieve werkgevers werkplekken waar mensen die officieel nul procent loonwaarde hebben aan de slag zijn. ‘Common Grounds’ worden deze werkplekken genoemd.  Campus Woudhuis vervult de rol van intermediair en begeleider. Kenmerkend is dat met de Common Grounds een tussenvorm is gecreëerd waarin de indicatie vanuit de Wet langdurige zorg gewoon voortduurt, inclusief de begeleiding. Het levert ruimte op voor de werknemers om uit te vinden welk werk het beste past. Soms blijkt werken bij een reguliere werkgever dan zelfs beter te lukken dan werken in een zorgomgeving.

‘Als je de goede context weet te vinden dan hebben mensen echt wat toe te voegen. Dat vind ik het mooiste dat er is.’ Jaap Berends, Campus Woudhuis.

Jaap Berends van Campus Woudhuis: ‘Bij de Common Grounds gaan we met onze buren in gesprek. Dat zijn werkgevers met een logistiek bedrijf, een bosbedrijf, een aannemingsbedrijf. We richten gemeenschappelijke werkvoeren in zodat onze medewerkers ervaring kunnen opdoen op een werkvloer van een andere werkgever. Als iemand zegt: ‘Nou, ik zou wel graag bij een aannemingsbedrijf willen werken, misschien wil ik wel als assistent bouwvakker worden’. Dan bekijken we of we dat kunnen uitproberen zonder allerlei ingewikkelde regels . We gaan gewoon aan de slag.’

Nieuwe inzichten ophalen uit de praktijk

Het Verwey-Jonker Instituut zoekt naar wetenschappelijke onderbouwing voor de werkzame elementen. Senior onderzoeker Monique Stavenuiter: ‘Het Verwey-Jonker Instituut onderzoekt de nieuwe initiatieven die bij het platform horen. Wij kijken naar wat de deelnemers doen, welke stappen zij zetten richting werk en wat de werkgever daarbij kan betekenen. We willen daarbij onderzoeken wat de werkzame bestanddelen zijn.’

De derde partij die bij het Platform Werk Inclusief Beperking betrokken is, is de Goldschmeding Foundation. Het fonds hanteert als een van de basisprincipes dat iedereen mag meedoen naar vermogen. Programmamanager Peter Brouwer: ‘Wat we met dit platform willen bereiken is dat uiteindelijk zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking die kunnen en willen werken ook kunnen participeren op de arbeidsmarkt. De rol van het platform moet volgens ons zijn: nieuwe inzichten ophalen uit de praktijk. Wat werkt nu echt? En dat op zo’n manier uitdragen dat anderen dat over kunnen nemen en er weer mee verder kunnen.’

De leukste dagen in de week

Het Platform Werk Inclusief Beperking draait allemaal om bestaande initiatieven. Door aan te haken bij het platform, krijgen zij ondersteuning bij het verwezenlijken van de mogelijkheden die ze zien om de arbeidsparticipatie van mensen met een psychische beperking te vergroten. Jaap Berends van Campus Woudhuis: ‘Wat ik heel erg mooi vind, is dat mensen bijvoorbeeld twee dagen in de week bij bijvoorbeeld die aannemer werken en dat dit voor die mensen de leukste dagen in de week zijn. In theorie zijn dat mensen die geen arbeidsvermogen hebben, maar ik sluit niet uit dat die een arbeidscontract aangeboden krijgen van een werkgever. Dan zie je dat de werkelijkheid heel erg uiteen kan lopen met wat we in theorie hebben bedacht over wat mensen kunnen. Als je de goede context weet te vinden, dan hebben mensen echt wat toe te voegen. Dat vind ik het mooiste wat er is!’

Lees hier meer over het Platform Werk Inclusief Beperking

Film en foto’s: Falcon Focus Media