Oké?! Spel over seksueel grensoverschrijdend gedrag

artikel - 24 juni 2016

'Oké?! Spel over seksueel grensoverschrijdend gedrag’ is een educatief spel voor jongeren van 12 tot 16 jaar en heeft als thema seks, grenzen en weerbaarheid. Kinderen en jongeren kunnen slachtoffer zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar gaan vaak ook zelf over de grens. Oké?! maakt jongeren duidelijk wat oké is, wat niet oké is - en waarom.

Het spel is ontwikkeld door Jong & Van Zin, in samenwerking met Sensoa en Movisie en is gebaseerd op het Vlaggensysteem (Frans & Franck, 2010). In de vernieuwde versie uit 2015 vind je het Nederlandse doorverwijsluik en nieuwe spelsuggesties. Daarnaast zijn de criteria bij de tekeningen meer consequent toegepast.

Wat is wel en niet oké?

Seksueel (experimenteer)gedrag maakt deel uit van de leefwereld van jongeren. Grenzen verkennen en grenzen overschrijden zijn inherent aan de seksuele ontwikkeling van jongeren. Maar hoe maak je seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar, en kan je jongeren houvast bieden om te ontdekken wat wel en niet oké is op seksueel gebied? Professionals vinden het niet altijd makkelijk om hierover open in gesprek te gaan. Vaak wordt er vooral óver  jongeren gesproken en minder met de jongeren zélf.  Het nieuwe spel 'Oké?!' wil het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar maken en de drempel voor jongeren verlagen om steun te zoeken.

Het Vlaggensysteem

Wat is een normale seksuele ontwikkeling, en waar zoekt een kind of jongere de grenzen op? Wanneer is gedrag grensoverschrijdend en vraagt het om een correctie of sanctie? Het Vlaggensysteem biedt (professionele) opvoeders, docenten, jongerenwerkers en hulpverleners een houvast om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden en geeft aan wat je kunt doen bij gedrag wat niet wenselijk is. Het Vlaggensysteem heeft een gedegen theoretische onderbouwing en heeft in de praktijk zichzelf bewezen als werkzame pedagogische interventie.

Oké?! Het vlaggenspel voor jongeren

Het spel Oké?! bouwt voort op de werkvormen van  het Vlaggensysteem en biedt een praktisch en interactief instrument voor professionals en begeleiders. Zo kunnen ze direct met de jongeren in gesprek over seksualiteit en grenzen.

Het spel in stappen

Oke?! bestaat uit verschillende stappen:

  • Afspraken maken: zorgen dat jongeren ’veilig en vrij’ kunnen praten
  • Opwarmoefeningen
  • Oefenen met de criteria en de vlaggen
  • Praten over eigen ervaringen
  • Het spel spelen: In de loop van het spel verzamelen de spelers wist-je-dat-kaarten, doe-kaarten, aanvaardbaar-of-niet-kaarten en tekeningen. De speler die op het einde van het spel het grootste aantal kaarten heeft, wint.
  • Afronden

Meer informatie en training

Voor meer informatie over het spel kunt u contact opnemen met onze Belgische collega’s of met één van onze inhoudelijk deskundigen. Oké?! is verkrijgbaar bij Jong & Van Zin en Sensoa en kost 25 euro. Oké?! is gerealiseerd met steun van de Vlaamse Overheid.

Movisie heeft professionals door middel van een train-de-trainer opgeleid om de basistraining ‘Werken met het Vlaggensysteem’ te geven. Zij kunnen de training op maat voor u verzorgen, passend bij uw organisatie. Bekijk actueel nieuws en het trainingsaanbod over het Vlaggensysteem.

Lees meer over het vlaggenspel Oké?!. Hier kunt u ook de bijlagen behorende bij het spel downloaden. Er is ook een toolbeschrijving beschikbaar van Oké?!

Goed onderbouwd

De interventie Vlaggensysteem is in december 2015 erkend als Goed Onderbouwd door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid. Kijk voor meer informatie in de databank Effectieve Sociale Interventies.

Nieuw: Buiten de lijnen

Buiten de Lijnen vormt een verdieping op het Vlaggensysteem. Het past de methodiek van het Vlaggensysteem toe op de meer kwetsbare kinderen en jongeren. Het gaat daarbij in het bijzonder om jongeren met een beperking of jongeren die een seksueel trauma hebben meegemaakt. Professionals die werken met deze kinderen of jongeren, krijgen hiermee extra handvaten aangereikt om seksueel gedrag correct in te schatten, bespreekbaar te maken en er vervolgens adequaat op te reageren. Ontwikkelingsaspecten als ‘gender’ en ‘cultuur’ hebben veel invloed op de seksuele ontwikkeling van kinderen en op de houding van professionals en krijgen daarom veel aandacht in het handboek. Lees hier het Persbericht over Buiten de lijnen.

Buiten de Lijnen bestaat uit twee delen: een onderbouwing van het Vlaggensysteem en een ToolBox met werkboek, hand-outs en 24 aanvullende tekeningen (acht per aspect). Het is een coproductie van Sensoa, Rutgers en Movisie. Te bestellen via de webshop van Sensoa.

Herziene versie juni 2016.

 

Reacties

Reageer op dit artikel

4 + 3 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.