Onbekend maakt onbemind: aandacht voor LHBT's blijft nodig

Jessica Maes is een professional met een roze bril
artikel - 2 maart 2016

‘Jessica, die homo’s willen toch gezien worden als gelijken. Waarom wordt hier zoveel aandacht aan besteed?’ Deze vraag krijgt Jessica Maes geregeld in haar werk als coördinator van SoZo Limburg, onderdeel van COC Limburg. SoZo Limburg zet zich in voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT) met een licht verstandelijke beperking en hun omgeving. Maak kennis met Jessica en haar roze bril.

Jessica: ‘Die vraag is natuurlijk helemaal niet zo gek. Want ook LHBT’s zijn mensen die verliefd worden. In die zin zijn ze gelijk aan ieder ander. Maar de manier waarop onze samenleving hiermee omgaat is wel wat anders.’ Om dit te illustreren maakt Jessica vaak gebruik van een sociaal experiment uit 2012, waarin het Belgische programma Volt de straat op ging. De vraag was: kan een homokoppel hand in hand ongestoord rondlopen, of zijn verwensingen en bedreigingen hun deel? Bekijk het experiment van Volt.

Belang van aandacht voor LHBT’s

Bovenstaand experiment illustreert waarom het belangrijk is dat er blijvend specifieke aandacht is voor LHBT’s. Binnen de groep LHBT’s bestaat er een extra kwetsbare groep, zoals LHBT’s met een verstandelijke beperking. Jessica: ‘SoZo Limburg zet zich in voor deze mensen met een verstandelijke beperking. Ze hebben vaak een afhankelijke positie binnen hun omgeving. Wat als deze omgeving hun seksuele voorkeur of gender niet accepteert? Dit kan de kwaliteit van leven van deze personen erg aantasten.’ Voor Jessica is het een uitdaging om LHBT’s met een verstandelijke beperking zichtbaar te maken. Specifieke aandacht voor LHBT’s helpt hierbij, want onbekend maakt onbemind.

Vraaggericht werken

SoZo Limburg probeert vraaggericht te werken. Jessica licht toe: ‘Uit onderzoek blijkt dat mensen als onze cliënten behoefte hebben aan veilige ontmoetingen. Vandaar dat we iedere derde zondag van de maand een café organiseren. Ook merkten we dat begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking behoefte hebben aan inhoudelijke verdieping en praktische handvatten omtrent seksuele voorkeur en genderdiversiteit. Daarom hebben we een workshop ontwikkeld gericht op deze vraag.’

Iedere stap is een succes

Volgens Jessica is een positieve en nieuwsgierige houding omtrent LHBT belangrijk. ‘Ik ben soms verbaasd over de goede manier waarop er binnen zorgorganisaties met LHBT’s wordt omgegaan.’ Zo werd SoZo Limburg en Transgender Limburg samen uitgenodigd omtrent een transgender-jongere met een licht verstandelijke beperking. Enkele weken ervoor had de transgender-jongere tijdens een modeshow met kleding geëxperimenteerd van het wensgeslacht. ‘Dit soort initiatieven kan ik alleen maar aanmoedigen’, stelt Jessica.

‘Ieder stapje, al is het maar heel klein, is een stap de goede kant op.’

Zichtbaarheid gezinsdiversiteit

Jessica stelde een ‘regenboogbox’ samen voor het basisonderwijs, als onderdeel van het project Veilige School Limburg. Een box boordevol methodes om seksuele- en genderdiversiteit bespreekbaar te maken. ‘Terwijl ik deze methoden aan het verzamelen en ontwikkelen was, kwam ik erachter dat er maar weinig kleurplaten bestaan met gezinsdiversiteit als thema. Vandaar dat ik het initiatief nam voor het kleurboek ‘Every colour of the rainbow’.

Kleurboek is eyeopener

De verschijning van het kleurboek zorgde voor wat eyeopeners. Jessica: ‘Een leerkracht vertrouwde me toe dat ze nooit had stil gestaan bij het feit dat al haar prentenboeken over een meisje en een jongen gingen. Naast het kleurenboek heeft ze een prentenboek gekocht om kinderen ook voor te lezen over prinsessen.’ De vormgever had door het kleurboek over gezinsdiversiteit ook een eye-opener: ze heeft haar kaartencollectie uitgebreid met vrouw-vrouwkoppels en man-mankoppels. Jessica: ‘Fantastisch toch? Hier doen we het voor!’

Benieuwd naar een andere professional met een roze bril? Anya Wiersma vertelde hoe zij als budgetconsulent zich hard maakt voor LHBT's. Uitgangspunt bij haar aanpak is het wegnemen van de blinde vlek bij hulpverleners.

Reacties

Reageer op dit artikel

11 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.