Omdat geweld in gezinnen niet zomaar stopt

Bijna 60 procent van alle meldingen zijn ‘her-meldingen’
artikel - 6 juli 2015

Schokkend: meer dan de helft van alle meldingen over huiselijk geweld die binnenkomen bij Veilig Thuis zijn ‘her-meldingen’. Het geweld in deze gezinnen stopt niet. Terwijl soms tientallen hulpverleners bezig zijn met deze gezinnen. Het VNG-programma Veilig Thuis vroeg Movisie en NJi om een advies voor een multidisciplinaire aanpak.

Bij de familie Van Leeuwen komen al jaren hulpverleners over de vloer. Een SPV-er steunt vader om hem van zijn depressie af te helpen. De aan alcohol verslaafde moeder krijgt hulp van verslavingszorg. Beide ouders brengen de zorg voor de kinderen nauwelijks op, ondanks toezicht van jeugdzorg en opvoedingsondersteuning. De hulpverleners en wijkagent overleggen geregeld met elkaar, maar de situatie duurt al jaren.

Gezamenlijke analyse nodig

Het geweld vermindert niet, het wordt eerder ernstiger. Iedereen doet erg zijn best, maar werkt na en langs elkaar. Wat bij deze familie ontbreekt, is een gezamenlijke analyse en aanpak van hulpverleners, medici, politie en justitie, waar het gezin over meepraat. Het gezin ziet door de bomen het bos niet meer en mist een vaste contactpersoon die uitlegt wat er gebeurt en die alle hulp organiseert en op elkaar afstemt.

Bijna 60 procent van alle meldingen over huiselijk geweld die binnenkomen bij Veilig Thuis zijn zogenoemde ‘her-meldingen’

Twee vormen van hulp

De gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de aanpak van kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel geweld. De Centrumgemeenten Vrouwenopvang hebben op zich genomen om de kwaliteit te verbeteren door een landelijk dekkende infrastructuur te realiseren voor multidisciplinaire aanpak van complexe geweldsproblematiek. Het VNG-programma Doorontwikkeling Veilig Thuis ondersteunt de realisatie daarvan. Movisie en NJi hebben in co-creatie met professionals een advies hiervoor geschreven. Het advies gaat over twee vormen van hulp: hulp na een acute ernstige (seksueel) geweldssituatie en hulp voor gezinnen waarin langdurig onveiligheid speelt. In Nederland zijn hiermee al enkele positieve ervaringen.

Multi probleemgezinnen hebben een multidisciplinaire aanpak nodig. Dan is de hulp meer effectief.' Wicher Pattje, VNG-programma Doorontwikkeling Veilig Thuis.

Advies

In beide gevallen komen de professionals naar het slachtoffer of het gezin toe in plaats van andersom. Alle hulp wordt onderling afgestemd, ook met het slachtoffer. De acute hulp wordt op één centrum geboden, een vaste contactpersoon staat het slachtoffer bij. Deze casemanager verstrekt alle informatie over uitkomsten en vervolgstappen. Het slachtoffer hoeft niet onnodig vaak het verhaal te vertellen. Bij structureel geweld stemt het multidisciplinaire team met elkaar en met het slachtoffer en het gezin, het veiligheids- en behandelplan af. Ook het sociaal netwerk en eventueel het sociaal wijkteam worden hierbij betrokken. Het uiteindelijk doel is om nieuw geweld en nieuw slachtofferschap te voorkomen.

'Bij een multidisciplinaire aanpak wordt het ijzer gesmeed als het heet is. Op de dag zelf of op de volgende werkdag wordt al contact gelegd met het gezin. De onmacht die betrokkenen ervaren is enorm en door deze snelheid is de bereidheid tot verandering groter.' Gerianne Rozema, manager Veilig Thuis Midden-Brabant/ Family Justice Center Tilburg.

Vervolgstappen

De wethouders van de centrumgemeenten hebben ingestemd met het advies. Movisie en NJi gingen met het VNG-Programma Doorontwikkeling Veilig Thuis in de zomer van 2015 om de tafel met beleidsambtenaren en instellingen in de 26 Veilig Thuis-regio’s. Gespreksonderwerpen waren de regionale stand van zaken rond multidisciplinaire aanpak, de plannen en de mogelijke ondersteuningsbehoefte bij de uitvoering. Daarna schreven zij een voorstel voor multidisciplinaire aanpak dat de wethouders accepteerden in december 2015. Wellicht krijgen gezinnen als de familie Van Leeuwen dan hulp van een vaste contactpersoon en van hulpverleners die samen met hen bedenken wat hen echt helpt.

Cijfers

  • Van alle vrouwen en mannen tussen de 18 en 70 jaar is 45 procent ooit slachtoffer is geweest van huiselijk geweld.
  • Geschat wordt dat er jaarlijks in Nederland minstens 200.000 personen slachtoffer worden van (evident) huiselijk geweld.
  • Bijna 60 procent van alle meldingen over huiselijk geweld die binnenkomen bij Veilig Thuis zijn zogenoemde ‘her-meldingen’, het geweld in deze gezinnen stopt niet.
  • Van de gezinnen waar sprake is van ernstig huiselijk geweld en waar hulpverleners bij betrokken zijn, is in de helft van de gezinnen na anderhalf jaar nog altijd sprake van excessief geweld.
  • 60 procent van de kinderen die getuige is van huiselijk geweld krijgt geen hulp.

Uit: Tijdschriftkindermishandeling.nl

Dit artikel verscheen in MOVISIES 24 - juli 2015. MOVISIES is ons relatieblad en verschijnt drie maal per jaar. Neem nu een gratis abonnement door u aan te melden.

Reacties

Reageer op dit artikel

1 + 3 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.