Nu online: aflevering 3 podcastreeks Ggz en sociaal domein

Het Lichthuis in Amsterdam; een plek in de weekend-avonduren ter preventie van crisisopname in de GGZ – in gesprek met Pien, Pelle en Tess, alle drie betrokken bij het initiatief

De ggz is volop in beweging. De rol die het sociaal domein kan spelen in herstel van mensen met psychische problematiek wordt toenemend gezien en ingezet. De podcastserie van Movisie ‘Ggz en sociaal domein: samen voor de leefwereld’ verkent deze beweging aan de hand van praktijkinitiatieven en onderzoek. In aflevering drie staat Het Lichthuis in Amsterdam centraal; een plek in de weekend-avonduren ter preventie van crisisopname in de GGZ. We gingen in gesprek met Pien, Pelle en Tess, alle drie betrokken bij het initiatief.

Inwoners van Amsterdam met (ernstige) psychische problematiek kunnen in de weekend-avonduren terecht bij Het Lichthuis, ter preventie van crisisopnames in de GGZ. Een plek om op adem te komen, te stabiliseren en gehoord te worden door betrokken medewerkers, ervaringsdeskundigen en lotgenoten. Gemeente Amsterdam subsidieert de inmiddels 2 locaties en het initiatief krijgt ook landelijk steeds meer aandacht. Hoe verlopen de avonden in Het Lichthuis, wat zijn de voorwaarden en wat brengt het de bezoekers? En: wat maakt dit aanbod zo aanvullend en belangrijk? Je hoort het in deze podcastaflevering, waarin we in gesprek gaan met 2 medewerkers en een bezoekster van Het Lichthuis.

Aflevering 3: Het Lichthuis in Amsterdam, in gesprek met Pien, Pelle en Tess

Geen Spotify? Luister de aflevering hier op YouTube.

Over de serie Ggz en sociaal domein: samen voor de leefwereld  

Deze podcastserie van Movisie richt zich op interessante ontwikkelingen en initiatieven binnen de ggz, het sociaal domein en bij voorkeur een combinatie daarvan. Elke aflevering zet een ander initiatief, onderzoek of beweging centraal. Vanuit drie kennisbronnen (wetenschap, praktijk en ervaringskennis) zijn telkens 2 of 3 gastsprekers aanwezig die meepraten vanuit hun eigen perspectief. Gespreksleider Jeroen de Haan-Rissmann en sidekick Daphne van Eden nemen de luisteraar mee in deze enthousiaste, dynamische en zeker ook kritische gesprekken waarin de leefwereld van de mensen waar het om draait centraal staat.  

Abonneer je op ons podcastkanaal om geen aflevering te missen