De onderbouwing van eenzaamheidsinterventies verdient impuls

9 oktober 2018

Er is nog een wereld te winnen bij het theoretisch onderbouwen van interventies voor de aanpak van eenzaamheid. Dit is de conclusie van een onderzoek naar de theoretische onderbouwing van eenzaamheidsinterventies dat onderzoeksbureau Omlo in opdracht van kennisinstituut Movisie deed.

Het voorkomen en verminderen van eenzaamheid staat hoog op de agenda van de landelijke en lokale overheid. Maar hoe doe je dat? Hierover is veel bekend. Uit jarenlang onderzoek in de praktijk van alledag zijn theorieën opgebouwd, theorieën die behulpzaam kunnen zijn bij het ontwerpen van een werkende aanpak of interventie.

Download rapport

Databank

De studie van Jurriaan Omlo richt zich op de eenzaamheidsinterventies die zijn opgenomen in de databank Effectieve sociale interventies van Movisie. Uit het onderzoek blijkt dat een theoretische onderbouwing vaak ontbreekt en waar wel sprake is van onderbouwing, laat de kwaliteit vaak te wensen over. ‘Voor interventie-ontwikkelaars is het vaak moeilijk om beschikbare kennis te benutten door gebrek aan tijd en middelen’, aldus Omlo. ‘Ook lijkt er geen helder en eenduidig beeld te bestaan van de functie en meerwaarde van theoriegebruik bij interventiebeschrijvingen.’

Maatschappelijk probleem

Uit het onderzoek blijkt ook dat in de onderbouwing van de interventies niet veel wordt ingegaan op de verschillende vormen van eenzaamheid en het proces van vereenzaming. Verder is er weinig aandacht voor de gevolgen van langdurige eenzaamheid. Ook is vaak niet onderbouwd waarom en wanneer eenzaamheid of vereenzaming precies een maatschappelijk probleem vormen.

Niet stilgestaan

Een kanttekening hierbij is dat in de periode van het onderzoek de ontwikkeling van interventies niet heeft stilgestaan. Een aantal interventies is inmiddels verder uitgewerkt en effectief bevonden. Deze zijn te vinden in de databank Effectieve sociale interventies. Dit neemt niet weg dat de ontwikkeling van goed onderbouwde eenzaamheidsinterventies in het algemeen langzaam gaat.

Om het goede goed te doen, pleit Movisie voor een inhoudelijke, maar ook financiële impuls van de onderbouwing van eenzaamheidsinterventies

Impuls

Om het goede goed te doen, pleit Movisie voor een inhoudelijke, maar ook financiële impuls van de onderbouwing van eenzaamheidsinterventies. Voor het stimuleren hiervan biedt deze publicatie goede aanknopingspunten. Niet alleen bevat het een overzicht van onderbouwde theorieën maar ook tips voor het optimaal benutten ervan. Dit vraagt betrokkenheid van interventie-ontwikkelaars, maar ook van professionals bij maatschappelijke organisaties, van beleidsmakers, docenten en onderzoekers.

Jurriaan Omlo: ‘Om interventies van een betere theoretische onderbouwing te voorzien, dienen interventie-ontwikkelaars en professionals bijgeschoold en ondersteund te worden. Ook kunnen zij meer samenwerking zoeken met onderzoekers. Zij kunnen al tijdens de ontwikkelingsfase van een interventie helpen met het betrekken van relevante theorievorming.’

Download het rapport Nog een wereld te winnen. Reflecties op de theoretische onderbouwing van eenzaamheidsinterventies.