Oké?! Spel over seksueel grensoverschrijdend gedrag

17 juni 2016

Oké?! Spel over seksueel grensoverschrijdend gedrag, is een educatief spel voor jongeren van 12 tot 16 jaar en heeft als thema seks, grenzen en weerbaarheid. Kinderen en jongeren kunnen slachtoffer zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar gaan vaak ook zelf over de grens. Oké?! maakt jongeren duidelijk wat oké is, wat niet oké is - en waarom.

Laatste update: januari 2019

Het spel is ontwikkeld door Pimento, in samenwerking met Sensoa en Movisie en is gebaseerd op het Vlaggensysteem (Frans & Franck, 2010). In de vernieuwde versie uit 2015 vind je het Nederlandse doorverwijsluik en nieuwe spelsuggesties. Daarnaast zijn de criteria bij de tekeningen meer consequent toegepast.

Wat is wel en niet oké?

Seksueel (experimenteer)gedrag maakt deel uit van de leefwereld van jongeren. Grenzen verkennen en grenzen overschrijden zijn inherent aan de seksuele ontwikkeling van jongeren. Maar hoe maak je seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar, en kan je jongeren houvast bieden om te ontdekken wat wel en niet oké is op seksueel gebied? Professionals vinden het niet altijd makkelijk om hierover open in gesprek te gaan. Vaak wordt er vooral óver  jongeren gesproken en minder met de jongeren zélf.  Het nieuwe spel 'Oké?!' wil het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar maken en de drempel voor jongeren verlagen om steun te zoeken.

Het Vlaggensysteem

Wat is een normale seksuele ontwikkeling, en waar zoekt een kind of jongere de grenzen op? Wanneer is gedrag grensoverschrijdend en vraagt het om een correctie of sanctie? Het Vlaggensysteem biedt (professionele) opvoeders, docenten, jongerenwerkers en hulpverleners een houvast om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden en geeft aan wat je kunt doen bij gedrag wat niet wenselijk is. Het Vlaggensysteem heeft een gedegen theoretische onderbouwing en heeft in de praktijk zichzelf bewezen als werkzame pedagogische interventie.

Oké?! Het vlaggenspel voor jongeren

Het spel Oké?! bouwt voort op de werkvormen van  het Vlaggensysteem en biedt een praktisch en interactief instrument voor professionals en begeleiders. Zo kunnen ze direct met de jongeren in gesprek over seksualiteit en grenzen.

Het spel in stappen

Oke?! bestaat uit verschillende stappen:

  • Afspraken maken: zorgen dat jongeren ’veilig en vrij’ kunnen praten
  • Opwarmoefeningen
  • Oefenen met de criteria en de vlaggen
  • Praten over eigen ervaringen
  • Het spel spelen: In de loop van het spel verzamelen de spelers wist-je-dat-kaarten, doe-kaarten, aanvaardbaar-of-niet-kaarten en tekeningen. De speler die op het einde van het spel het grootste aantal kaarten heeft, wint.
  • Afronden

Updates mei 2016 en januari 2019

Relaties en seksualiteit zijn geen vaste wetenschap – ze evolueren constant. Lees op de website van Pimento over de meest recente aanpassingen en de gevolgen voor het spel. 

Info over updates spel

Meer informatie

Voor meer informatie over het spel kunt u contact opnemen met onze Belgische collega’s of met één van onze inhoudelijk deskundigen. Oké?! is verkrijgbaar bij Pimento en Sensoa en kost 30 euro. Oké?! is gerealiseerd met steun van de Vlaamse Overheid. Lees meer over het spel Oké?!

Alles over het Vlaggensysteem

Movisie heeft een nieuwe website ontwikkeld met uitgebreide informatie over het Vlaggensysteem. Professionals vinden er een actueel overzicht van alle trainingen.

Bekijk de website Vlaggensysteem.nl

Goed onderbouwd

De interventie Vlaggensysteem is in december 2015 erkend als Goed Onderbouwd door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid. Kijk voor meer informatie in de databank Effectieve Sociale Interventies.