Ondernemen in welzijn? Het kan!

Blog van Willem-Jan de Gast, MOVISIE

17 april 2013

Professor Theo Schuyt heeft een missie: filantropie moet weer zo groot worden als het eeuwen geleden was. 'Wist u', vraagt hij met gevoel voor dramatiek, 'dat slechts 2% van alle inkomsten in de welzijnssector van weldoeners afkomstig is. En dat terwijl we rijker zijn dan ooit en de geefcultuur steeds sterker wordt.' De veertig deelnemers aan de door de MO-groep georganiseerde inspiratiesessie op 11 april kijken nog wat onwennig.

Inderdaad, zo'n veertig mensen waren er wel. Maar waar was de rest? Dat alle welzijnsorganisaties in Nederland op zoek moeten naar andere partners en financieringsbronnen is intussen toch wel duidelijk. Had het misschien iets te maken met de plek van de bijeenkomst: tijdens de Week van de Ondernemer, georganiseerd voor het midden- en kleinbedrijf? En tsja, welzijnsorganisaties zijn geen bedrijf en beschouwen zich vaak ook niet als ondernemer...

Houding

Niet alleen Theo Schuyt, maar ook de sprekers na hem tonen aan dat die houding echt moet veranderen. Trots zijn op je producten en maatschappelijke waarde, laten zien waar je goed in bent en kansen grijpen als ze zich voordoen. Dat is kort gezegd het advies van alle sprekers. Het gaat dus om houding en vaardigheden. Je hoeft niet persé een onderneming van je stichting te maken, maar zonder ondernemingszin wordt het lastig om je maatschappelijke missie te bereiken.

Gezamenlijk servicepunt

Hoe doe je dat in de praktijk? In de gemeente De Ronde Venen is een aparte stichting opgericht die als servicepunt opereert voor alle vragen van burgers. Alle? Nou, bijna wel. De 13 beroepskrachten die er werken, zijn namelijk niet alleen aanspreekpunt voor Wmo vragen en huisvestingsaangelegenheden, maar ook voor bankzaken, zorgvragen en vrijwilligerswerk. De lokale Rabobank is aanstichter van deze samenwerking, omdat zij de toeloop naar hun filialen zagen afnemen maar wel graag de dienstverlening aan hun klanten in stand wilden houden. Nu zijn er dus op vier plekken vaste inloopplekken en rijdt er een mobiel servicepunt langs de kleine kernen. Met daarin generalisten die nu eens de pet van de bank opzetten en dan weer van de welzijnsstichting.

Wijkeconomie

Net zo inspirerend is het voorbeeld van Doenja uit Utrecht. Als moderne sociaal makelaar zijn ze bezig met het versterken van de wijkeconomie. De redenatie is simpel: als er meer werk in de wijk is, zijn er meer huishoudens met een hogere bestaanszekerheid. Daarnaast ontstaat er een beter investeringsklimaat, wat weer nieuwe ondernemers trekt. En dat is weer goed voor de wijkbeleving, de veiligheid en de betrokkenheid. Jan Buijze van Doenja voegt toe: 'Je moet natuurlijk wel doen wat je zegt, dus wij zetten onze opdrachten ook uit in de wijken waar we actief zijn.' Daarnaast gaat Doenja actief samenwerking aan met bedrijven in de omgeving. Dat start vaak met een doedag voor bedrijven. 'Aan het eind van een succesvolle dag, bij een biertje, vraag ik dan of ze niet meer willen betekenen voor de buurt', lacht Jan. Dat heeft onder andere al geleid tot een opleidingsprogramma voor allochtone moeders met Tempo Team. Resultaat: acht deelnemers hebben een baan.

Het gaat om betrokkenheid

Theo Schuyt geeft nog een aantal praktische tips: haal in je bestuur mensen binnen die de verbinding hebben met nieuwe financiers. Beschouw fondsenwerving niet als een taak maar als een organisatieverandering waarbij vooral de top naar buiten gaat om contacten te leggen. En vraag nooit om geld maar om betrokkenheid.

Dat lijkt makkelijk. Maar de ervaring leert dat het dat niet is. De MO-groep en MOVISIE bieden daarom verschillende vormen van ondersteuning aan: informatie, praktische tools, trainingen, adviestrajecten en leernetwerken. Kijk voor meer informatie op onze website of op www.mogroep.nl, of neem contact op met Willem-Jan de Gast (wj.degast@movisie.nl) of Marc van Gerdingen (vangerdingen@mogroep.nl).

Deze blog is geschreven door Willem-Jan de Gast, senior organisatieadviseur bij MOVISIE. Hij was aanwezig op de inspiratiesessie van de MO-groep, die onderdeel uitmaakte van het dagprogramma van de Week van de Ondernemer van MKB Nederland. Thema van bijeenkomst: ‘andere financieringsbronnen’. Doel: organisaties bewust te maken en te enthousiasmeren. De blog werd ook geplaatst op de website van de MO-groep.