Nieuwe wetgeving wil arbeidsmarktdiscriminatie aanpakken

10 oktober 2019

Het kabinet heeft aangekondigd dat bedrijven verantwoording moeten gaan afleggen over hun proces van werving en selectie, en of dit eerlijk verloopt. Deze wetgeving sluit aan bij de aanbeveling die Movisie eind 2018 deed in een onderzoeksrapport. ‘We hebben allerlei aanpakken onder de loep genomen die discriminatie in werving en selectie zouden kunnen verminderen, en verantwoording afleggen kwam daar positief uit. Buitenlandse onderzoeken laten effect zien. Dit zou dus ook voor Nederland een verschil kunnen maken’, zegt Hanneke Felten, een van de onderzoekers. 'Maar dat alleen is niet voldoende: een lokale aanpak van arbeidsdiscriminatie is ook belangrijk'.

Volgens het nieuwe plan van het kabinet moeten werkgevers aangeven hoe de werving en selectie verloopt en hoe daarbij discriminatie wordt voorkomen. Voldoen ze niet, dan grijpt de Inspectie van Sociale Zaken in. De kans om te moeten verantwoorden over hoe keuzes zijn gemaakt in werving en selectie zorgt er vaak voor dat mensen meer hun best doen om niet te discrimineren. Dat blijkt uit het onderzoek van Movisie van eind 2018, gedaan op basis van wetenschappelijke onderzoeken uit het buitenland. Een mogelijke verklaring is dat de meeste mensen willen handelen 'zoals het hoort' en daardoor meer weloverwogen keuzes maken. Vooroordelen en stereotypen krijgen hierdoor minder kans. Felten: ‘Als je eerste neiging is om gewoon Jantje te vragen voor de functie omdat je die al lang kent, denk je nog eens goed na als je weet dat je keuzes mogelijk moet gaan verantwoorden. De kans is dan groter dat je een eerlijke procedure gaat inrichten’.

Gratis masterclasses

Movisie organiseert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en in afstemming met lokale ADV’s masterclasses voor gemeenten in vijf verschillende regio’s. Meld je nu gratis aan!

Lokaal beleid ook nodig

Naast het landelijke beleid, verwachten de onderzoekers dat ook lokaal beleid nodig is. Felten: ‘Belangrijk is dat ook lokaal onder ondernemers de norm heerst dat discriminatie niet door de beugel kan. Daar kunnen gemeenten een aanjagende en stimulerende rol in spelen’.

Omdat discriminatie ook lokaal aangepakt moet worden organiseert Movisie 5 masterclasses door het hele land. Behalve arbeidsmarktdiscriminatie gaat het daarbij ook om andere terreinen zoals horeca, onderwijs en de gezondheidszorg. ‘Uiteindelijk gaat het erom dat je stevig antidiscriminatiebeleid kunt neerzetten, maar de weg daarnaartoe zit vol met hobbels. Niet in iedere gemeente is er draagvlak bijvoorbeeld. Daar gaan we het in die masterclass over hebben’.