Omdat iedereen vrijwilligerswerk moet kunnen doen

Inspiratiewaaier Inclusiever Vrijwilligerswerk

De inspiratiewaaier Inclusiever Vrijwilligerswerk helpt vrijwilligersorganisaties om inclusiever te worden.

Hoezo inclusiever?

Het lijkt een open deur, maar in de praktijk blijkt vrijwilligerswerk niet altijd even toegankelijk te zijn. Hoewel ieder mens waardevolle kwaliteiten en talenten heeft, krijgen mensen niet altijd de kans om die talenten in te zetten. Daarom is het belangrijk dat vrijwilligerswerk inclusiever wordt. Anders gezegd: inclusief vrijwilligerswerk draait om iedereen de kans en mogelijkheid bieden om hun steentje bij te dragen.

Maar… hoe bereik en benut je de vrijwillige energie van mensen met diverse kenmerken? Hoe kom je aan meer, nieuwe en andere vrijwilligers? En hoe verlaag je drempels voor potentiële vrijwilligers? Om inclusiever te worden, moeten initiatieven anders gaan kijken, anders gaan denken, en anders gaan doen.

Waaier

De inspiratiewaaier Inclusiever Vrijwilligerswerk helpt als een bewonersinitiatief of vrijwilligersorganisatie een stap verder wil zetten met inclusie. Hiervoor is het belangrijk om te begrijpen wat inclusie betekent binnen een organisatie. Hoewel de begrippen ‘inclusie’ en ‘diversiteit’ vaak samen in de mond worden genomen, zit er een belangrijk onderscheid in. Diversiteit is het erkennen van verschillen tussen mensen. Denk aan diversiteitsfactoren zoals seksuele oriëntatie, geletterdheid, leeftijd of taal. Inclusie gaat om het waarderen van deze verschillen: het creëren van een omgeving waaraan alle mensen, zowel betaalde werknemers als vrijwilligers, gelijkwaardig deel kunnen nemen en zich gerespecteerd en geaccepteerd voelen in hun eigenheid.

'Om inclusiever te worden, moeten initiatieven anders gaan kijken, anders gaan denken, en anders gaan doen'

Het gaat dus om erkenning van kennis, talent, inzet en bijdrage. Als resultaat ervaren mensen dat ze onderdeel zijn van het initiatief en tot hun recht komen. Deze waardering levert niet alleen de vrijwilligers en werknemers voordelen op, maar ook de organisaties zelf. Een inclusieve organisatie trekt een meer diverse groep mensen aan waardoor je potentiële vrijwilligers beter kan bereiken en benutten.

Zo werkt het

De inspiratiewaaier Inclusiever Vrijwilligerswerk is ingedeeld op basis van de zes b’s voor het vinden en binden van vrijwilligers: beschrijven, binnenhalen, begeleiden, basisvoorwaarden, belonen en beëindigen.

In iedere ‘b’ staan tips, tools en voorbeelden als je aan de slag gaat met inclusie voor het vinden en binden van vrijwilligers. De inspiratiewaaier doorloopt het hele proces: van het vinden van meer, nieuwe of andere vrijwilligers, tot het onderhouden van een gezond en divers vrijwilligersbestand en het afsluiten van de samenwerking met vrijwilligers. Organisaties hebben de mogelijkheid om zelf te kijken in welke fase zij hulp nodig hebben en om zelf te kiezen wat voor hen passend is. De inspiratiewaaier biedt hiermee handvatten om de kracht van diversiteit in ieder initiatief beter te benutten en de mate van inclusie te vergroten. Zo zorgen we er samen voor dat iedereen vrijwilligerswerk kan doen, ongeacht de verschillen tussen mensen.

Dit artikel verscheen eerder in MOVISIES, maart 2022. Ons relatieblad MOVISIES verschijnt drie keer per jaar en een abonnement is gratis.

Aanmelden MOVISIES